Naktspatversmes

Naktspatversmes

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898
Naktspatversme Ventspilī

Ventspils nakts patversmes uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā atgūt psiholoģisku un sociālu stabilitāti, veicināt viņu iekļaušanos sabiedrības dzīvē, kā arī mazināt bezpajumtnieku problēmu Ventspilī. Liela daļa patversmes klientu ir cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas.

Patversme nodrošina saviem klientiem naktsmītni, īslaicīgu sociālo aprūpi, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju, ēdināšanu, personiskās higiēnas iespējas, kā arī apģērbu, ko ziedojuši ventspilnieki un Vācijas samarieši. Patversmē ir izveidota neliela bibliotēka, ir pieejami preses izdevumi.

Ventspils nakts patversmes telpas var uzņemt 30 cilvēkus - gan sievietes, gan vīriešus. Telpas ir pielāgotas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ja nepieciešams, iemītnieki var saņemt konsultācijas un palīdzību sociālo jautājumu risināšanā. Sadarbojoties ar Ventspils sociālo dienestu, tiek veidota klientu datu bāze un meklēti problēmu risinājumi. Sociālie darbinieki klientiem palīdz rast motivāciju meklēt darbu un iekļauties sabiedrībā.

Ventspils nakts patversme tika izveidota "Latvijas Samariešu apvienībai" sadarbojoties ar Ventspils domi un Štrālzundes Samariešu apvienību. Patversme darbojas kopš 2006. gada 3. augusta.

Naktspatversme Valmierā

Sociālo pakalpojumu centra "Vanags" ēkas pirmajā stāvā ir telpas nakts patversmei līdz 15 personām, un telpas atskurbšanas pakalpojuma sniegšanai līdz 10 personām. 

Naktspatversmes mērķis ir nodrošināt naktspatversmi, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušajām personām. Naktspatversmes uzdevums ir organizēt personām mazgāšanās, veļas mazgāšanas, matu un nagu sakopšanas iespējas, kā arī sniegt atbalstu nepieciešamās medicīniskās un psihosociālās palīdzības saņemšanai, motivēt personas vērsties pašvaldības sociālajā dienestā sociālo problēmu risināšanai.

Pakalpojums pieejams no plkst.19 līdz 8 un naktspatversmē nakšņot var gan vīrieši, gan sievietes.

Naktspatversmes pakalpojumu Valmierā Latvijas Samariešu apvienība nodrošina no 2016. gada 7. oktobra.

Uzņemšanas kārtība

Naktspatversmēs uzņem abu dzimumu pilngadību sasniegušas personas, kas dažādu iemeslu dēļ zaudējušas mājokli un palikušas bez iztikas līdzekļiem. Personas var atnākt pašas, var atvest policija vai trešā persona, var būt ieradušās pēc Sociālā dienesta nosūtījuma. Krīzes situācijā persona var vērsties arī tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos