Rīga

113

113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

Rīga

Šeit pieejamie pakalpojumi:

Hospisa aprūpe

Pirmās palīdzības kursi

Dienas aprūpes centri

Sociālās aprūpes centri

Jauniešu atbalsta nodaļa

Īslaicīgās uzturēšanās mītne

Pansija

Ģimenes asistenti

Aprūpe mājās

Grupu dzīvokļi

Medicīnas dienests

Specializētais transports – pavadonis asistents

Medicīniskā aprūpe

Medicīniskā komisija

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos