Aprūpe mājās Rīgā

Aprūpe mājās Rīgā

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898 vai 67815299
Par aprūpi mājās

Kopš 2004. gada pakalpojumu „Aprūpe mājās” Rīgas iedzīvotājiem nodrošina Latvijas Samariešu apvienības struktūrvienība „Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienests”. Dienests sniedz aprūpes mājās pakalpojumu Rīgas pilsētas un Babītes novada iedzīvotājiem. Pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz Rīgas pilsētas un Babītes novada pašvaldības noteikto kārtību vai Privāto aprūpes mājās pakalpojuma līgumu.

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu Rīgas pilsētas un Babītes novada iedzīvotājiem, kuriem ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Pakalpojuma uzdevums - veicot aprūpes mājās pakalpojumu, nodrošināt palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē dienesta klientiem.

Šie pakalpojumi var būt nepieciešami ikvienam no mums dažādās dzīves situācijās - gan cilvēkiem, kuriem nav tuvinieku, vai arī viņi ir aizņemti darbā, gan arī tiem, kuri īslaicīgi nespēj sevi aprūpēt fizisku ierobežojumu dēļ.

Kāpēc izvēlēties tieši mūs?

 • Vairāk nekā 14 gadu pieredze šāda pakalpojuma sniegšanas jomā.
 • Specializēts un īpaši aprīkots transports.
 • Profesionāli apmācīti un pieredzējuši aprūpes darbinieki.
 • Individuāla pieeja katram klientam un situācijai.
 • Tuvinieku apmācība un konsultēšana labākas dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
 • Sirsnīga attieksme pret ikvienu klienta problēmu.
 • Iespēja papildus saņemt citus LSA sniegtos pakalpojumus - Drošības poga, Pavadonis - asistents, Medicīniskā aprūpe mājās un citi pakalpojumi.
 • Veiksmīga ilggadīga pieredze sadarbībā ar valsts sociālajiem dienestiem.
Pakalpojuma apraksts

Aprūpe mājās iespējas ir ļoti plašas un daudzveidīgas:

 • palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā - mazgāšanās, inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšana, skūšana, protēžu kopšana, u. c.;
 • palīdzība apģērbties un noģērbties, iekļūt un izkļūt no gultas;
 • gultas veļas nomaiņa, veļas mazgāšana;
 • medikamentu lietošanas uzraudzība, ievērojot ārsta norādījumus;
 • palīdzība mājvietas uzkopšanā - trauku mazgāšana, sadzīves atkritumu iznešana, grīdas mazgāšana, u. c. ;
 • pārtikas produktu, medikamentu un citu sīku preču piegāde;
 • ēdiena gatavošana un palīdzība ēdot;
 • ārsta izsaukšana, pavadīšana uz ārstniecības un citām iestādēm, palīdzība sadarbībā ar dažādām iestādēm, piemēram, rēķinu nomaksā.

Ir četri aprūpes līmeņi, sākot no aprūpes mājās divas reizes nedēļā pa dažām stundām, līdz pat aprūpei mājās 7 dienas nedēļā 1 - 2 reizes dienā.


Aprūpes darba organizēšana:

Aprūpes darbu koordinē pieci aprūpes darba koordinatori. Aprūpes darbu mājās veic aprūpētāji darba dienās, brīvdienās un svētku dienās, atbilstoši Rīgas Sociālā dienesta nosacījumiem vai Privātajam aprūpes mājās pakalpojuma līgumam.

Informācija par Rīgas pašvaldības atbalstu: https://ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/aprupe-majas-drosibas-poga...

Kā saņemt pakalpojumu

Kam nepieciešama Aprūpe mājās?

 • vecākā gadu gājuma cilvēkiem ar pašaprūpes spēju traucējumiem;
 • jebkura vecuma personām ar pašaprūpes spēju traucējumiem - atveseļošanās periodā pēc insulta, pēc infarkta, kaulu lūzumiem un citos gadījumos;
 • jebkura vecuma personām ar hroniskām saslimšanām, piemēram, cukura diabēts, astma un citos gadījumos.

Sadarbības uzsākšana

Pakalpojums tiek nodrošināts gan individuāli, gan ar Sociālo dienestu norīkojumu. Lai saņemtu Sociālā dienesta norīkojumu, jāiesniedz pieteikums savas priekšpilsētas Sociālajā dienestā, kas izvērtēs cilvēka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un nepieciešamību pēc pakalpojuma.

Ja pakalpojumu apmaksā cilvēks pats vai viņa tuvinieki, jāzvana uz "Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienestu" pa tālruni 67815299, lai vienotos par līguma nosacījumiem. Tiek noslēgts līgums, kurā abas puses vienojas par stundu skaitu, konkrētām dienām un pakalpojumu apjomu un veidu. Dienesta darbinieks noformē visu nepieciešamo dokumentāciju, kā arī konsultē ģimenes locekļus par palīdzību un aprūpi pārējā laikā.

Lai piemeklētu pēc darba pieredzes vispiemērotāko aprūpētāju, aprūpes darba organizators iepazīstas ar cilvēka dzīves apstākļiem, izvērtē vajadzības un pašaprūpes spēju līmeni, piešķir atbilstošo aprūpes līmeni.


Pieņemšanas laiki:

 • Dienesta vadītāja Valda Ozoliņa, tālr. 67815299, pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 15:00 – 17:00
 • Zemgales priekšpilsētas aprūpes darba koordinatores pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 14:00-16:00. Biroja administratore – sociālā darbiniece Ilona Bērziņa, tālr. 67815298 un biroja administratore – sociālā darbiniece Līga Āboliņa, tālr. 67815298.
 • Vidzemes priekšpilsētas Ziemeļu rajonā, Pļavniekos un Purvciemā aprūpes darba koordinatore – biroja administratore Inna Miļeņina, pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 14:00-16:00., 67260843, 28689427
 • Latgales priekšpilsētas aprūpes darba koordinatore – biroja administratore Svetlana Liberte, pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 14:00-16:00, 67260843
 • Kurzemes priekšpilsētas un Bolderājā, Babītē aprūpes darba koordinatore – biroja administratore Laila Ojavere, pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 14:00-16:00.
 • Kvalitātes vadītājs Aivars Gulbis tālr. 29143866, pieņemšanas laiks pirmdienās 10:00-12:00, ceturtdienās 14:00-16:00. 

Sociālā pakalpojuma cena un samaksas kārtība, ja par sociālo pakalpojumu daļēji vai pilnībā maksā klients:

 • 7,50 eiro/stundā par pamatpakalpojumiem,
 • 9,50 eiro/stundā par paplašinātās un aprūpes mājās pakalpojumiem,
 • 11,50 eiro/stundā par neatliekamās aprūpes mājās pakalpojumiem.

Līdz esošā mēneša piektajam datumam tiek sagatavots un nosūtīts rēķins par sniegtajiem aprūpes mājās pakalpojumiem par iepriekšējo mēnesi. Ja par aprūpes mājās pakalpojumu klients maksā daļēji – līdzdalības maksājumu nosaka Rīgas Sociālais dienests un līdz esošā mēneša trīsdesmitajam datumam tiek sagatavots un nosūtīts klientam noteiktās līdzdalības rēķins par iepriekšējo mēnesi.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos