Vecums ≠ vientulība

PROJEKTS "VECUMS ≠ VIENTULĪBA"

Seniori ar ierobežotām pašaprūpes spējām lauku reģionos ir izolēti no sociālās dzīves. Pat, ja seniori vēl spēj sevi aprūpēt dzīvesvietā un tikt galā ar ikdienas mājas soli, viņu sociālā izolētība ir ļoti augsta, jo savas mājas viņi praktiski neatstāj un labākajā gadījumā kontaktus uztur tikai ar tuvākajiem kaimiņiem. Taču vecumam nav jānozīmē vientulība. Cilvēks ir sabiedriska būtne un ir veselīgi satikt citus cilvēkus, aprunāties un spēt priecāties par skaistām vietām un lietām mums apkārt.

Tāpēc Latvijas Samariešu apvienība šī projekta ietvaros jau kopš 2016.gada palīdz vientuļajiem senioriem gūt jaunus iespaidus, apmeklējot kultūras un dabas objektus un pasākumus atbilstoši viņu interesēm, palīdzēs senioriem socializēties, kaut uz dienu izkļūt no savas viensētas un doties aplūkot interesantas vietas Latvijā. 

Ideja par šāda veida projektu radās ikdienas darba procesos, kad katru dienu, nodrošinot aprūpi mājās, Latvijas Samariešu apvienības darbinieki satiek simtiem senioru, kuriem ir zuduši praktiski visi sociālie kontakti, gadiem nav bijis iespējas un iemesla iziet sabiedrībā. Savukārt sociālo darbinieku kapacitāte neļauj tos apsekot tik bieži kā varbūt gribētos. Pašvaldības parasti nepieciešamības gadījumā nodrošina senioriem aprūpes mājās pakalpojumu,  taču sociālu aktivitāšu iespējas vientuļiem pensionāriem laukos ir ļoti ierobežotas vai nav vispār – kā veselības stāvokļa, tā transporta un ienākumu līmeņa dēļ.

Projekts “Vecums ≠ vientulība” kopš tā sākuma tiek īstenots pateicoties A/S "Latvijas valsts meži" atbalstam sociālajai jomai.

Savukārt 2022. gada 15. septembrī tika atklāta sadarbība ar mazumtirdzniecības tīklu "Lidl", kā ietvaros Lidl Latvija taromātos ir ziedošanas iespēja, depozīta maksu novirzot  projektam jeb vientuļo senioru atbalstam.

Saziņai par projektu:

Dagnija Kaklautiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

dagnija.kaklautina@samariesi.lv, 28343245

Gundars Riekstiņš, reģionu sociālo pakalpojumu kvalitātes vadītājs

gundars.riekstins@samariesi.lv, 20234477

  

 

 

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos