Pirmās palīdzības kursi

Pirmās palīdzības kursi

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
67518151
Pirmās palīdzības kursu norises kārtība

PIRMĀS PALĪDZĪBAS KURSU ORGANIZĒŠANA EPIDEMIOLOĢISKO IEROBEŽOJUMU LAIKĀ

Lai arī ārkārtējā situācija ir beigusies, ierobežojumi vēl paliek spēkā - informējam, ka  līdz aprīļa beigām pirmās palīdzības kursus turpinām pasniegt tikai šo kategoriju transportlīdzekļu topošajiem vadītājiem: C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE, TRAM, TROL un  arī B kategorijas iegūšanai, ja persona uzsākusi apmācības autoskolā līdz 2020.g. 20. decembrim. 
No 10. aprīļa pirmās palīdzības apmācība atļauta arī apsargiem.

-----------------

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"  "Latvijas Samariešu apvienība" no 2021. gada 5. marta organizē pirmās palīdzības apguves praktiskās mācības dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozarē, kā arī pasažieru pārvadājumu, kravu pārvadājumu un bīstamo kravu pārvadājumu jomā, kas nepieciešamas C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE, TRAM, TROL kategorijas un bīstamo kravu pārvadāšanai (ADR) paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai. Pirmās palīdzības kursi tiek pasniegti  arī B kategorijas iegūšanai, ja persona uzsākusi apmācības autoskolā līdz 2020.g. 20. decembrim.

2021. gada 5. martā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir izstrādājis metodiskos norādījumus pirmās palīdzības praktisko nodarbību norisei klātienē ārkārtējās situācijas laikā. Ar tiem var iepazīties NMP dienesta mājaslapā

Pirmās palīdzības kursi notiek 2 posmos: 

1) Teorētiskās apmācības attālināti tiešsaistes režīmā. Uzaicinājums uz teorētiskajām nodarbībām ar linku tiks nosūtīts katram uz epastu. Lūgums pārbaudīt savus epastus nodarbību dienā! 

2) Individuāla praktiskā nodarbība klātienē ar eksāmenu tās noslēgumā.Par praktiskajām nodarbībām katru uzrunās individuāli, norādot precīzu laiku. Vēlams ierasties norādītajā laikā (ne ātrāk un ne vēlāk).

Obligāti - ja nevar ierasties uz praktiskajām nodarbībām noteiktajā laikā, lūgums savlaicīgi, ne vēlāk kā stundu pirms plānotās nodarbības, brīdināt pasniedzēju vai sūtīt sms uz telefona numuru 29552879. Esam atbildīgi!

 

KĀ PIETEIKTIES?

Aizpildot anketu, kas atrodama sadaļā "Pieteikuma anketa" skat. zemāk. Par pieteikšanos kursiem ārpus Rīgas, lūdzu skatīt sadaļu "Kontaktinformācija novados", skat. augstāk. 

Iepriekš jāveic apmaksa uz zemāk redzamo kontu. 

Kursu kopējā maksa – 55,00 euro.
Apmaksas konts:
Swedbank, HABALV22, LV08HABA0551049857679
Veicot apmaksu, obligāti norādīt savus personas datus un maksājuma mērķī – PP ONLINE

 • Eksāmena nenokārtošanas gadījumā, ir pieļaujama atkārtota eksāmena kārtošana par maksu (20,00 euro). Ja eksāmens netiek nokārtots atkārtoti, Pirmās palīdzības kursu apmācība jāuzsāk no jauna, maksājot pilnu mācību maksu.

 

 

"Latvijas Samariešu apvienība" jau no 1993. gada piedāvā sertificētus Pirmās palīdzības kursus gan topošajiem autovadītājiem, gan dažādu profesiju pārstāvjiem: jūrniekiem, elektriķiem, aprūpes un apsardzes darbiniekiem u.c. LSA regulāri iegulda darbu un līdzekļus, lai uzlabotu pirmās palīdzības apmācības kvalitāti - piedāvātu modernus mācību līdzekļus (lelles-manekeni, vizuālie materiāli, transports), pilnveidotu pasniedzēju kvalifikāciju un attīstītu apmācības metodes. Latvijā tikai "Latvijas Samariešu apvienība" ir tiesīga izsniegt kursu klausītājiem Eiropas Pirmās palīdzības sertifikātu, kas apliecina, ka kursanta prasmes Pirmajā palīdzībā atbilst Eiropas apmācības standartiem un, sniedz iespēju strādāt atbilstošu darbu citās Eiropas Savienības valstīs.

Mācību programmas

1. Pirmās palīdzības apmācība (15 h)

2. Pirmās palīdzības apmācība (12 h)

3. Pirmās palīdzības apmācība (40 h)

4. Pirmā palīdzība ar defibrilatoru 12h + 4h 

5. Pirmā palīdzība ar defibrilatoru 6h (atkārtošana) 

6. Pirmās palīdzības instrukāža darba vietā LR uzņēmumiem: saīsināts 1.palīdzības pamatzināšanu kurss līdz 2 stundām; 250 euro par grupu.

Cenas var mainīties epidemioloģisko ierobežojumu dēļ! 

1. PIRMĀ PALĪDZĪBA (15h)

Programmas apraksts

Mērķis:

 • Sniegt zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.

Auditorija:

 • Transportlīdzekļu vadītāji
 • Apsardzes darbinieki, mednieki (ieroču nēsātāji)
 • Izglītības darbinieki, vecāki, jebkura persona, kas vecāka par 12 gadiem

Programmas apjoms:

 • 15 akadēmiskās stundas – 7h teorētiskās nodarbības un 8h praktiskā apmācība

Ilgums:

 • 2 dienas

Saturs:

 • Rīcība negadījuma vietā, autoavārija, steidzams izsaukums
 • ABC praktiskais demonstrējums
 • Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana
 • Termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi
 • Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes
 • Elektrotraumas
 • Slīkšana
 • Dažādas traumas, amputācijas
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
 • Svešķermeņi
 • Cietušā transportēšana
 • Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem
 • Slimības
 • Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība

Ieguvums:

 • Kursus beidzot tiek izsniegta sarkanā apliecība, kas ir derīga autovadītāja apliecības un ieroča nēsāšanas atļaujas iegūšanai. Apliecība ir derīga arī citās ES valstīs.

Autors:

 • Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

Kursu cena

 • 50 EUR

2. PIRMĀ PALĪDZĪBA (12 h)

Programmas apraksts

Mērķis:

 • Sniegt zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā. 

Auditorija:

 • Jebkurš LR reģistrēts uzņēmums 

Programmas apjoms:

 • 12 akadēmiskās stundas – 6h teorētiskās nodarbības un 6h praktiskā apmācība

Ilgums:

 • 2 dienas

Saturu skatiet pie mācību programmas "Pirmās palīdzības apmācība, 15h".

Ieguvums:

 • Kursus beidzot tiek izsniegta dzeltenā apliecība, kas atbilst visām LR  likumdošanā noteiktajām darba vajadzībām. 

Autors:

 • Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

Kursu cena

 • 35 EUR

 

3. PIRMĀ PALĪDZĪBA (40 h)

Programmas apraksts

Mērķis:

 • Sniegt padziļinātas zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.
 • Nobeigumā kursanti kārto ieskaiti un saņem zilo apliecību

Auditorija:

 • Policisti, ugunsdzēsēji un glābēji uz ūdens, jūrnieki, zemessargi
 • Apliecība derīga arī autovadītāja tiesību un ieroča nēsāšanas atļaujas iegūšanai

Programmas apjoms:

 • 40 akadēmiskās stundas – 18h teorētiskās nodarbības un 22h praktiskā apmācība
 •  
 • 5 dienas, 8 akadēmiskās stundas katru dienu

Saturu skatiet pie mācību programmas "Pirmās palīdzības apmācība, 15h".

utors:

 • Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

Kursu cena:

 • 150 EUR

4. PIRMĀ PALĪDZĪBA AR DEFIBRILATORU 12h + 4h 

Programmas apraksts

Mērķis:

 • Sniegt zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā. Zināšanu apguve par automātisko ārējo defibrilatoru.

Auditorija:

 • Jebkurš LR reģistrēts uzņēmums 

Programmas apjoms:

 • 12 akadēmiskās stundas teorija un 4 stundas praktiskās nodarbības
 • 3 dienas

Saturu skat. pie mācību programmas "Pirmā palīdzība" (12h). 

Ieguvums:

 • Kursus beidzot, tiek izsniegta gan dzeltenā apliecība, gan LSA sagatavota apliecība par pirmās palīdzības pamatzināšanu apguvi programmā par automātisko ārējo defibrilatoru. 

Autors:

 • Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

Kursu cena

 • 70 EUR

 

Starptautiskais sertifikāts

"Latvijas Samariešu apvienība" ir tiesīga Pirmās palīdzības kursu klausītājiem izsniegt Eiropas Pirmās palīdzības sertifikātu, kas ir Eiropas Samariešu organizāciju vienotas formas izglītības dokuments. Tas apliecina, ka saņēmējs ir apguvis Pirmās palīdzības kursus gan nacionālajam, gan Eiropas līmenim atbilstošā kvalitātē. 

Cenas

Cenas var mainīties epidemioloģisko ierobežojumu dēļ! 

 • Mācību programma "Pirmā palīdzība" 12h - 35,00 EUR (tikai izbraukuma grupām juridiskām personām un sākot no 10 cilvēkiem grupā)

 • Mācību programma "Pirmā palīdzība" 12h + 3h - 50,00 EUR

 • Mācību programma "Pirmā palīdzība ar defibrilatoru" 12h + 4h - 70,00 EUR

 • Mācību programma "Pirmā palīdzība ar defibrilatoru" 6h (atkārtošana) - 30,00 EUR

 • Mācību programma "Pirmā palīdzība" - 40h - 150,00 EUR

 • Pirmās palīdzības instrukāža darba vietā LR uzņēmumiem: saīsināts pamatzināšanu kurss, līdz 2 h, 250 eur par grupu 

Pieteikuma anketa

LSA pārstāvji ar jums sazināsies

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos