Rīga

Rīga Viļānu novads Zilupes novads

113

113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

Rīga

Šeit pieejamie pakalpojumi:

Dienas aprūpes centrs personām ar demenci "Žubītes"

Sociālās aprūpes centri

Naktspatversmes

Jauniešu atbalsta nodaļa

Īslaicīgās uzturēšanās mītne

Pansija

Ģimenes asistents

Aprūpe mājās

Pirmās palīdzības kursi

Grupu dzīvoklis

Specializētais transports

Medicīnas dienests

Pavadonis asistents

Medicīniskā aprūpe

Medicīniskā komisija

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos