Grupu dzīvokļi

Grupu dzīvokļi

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898 vai 67241221
Par grupu dzīvokļiem – pakalpojuma apraksts

Grupu dzīvoklis ir vieta, kur cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un 2. grupas invaliditāti dzīvo un apgūst patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas. Grupu dzīvokļa darbinieki palīdz iegūt informāciju par saistošo likumdošanu un iespējām uzlabot savu situāciju sabiedrībā, palīdz saredzēt pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšana iespējas un meklēt risinājumus nodarbinātības jautājumos, tādējādi veicinot Grupu dzīvokļa iemītnieku iekļaušanos sabiedrībā.

Grupu dzīvoklī dažādi pakalpojumi tiek sniegti kompleksi un nedalāmi cits no cita. Darbinieki iemītniekiem palīdz gan praktiski, piemēram, ikdienas darbos, lai iemītnieks varētu patstāvīgi veikt nelielus remontdarbus, nomaksāt rēķinus un pagatavot maltītes; gan ar padomu – problēmu risināšanā, dažādu iespēju saskatīšanā un piemērotāko risinājumu izvēlē, motivējot iemītniekus izvērtēt savas iespējas un piepildīt savus sapņus. Ikdienas dzīve līdzās citiem cilvēkiem attīsta komunikācijas spējas un prasmes sadzīvot, kas vēlāk lieti noder patstāvīgā dzīvē. Darbinieku un klientu kopīgi organizētie svētku pasākumi  māca gan tradīcijas, gan sniedz kopības un ģimeniskuma izjūtu, palīdz noticēt saviem spēkiem. Klientiem visu diennakti tiek nodrošināta iespēja konsultēties pie kāda no Grupu dzīvokļa speciālistiem vai vienkārši aprunāties, ja rodas tāda nepieciešamība.

Rīgā

Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība" 2003. gadā Grupu dzīvokli pārņēma savā pārziņā no Rīgas Domes Labklājības departamenta Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta kā vienu no apvienības struktūrvienībām un šis bija viens no pirmajiem šāda veida pakalpojumiem Rīgā. Tā sociālie darbinieki, aprūpētāji un sociālie rehabilitētāji nodrošina individuālu pieeju katram klientam, izstrādā katram iemītniekam piemērotu problēmu risināšanas plānu un seko tā izpildei.

Pakalpojuma mērķis - sniegt Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana Dzērvju ielā 1, Rīgā.

Pakalpojuma uzdevums - nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi.

Darba organizācija - vadītājs, 2 sociālie darbinieki, sociālais pedagogs, sociālais rehabilitētās un aprūpētājs strādā darba dienās no plkst 8:00 līdz 17:00. 2 sociālie rehabilitētāji-dežuranti, sociālais aprūpētājs- dežurants strādā maiņās no plkst 17:00 līdz plkst 8:00 un brīvdienās diennakts režīmā (maiņās).

Pakalpojuma saņemšanas kārtība - Grupu dzīvokļa vadītājs elektroniski informē Rīgas Sociālo dienestu par brīvajām vietām vienas darba dienas laikā no atbrīvošanās brīža, veicot par to atzīmi Informācijas reģistrācijas žurnālā.

Informācija par Rīgas pašvaldības atbalstuhttps://ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-perso...

 

Iemītnieku stāsti

Jāņa stāsts

Jānis Grupu dzīvoklī sāka dzīvot 2003. gada jūnijā. Jau sākotnēji Jānis izrādīja personisko iniciatīvu savas dzīves labvēlīgai izaugsmei – iestājās Alsviķu profesionālajā vidusskolā un absolvēja to divas reizes, iegūstot pavāra palīga un teksta redaktora profesijas, iestājās darbos – par krāvēju lielveikalā, vēlāk strādāja par oficiantu A/c “Lido”. 2012. gadā profesionālās kvalifikācijas praksi izgāja Biedrībā “Latvijas samariešu apvienībā”, kurā apguva un nostiprināja prasmes administratīvajā darbā. Sadarbībā ar Alsviķu profesionālo vidusskolu Jānis uzkrāja brīvprātīgā darba pieredzi Polijā par bērnu dārza audzinātāju, kas ļoti patika. Atgriezies Latvijā no Polijas piedzīvojuma, Jānis ar NVA atbalstu iestājās darbā A/S “Rimi” par kasieri - pārdevēju. Jānim ļoti patīk strādāt veikalā un viņš pats saka, ka vēlās strādāt tajā, kamēr sasniegs savu personīgo mērķi, kas ir kļūt par kādu vadītāju, priekšnieku.

Jānis ir ļoti mērķtiecīgs un lēnām un pacietīgi tiecas uz savu nosprausto mērķi. Ar “Grupu dzīvoklis”  speciālistu atbalstu Jānis ir kļuvis patstāvīgs un stabils patstāvīgai dzīvei, un drīz saņems dzīvokli. Par Jāni un viņa labajiem darbiem mēs vēl dzirdēsim, jo viņš ir paties savas zemes patriots.

Valda stāsts

Grupu dzīvoklī Valdis ieradās uzreiz pēc internātskolas, kurā veiksmīgi bija apguvis izglītības programmu, bet ne sadzīviskās iemaņas. Vislielākās problēmas puisim sagādāja personiskās higiēnas ievērošana un ēst gatavošana. Tā kā Valdis šeit ieradās vien ar dažiem sadzīves priekšmetiem, kopā ar sociālajiem darba speciālistiem vispirms tika sagādātas komfortablai dzīvei visnepieciešamākās lietas – mēbeles, gultasveļa, sadzīves tehnika un citi ikdienā nepieciešamie priekšmeti. Ikdienu sadarbojoties ar aprūpētājiem puisis iemācījās pagatavot dažādus ēdienus, plānot savu budžetu un iepirkumus, rūpēties par sevi. Pēc neilga laika Valdis tika pieņemts darbā vienā no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem un paralēli uzsāka mācības. Līdz ar to jaunietis iemantoja augstāku pašapziņu un bija vērojamas pozitīvas pārmaiņas viņa vizuālajā tēlā.

Pēc trim Grupu dzīvoklī pavadītiem gadiem puisis bija pilnībā gatavs uzsāktu patstāvīgu dzīvi, turklāt, sadarbībā ar Grupu dzīvokļa darbiniekiem, saskatīja iespēju saņemt sociālo dzīvokli.

Arī šobrīd Valdis sazinās ar bijušajiem dzīvokļa biedriem un darbiniekiem, kas agrāk viņam palīdzējuši. Puisis joprojām strādā un turpina paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju. Arī sabiedriskā dzīve viņam nesagādā problēmas – drīzumā puisis gatavojas dibināt ģimeni, ir ar dzīvi apmierināts un par sevi pārliecināts jauns cilvēks.

Valmierā

Sociālo pakalpojumi centra “Vanags” ēkas otrajā stāvā deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros ir izveidoti 16 grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, savukārt pirmajā stāvā izveidoti divi dzīvokļi personām ar kustību traucējumiem. Lai nodrošinātu grupu dzīvokļu pakalpojumu ir piesaistīti sociālā darba speciālisti. 

Mazsalacā

Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros Mazsalacas centrā ir izveidoti 12 grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Grupu dzīvokļi Parka ielā 9 tika atklāti 2022. gada 26. oktobrī, un tie ir daļa no atbalsta centra "Laiva" sociālajiem pakalpojumiem Mazsalacā.

Rūjienā

Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros Rūjienas bijušās slimnīcas telpās ir izveidoti 16 grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Dzeldā, Kuldīgas novadā

2023. gada 4. aprīlī Nīkrāces pagasta Dzeldā tikai atklāts Grupu dzīvoklis, kur atjaunotā divstāvu daudzdzīvokļu ēkā izveidoti četri pielāgoti grupu dzīvokļi, kur 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem gūt mājas un saņemt atbalstu ceļā uz patstāvīgāku dzīvi. Divi no dzīvokļiem pielāgoti personām ratiņkrēslā. Arī pati ēka ir pielāgota tā, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām justos droši un ērti – nodrošināta vides pieejamība, ugunsdrošības prasības, katram dzīvoklim ir atsevišķas labierīcības un virtuve. Izveidotas arī koplietošanas telpas – kopā sanākšanai, atpūtai un radošām nodarbēm.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos