2023-01-06
Šī gada sākumā biedrība "Latvijas Samariešu apvienība” (LSA) ir uzsākusi hospisa aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar Labklājības ministriju izmēģinājuma projekta ietvaros, kura mērķis ir izveidot ilgtspējīgi funkcionējošu modeli. Tādu, kas būtu realizējams, pēc pieprasījuma un vajadzībām paplašinot reģionu un dodot iespēju darboties arī citiem...

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos