Pirmās palīdzības kursi

Pirmās palīdzības kursi

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898. Darbalaikā zvanīt pa tālruni 67518151
Pirmās palīdzības kursu norises kārtība

No 2022. gada 04. aprīļa Pirmās palīdzības kursus fiziskām personām nodrošinām šādos formātos:

1. Praktiskās un teorētiskās grupu nodarbības notiek klātienē, divas dienas, ar eksāmenu noslēgumā.

2. Pirmās palīdzības kursi notiek 2 dienas – pirmajā dienā teorētiskās apmācības norisinās attālināti tiešsaistes režīmā,  un otrajā dienā praktiskā grupu nodarbība notiek klātienē, ar eksāmenu tās noslēgumā.

Svarīgi! Ja nav iespējams ierasties uz praktiskajām nodarbībām noteiktajā laikā, lūgums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā stundu pirms plānotās nodarbības brīdināt pasniedzēju vai sūtīt sms uz telefona numuru 29552879. Esam atbildīgi!

Klātienes nodarbībās nedrīkst ierasties personas, kurām elpceļu infekcijas slimību pazīmes! 

Attālinātā nodarbība tiek nodrošināta Zoom tiešsaistes platformā. Nodarbību laikā būs nepieciešami mikrofons un kamera!

KĀ PIETEIKTIES?

Pieteikuma anketa ir domāta apmācību programmai 12h+3h – autovadītājiem un ieroču nēsātājiem, sarkanās apliecības saņemšanai.

Uz kursiem jāpiesakās, aizpildot anketu, kas atrodama apakšsadaļā "Pieteikuma anketa" (skat. Zemāk). Turpmāk visi paziņojumi par kursu norisi tiek nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi.

Apmaksa jāveic trīs dienu laikā no pieteikšanās brīža (iekaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas)  uz zemāk norādīto konta nr.

Kursu kopējā maksa – 60,00 euro.
Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Saņēmējs: Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"

Reģ.nr. 40008001803
Swedbank

Konta Nr.LV08HABA0551049857679
 

Veicot apmaksu, obligāti  maksājuma mērķī norādīt: savus personas datus un plānoto nodarbību datumus, un pilsētu, kurā esat pieteicies uz kursiem.

Eksāmena nenokārtošanas gadījumā ir pieļaujama atkārtota eksāmena kārtošana par maksu (20,00 euro). Ja eksāmens netiek nokārtots atkārtoti, Pirmās palīdzības kursu apmācība jāuzsāk no jauna, maksājot pilnu mācību maksu.

Kursu programmas un cenas

1. Pirmās palīdzības apmācība (12h + 3h), 60 eiro

2. Pirmās palīdzības apmācība (12h), 50 eiro 

3. Pirmā palīdzība ar defibrilatoru 6h, 35 eiro

4. Pirmās palīdzības apmācība (40h), 200 eiro

5. Pirmās palīdzības teorija tiešsaistē 6 stundu apjomā, ne mazāk ka 15 kursantiem – 15, eiro (sākot no 50 kursantiem tiek piemērotas atlaides)

 

1. PIRMĀ PALĪDZĪBA (12 stundu apmācības programma ar rakstisku teorētisko un praktisko 3 stundu zināšanu pārbaudi)

Programmas apraksts

Mērķis:

 • Sniegt zināšanas un prasmes par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

Auditorija:

 • Transportlīdzekļu vadītāji
 • Apsardzes darbinieki, mednieki (ieroču nēsātāji)
 • Izglītības darbinieki, vecāki, jebkura persona, kas vecāka par 12 gadiem

Saturs:

 • Rīcība negadījuma vietā: drošība, glābšanas ķēdīte, atdzīvināšanas pasākumi;
 • Stipra asiņošana;
 • Termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana;
 • Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpota ķīmiska viela;
 • Elektrotraumas;
 • Slīkšana;
 • Dažādas traumas;
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi;
 • Svešķermeņi;
 • Ceļu satiksmes negadījumi;
 • Slimības – krampji, cukura diabēts, insults, sāpes krūtīs un elpas trūkums;
 • Pirmās palīdzības aptieciņas satura minimums.

Ieguvums:

 • Kursus beidzot, tiek izsniegta sarkanā apliecība, kas ir derīga autovadītāja apliecības un ieroča nēsāšanas atļaujas iegūšanai. Apliecība ir derīga arī citās ES valstīs.

Programmas autors:

 • Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds 

2. PIRMĀ PALĪDZĪBA (12 stundu apmācības programma)

Programmas apraksts

Mērķis:

 • Sniegt zināšanas un prasmes par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā. 

Auditorija:

 • Jebkurš LR reģistrēts uzņēmums 

Saturs:

 • Rīcība negadījuma vietā: drošība, glābšanas ķēdīte, atdzīvināšanas pasākumi;
 • Stipra asiņošana;
 • Termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana;
 • Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpota ķīmiska viela;
 • Elektrotraumas;
 • Slīkšana;
 • Dažādas traumas;
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi;
 • Svešķermeņi;
 • Ceļu satiksmes negadījumi;
 • Slimības – krampji, cukura diabēts, insults, sāpes krūtīs un elpas trūkums;
 • Pirmās palīdzības aptieciņas satura minimums.

Ieguvums:

 • Kursus beidzot, tiek izsniegta dzeltenā apliecība, kas atbilst visām LR  likumdošanā noteiktajām darba vajadzībām. 

Programmas autors:

 • Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

3. PIRMĀ PALĪDZĪBA AR DEFIBRILATORU (8 stundu apmācības programma)

Programmas apraksts

Mērķis:

 • pilnveidot pirmās palīdzības sniedzēju prasmi atdzīvināšanas pasākumu
  laikā izmantot AĀD.

Nepieciešamās priekšzināšanas:

 • apgūta pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības programma vai paplašinātās pirmās palīdzības apmācības programma (derīga apliecība).

Auditorija:

 • Jebkurš interesents

Programmas apjoms:

 • 8 akadēmiskās stundas
 • 1 diena

Saturs:

 1. Rīcība negadījuma vietā: drošība, glābšanas ķēdīte, atdzīvināšanas pasākumi;
 2. Atdzīvināšanas pasākumi ar elpināšanas masku (divu glābēju tehnika);
 3. Situācijas, kurās jāizmanto AĀD;
 4. Drošība darbā ar AĀD, tā pieejamība, uzbūve
 5. AĀD izmantošana atdzīvināšanas pasākumu laikā

Ieguvums:

 • Kursus beidzot, prot sagatavot darbam un izmantot atdzīvināšanas pasākumu laikā ĀAD. Tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides “Pirmās palīdzības papildu zināšanu par automātiskā ārējā defibrilatora izmantošanu” programmas apguvi. 

4. PIRMĀ PALĪDZĪBA (40 stundu apmācības programma)

Programmas apraksts

Mērķis:

 • Sniegt padziļinātas zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.
 • Nobeigumā kursanti kārto ieskaiti un saņem zilo apliecību

Auditorija:

 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pašvaldības policijas darbinieki un glābēji

Saturs:

 • Rīcība negadījuma vietā: drošība, glābšanas ķēdīte, atdzīvināšanas pasākumi;
 • Ģībonis, šoks;
 • Dzīvībai bīstama asiņošana;
 • Termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;
 • Rīcība ugunsgrēka gadījumā
 • Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpota ķīmiska viela;
 • Elektrotraumas;
 • Slīkšana;
 • Dažādas traumas;
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi;
 • Svešķermeņi;
 • Slimības – krampji, cukura diabēts, insults, sāpes krūtīs un elpas trūkums, anafilakse, astmas lēkme;
 • Cietušo šķirošana
 • Pirmās palīdzības aptieciņas satura minimums.

 

Starptautiskais sertifikāts

"Latvijas Samariešu apvienība" ir tiesīga Pirmās palīdzības kursu klausītājiem izsniegt Eiropas Pirmās palīdzības sertifikātu, kas ir Eiropas Samariešu organizāciju vienotas formas izglītības dokuments. Tas apliecina, ka saņēmējs ir apguvis Pirmās palīdzības kursus gan nacionālajam, gan Eiropas līmenim atbilstošā kvalitātē.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos