Biedrības “Latvijas Samariešu apvienības” privātuma politika

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienības” privātuma politika

1. Kas ir Latvijas Samariešu apvienība

Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība" (LSA) ir brīvprātīga, neatkarīga, kompetenta, inovatīva, dinamiska un uz praktisku rīcību orientēta sabiedriskā labuma organizācija, kuras devīze ir „Palīdzēt dzīvot". Latvijā Samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām un ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu sniedzējs, ārstniecības un izglītības iestāde. 

2. Privātuma politika ietver 

mērķi sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. Šajā politikā raksturots, kā mēs apstrādājam un aizsargājam personas datus kā vispārējos tiešsaistes pakalpojumos (Generic Online Services), piemēram, tīmekļa vietnēs un lietotnēs, kā arī pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai.
Trešo personu pakalpojumi un sociālie tīkli, kuros piedalās LSA (piemēram, Facebook), tiek pārvaldīti ar attiecīgo pakalpojumu privātuma politikām. 

3. Ietvertās darbības

3.1. Vispārējie tiešsaistes pakalpojumi. LSA apkopo informāciju, ko lietotājs aktīvi sūta LSA ar LSA tīmekļa vietņu, lietotņu un pakalpojumu starpniecību, piemēram, vārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. LSA arī apkopo datus par lietotāju saskarni ar LSA tīmekļa vietnēm un lietotnēm. Turklāt LSA arī ievāc informāciju no personas datora vai ierīces, piemēram, IP adresi, izmantoto pārlūkprogrammu un valodas iestatījumus. Šos datus apkopo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Google Analytics Solutions.
 
3.2. Informācija, ko biedrībai aktīvi sūta lietotājs (piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs) tiek izmantota, lai, piemēram, sazinātos ar lietotāju un nodrošinātu pakalpojumu pieejamību šai personai. Dati par to, kā lietotājs izmanto LSA tīmekļa vietnes un lietotnes, tiek apkopoti statistikas nolūkos, lai uzlabotu LSA tīmekļa vietnes un lietotnes, un parādītu pielāgotu saturu. Personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, fiziska persona piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu. Personas dati tiek glabāti uz aizsargāta servera, kas nodrošināts ar parolēm un ierobežotu pieejamību.
 
3.3. Trešo personu pakalpojumi (Third Party Services). Tīmekļa vietnēs un lietotnēs tiek izmantoti pakalpojumi, piemēram, Google Analytics Solutions, lai aplūkotu lietotāju darbības. LSA izmanto Google, Facebook u. c. trešo personu pakalpojumus, lai informētu par biedrības publiskajām aktivitātēm. Fiziskai personai ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.
 
3.4. Sīkfaili un apkopotie vai anonīmie dati. LSA izmanto sīkfailus LSA tīmekļa vietnēs un pakalpojumos dažādos veidos, identificējot lietotājus nevis kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz LSA reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par personu vajadzībām pēc LSA pakalpojumiem. LSA izmanto statistiku, lai uzlabotu LSA tīmekļa vietņu, lietotņu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī veidotu lietotājam pielāgotu saturu ar reklāmu palīdzību. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi un LSA nevar savienot personas datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas apmeklē LSA mājaslapu.

4. Privātuma politikas pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, vienotās reģistrācijas Nr. 40008001803, juridiskā adrese Rīgā, Katoļu ielā 22, LV-1003.
LSA kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: samariesi@samariesi.lv  Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LSA juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 
 
 
 
 

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos