2021-05-07
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, Kuldīgas novada domē norisinājās svinīgā Kuldīgas novada Goda balvas pasniegšanas ceremonija, kurā Goda balvu saņēma 12 cilvēki, novērtējot viņu ieguldījumu novada attīstībā un sabiedriskās nozīmības palielināšanā. To skaitā Goda balva piešķirta biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" Kurzemes nodaļas vadītājai Lolitai Grīnvaldei par...

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos