Dienas aprūpes centrs senioriem Kuldīgā

Dienas aprūpes centrs senioriem Kuldīgā

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898
Dienas aprūpes centrs senioriem

Latvijas Samariešu apvienība sadarbībā ar Kuldīgas novada Sociālo dienestu Kuldīgā ir izveidojusi jaunu un mājīgu dienas centru, kur cilvēki, kuriem nepieciešama uzraudzība, sociālā aprūpe un rehabilitācija sociālo prasmju un kognitīvo spēju saglabāšanai, var pavadīt laiku speciālistu vadībā. 

Kādēļ šāds dienas centrs senioriem ir nepieciešams? Cilvēka dzīve „apmet lielu kūleni”, kad nākas saskarties ar savu vai savu tuvinieku nespēju vairs veikt ikdienas pienākumus, dzīvot ierasto dzīvi un pašam par sevi parūpēties. Tas ir jauns un emocionāli grūts posms gan paša, gan tuvinieku dzīvē. Prioritāšu pārskatīšana, neziņa par to, kas būs, jaunas rūpes, uztraukums. Ir svarīgi šajā laikā saglabāt gaišas domas, gribasspēku, dzīves alkas, vēlēšanās uzveikt slimību vai turpināt dzīvot pēc iespējas kvalitatīvāk, tuvinieku un draugu mīlestība, psiholoģisks un praktisks atbalsts, kā arī medicīnisks atbalsts, ja tāds ir nepieciešams. Tas daudzos jo daudzos gadījumos nes pozitīvu rezultātu un cilvēki ar nelielām korekcijām tomēr spēj pilnvērtīgi turpināt savu dzīvi.

Dienas aprūpes centra programmas un pakalpojumi

Dienas centrā senioriem tiek piedāvātas divas sociālās rehabilitācijas programmas atbilstoši senioru individuālajām vajadzībām -

  • nepilnas dienas jeb četru stundu programma;
  • pilnas dienas jeb astoņu stundu programma.

Četras vai astoņas stundas dienā Dienas centrā var uzturēties tie seniori, kuriem ir ārsta noteikta diagnoze un kuriem ir nepieciešama uzraudzība, jo vieniem pašiem mājās uzturēties nav ieteicams. Šis pakalpojums ļauj sirmgalvja tuviniekiem doties savās ikdienas gaitās un strādāt, jūtoties droši, ka viņa sirmais radinieks būs pieskatīts, drošībā un ar iespējām aktīvi un radoši darboties speciālista vadībā. Latvijas Samariešu apvienības darbinieki parūpēsies, lai seniors būtu aprūpēts, nodarbināts un paēdis, vasarās notiks arī pastaigas svaigā gaisā.

Dienas centrā ir nodalītas telpas diendusai, atpūtai un aktivitātēm, pieejami materiāli brīvā laika pavadīšanai– galda spēles, grāmatas, preses izdevumi,  nodrošināts praktisks atbalsts vai asistēšana cilvēka pašaprūpes nodrošināšanā (noģērbšanās, apģērbšanās, personīgās higiēnas ievērošana, ēšana u.tml.), kā arī atbilstoši katra cilvēka vajadzībām piesaistīti tādi speciālisti kā fizioterapeits, psihologs un veselības aprūpes speciālists. Fizioterapeits iesaistīts arī vingrošanas programmas izstrādē. Samariešu apvienības speciālisti arī palīdz ar konsultācijām senioru tuviniekiem dažādu problēmjautājumu risināšanā. 

    

Pieteikšanās kārtība un izmaksas

Dienas centrā ik darba dienu ir iespēja uzturēties ap 15 senioriem un pieteikties iespējams kā privāti, tā arī ar novada Sociālā dienesta nosūtījumu. Senioriem jāveic neliels līdzmaksājums, un tas ir vien 10 procenti no izdevumiem:

  • Par četru stundu programmu - 1,20€,
  • Par astoņu stundu programmu - 1,45€.
  • Maznodrošinātām un trūcīgām personām pakalpojums paredzēts bez maksas.
  • Ja pakalpojums izvēlēts privāti, nesaņemot Sociālā dienesta nosūtījumu, tad par četrām stundām izmaksas ir no 12€, bet par pilnu dienu jeb astoņām stundām - 14,50€.

Lai saņemtu informāciju par kārtību, kādā tiek piešķirts un nodrošināts senioru dienas centra pakalpojums, jāvēršas Kuldīgas novada sociālajā dienestā, Dzirnavu ielā – 9. Informāciju var saņemt arī zvanot sociālā dienesta sociālajām darbiniecēm pa tālruņiem 27020746 (Ieva Rancāne) vai 27020734 (Inese Jaunzeme).

Informāciju par pakalpojuma nodrošināšanu bez sociālā dienesta starpniecības varat saņemt, zvanot pa tālruni: 25691384 (Latvijas Samariešu apvienības Kurzemes nodaļas vadītāja Lolita Grīnvalde).

Dienas kārtība

9:00 - 10:00 ierašānas Dienas centrā

10:00 - 10:30 rīta tēja

10:30 - 11:00 vingrošana

11:00 - 12:00 nodarbības

12:00 - 13:00 pusdienas

13:00 - 14:00 atpūta

14:00 - 16:00 prāta spēles

16:00 - 17:00 došanās mājās

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos