Mācību centrs

Mācību centrs

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898 vai 67518151
Par mācību centru

Mācību centrs piedāvā:

"Latvijas Samariešu apvienība" ir viena no lielākajām un pieredzes bagātākajām nevalstiskajām organizācijām, kas jau no 1995. gada piedāvā modernus sertificētus Pirmās palīdzības kursus gan topošajiem autovadītājiem, gan dažādu profesiju pārstāvjiem: jūrniekiem, elektriķiem, aprūpes un apsardzes darbiniekiem u.c.

Kopš 2007. gada LSA piedāvā arī divas Aprūpes kursu programmas – „Aprūpes kursi ar pirmās palīdzības elementiem" un „Aprūpes pamati darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām", kas ir pieejami ne tikai aprūpes darba speciālistiem, bet arī cilvēkiem, kuriem nepieciešamas iemaņas, lai aprūpētu savus tuviniekus.

Kopš 2013. gada Samarieši piedāvā apgūt arī apmācības auklītēm un vecākiem programmā „Pirmā palīdzība bērniem un zīdaiņiem", kas izstrādāta ņemot vērā jaunos Ministru Kabineta noteikumus Nr.404, kuri paredz, ka auklītēm būs jāprot sniegt pirmo palīdzību. Jaunajā apmācību programmā galvenais uzsvars tiks likts tieši uz palīdzības sniegšanu, t.sk., atdzīvināšanas pasākumiem.

LSA Mācību programmas iespējams apgūt Mācību centrā Rīgā vai kādā no Samariešu reģionālajām nodaļām visā Latvijā. Regulāri tiek ieguldīts darbs un līdzekļi, lai uzlabotu apmācības kvalitāti - piedāvātu modernus mācību līdzekļus (manekeni, vizuālie materiāli, transports), pilnveidotu pasniedzēju kvalifikāciju un attīstītu mācības metodes.

LSA Mācību centra pašnovērtējums 2022.2023.

LSA Mācību centra pašnovērtējums 2021.2022.

 

Mācību programma "Aprūpe ar pirmās palīdzības pamatkursu" - 24h

Mērķis - Sniegt zināšanas, praktiskās iemaņas aprūpē un pirmās palīdzības sniegšanā , lai nodrošinātu kvalitatīvu palīdzību personām, kurām ir grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. 

Auditorija:

 • sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem aprūpētājiem un aprūpētājiem, aprūpes mājās birojos, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās;
 • māsu palīgiem, ārstniecības personām;
 • pedagogiem, neformāliem aprūpētājiem.

Programmas apjoms - 24 izglītības stundas teorētisku nodarbību un praktisku treniņu veidā.

Programmas uzdevumi:

 • Veidot priekšstatu par veca, slima un/vai nevarīga cilvēka psiholoģiskajām īpatnībām un vajadzībām.
 • Palīdzēt apgūt pirmās palīdzības rīcības algoritmus dažādām iespējamām nelaimes gadījumu situācijām.
 • Veidot praktiskās iemaņas dažādu pirmās palīdzības paņēmienu izpildē.
 • Iemācīt dažādus pietiekami efektīvus nevarīga/aprūpējama cilvēka pārvietošanas paņēmienus, kas ļauj palīdzības sniedzējam saudzēt savus un aprūpējamā spēkus un balsta – kustību aparātu.

Programmas ilgums: 3 dienas, katru dienu 2 nodarbības (4 stundas katra).

Saturs

 • Mācība par slimību
 • Slimības iemesli
 • Slimības izpausmes šūnās un audos
 • Iekaisums
 • Slimības gaita
 • Aprūpes pamati pacientiem ar hroniskām slimībām
 • Ikdienas dzīves aktivitāšu (IDA) vitālās funkcijas
 • IDA Ķermeņa temperatūras regulācija
 • IDA Kustības
 • Kinestētika
 • Universālās pirmās palīdzības algoritms-glābšanas ķēdīte
 • ABC algoritms un tā specifika
 • Pārvietošanas paņēmieni
 • Novietošana slīpumā
 • Pašpalīdzība – piecelšanās pēc kritiena.

Nepieciešamās priekšzināšanas: Īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas, tomēr vēlamas priekšzināšanas cilvēka anatomijā un fizioloģijā vidējās izglītības līmenī.

Jūsu ieguvumi - 

Mācību rezultātā kursu dalībniekiem būtu jāspēj pietiekami kvalitatīvi:

 • izpildīt dažādus cilvēka pārvietošanas paņēmienus nekaitējot savai un aprūpējamās personas veselībai;
 • sniegt pirmo palīdzību dažādos apstākļos. 

Programmas autore - Rīgas 1. Medicīnas koledžas docētāja, profesionālās tālākizglītības centra “Latvijas Samariešu apvienība” pedagogs Mg. Sc.sal. Ilze Vāciete

Kursu cena: 80,00 EUR (ieskaitot PVN)

 

Mācību programma "Pirmā palīdzība" - 12h

Mērķis - sniegt zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā

Auditorija

 • Transporta līdzekļu vadītāji
 • Apsardzes darbinieki, mednieki (ieroču nēsātāji)
 • Izglītības darbinieki, vecāki, jebkura persona, kas vecāka par 12 gadiem

Programmas apjoms - 2 akadēmiskās stundas bez triju stundu pārbaudes zināšanu pārbaudi – 6h teorētiskās nodarbības un 6h praktiskā apmācība

Ilgums - 2 dienas

Saturs

 • Rīcība negadījuma vietā, autoavārija, steidzams izsaukums
 • ABC praktiskais demonstrējums
 • Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana
 • Termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi
 • Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes
 • Elektrotraumas
 • Slīkšana
 • Dažādas traumas, amputācijas
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
 • Svešķermeņi
 • Cietušā transportēšana
 • Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem
 • Slimības
 • Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība

Jūsu ieguvumi - kursus beidzot jūs iegūsiet dzelteno apliecību, kas paredzētas Darba aizsardzības likumā noteiktajām vajadzībām (MK noteikumi Nr. 557, no 14.augusta 2012.gada).

Autors - Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

 

Mācību programma "Pirmā palīdzība" - 12h + 3h

Tikai izbraukuma grupām juridiskām personām un sākot no 10 cilvēkiem grupā.

Mērķis - sniegt zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā

Auditorija

 • Transporta līdzekļu vadītāji
 • Apsardzes darbinieki, mednieki (ieroču nēsātāji)
 • Izglītības darbinieki, vecāki, jebkura persona, kas vecāka par 12 gadiem

Programmas apjoms - 12 akadēmiskās stundas ar triju stundu pārbaudes zināšanu pārbaudi – 6h teorētiskās nodarbības un 6h praktiskā apmācība

Ilgums - 2 dienas

Saturs

 • Rīcība negadījuma vietā, autoavārija, steidzams izsaukums
 • ABC praktiskais demonstrējums
 • Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana
 • Termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi
 • Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes
 • Elektrotraumas
 • Slīkšana
 • Dažādas traumas, amputācijas
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
 • Svešķermeņi
 • Cietušā transportēšana
 • Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem
 • Slimības
 • Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība

Jūsu ieguvumi - kursus beidzot jūs iegūsiet sarkano apliecību, kas derīga autovadītāja tiesību un ieroča nēsāšanas atļaujas iegūšanai (MK noteikumi Nr. 557, no 14.augusta 2012.gada)

Autors - Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

 

Mācību programma "Pirmā palīdzība" - 40h

Mērķis - sniegt padziļinātas zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā. Nobeigumā kursanti kārto ieskaiti un saņem zilo apliecību (MK noteikumi Nr. 557, no 14.augusta 2012.gada)

Auditorija

 • Policisti, ugunsdzēsēji un glābēji uz ūdens, jūrnieki, zemessargi
 • Apliecība derīga arī autovadītāja tiesību un ieroča nēsāšanas atļaujas iegūšanai

Programmas apjoms - 40 akadēmiskās stundas – 15h teorētiskās nodarbības un 25h praktiskā apmācība

Ilgums - 5 dienas, 8 akadēmiskās stundas katru dienu

Saturs

 • Rīcība negadījuma vietā, steidzams izsaukums, autoavārija, ABC shēma - viena un divu glābēju tehnika, bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana
 • ABC praktiskais demonstrējums
 • Šoks
 • Dzīvībai bīstama asiņošana
 • Termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi
 • Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes
 • Elektrotraumas
 • Slīkšana
 • Dažādas traumas, amputācijas
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
 • Svešķermeņi
 • Cietušā transportēšana
 • Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem
 • Slimības
 • Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība

Autors - Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

 

Mācību programma "Bērnu aprūpes pamati" - 40 h

Mērķi:

 • sniegt zināšanas un prasmes, lai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji spētu organizēt drošu, saturīgu un lietderīgu laika pavadīšanu bērnam, sekmējot bērna vispusīgu attīstību drošā vidē;
 • uzlabot bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju zināšanas par bērnu tiesībām un to ievērošanu ikdienas darbā, kā arī zināšanas un prasmes sniegt pirmo palīdzību un izvērtēt bērna drošību.

Auditorija:

 • bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji vai personas, kas vēlas sniegt šo pakalpojumu;
 • pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki;
 • vecāki un vecvecāki.

Programmas apjoms - 40 akadēmiskās stundas.

Ilgums – 3 nedēļas, 2 darba dienu vakari katru nedēļu vai pēc iepriekš sastādīta nodarbību grafika.

Saturs:

 • bērnu attīstības vecumposmi un krīzes pirmsskolas vecumposmā;
 • bērnu temperaments un uzvedība;
 • disciplinēšanas un dienas režīma nozīme;
 • pedagoģiskie procesi un rotaļu nozīme bērnu audzināšanā;
 • pedagoģiskās metodes bērnu attīstības veicināšanai;
 • bērnu audzināšanas tiesiskie aspekti;
 • bērna saskarsmes ar vecākiem nozīme;
 • drošības riski un traumu profilakse;
 • pirmās palīdzības sniegšana;
 • higiēna un veselība;
 • mediācijas pamatprincipi;
 • bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju darba tiesiskie aspekti.

Jūsu ieguvumi:

 • kursus beidzot jūs iegūsiet apliecību par akreditētas profesionālas pilnveides izglītības programmas apguvi, kas atbilst prasībām, lai varētu iegūt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam  (Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 204 no 2016. gada 17. maija);
 • zināšanas un prasmes bērnu aprūpē, audzināšanā, attīstības veicināšanā un pirmās palīdzības sniegšanā, drošas vides nodrošināšanā;
 • tālākizglītības iespējas profesionālās pilnveides programmās.

Autors - Rīgas 1. Medicīnas koledžas docētāja, profesionālās tālākizglītības centra “Latvijas Samariešu apvienība” pedagogs Mg. Sc.sal. Ilze Vāciete.

Kursu cena – 130,00 EUR (ieskaitot PVN)

Mācību programma „Pirmā palīdzība, gaidot ĀMP” - 12 h

Mērķis - Sniegt zināšanas un  iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, gaidot neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Programma iepazīstina ar galvenajiem pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem, ko cietušajam vai saslimušajam dzīvībai, veselībai kritiskā stāvoklī var sniegt persona, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma veicot praktiskas darbības

Auditorija:

 • Izglītības iestāžu administrācija, visi pedagogi, tehniskie darbinieki.

Programmas apjoms - 12 izglītības stundas teorētisku nodarbību un praktisku treniņu veidā.

Programmas uzdevumi:

 • Palīdzēt apgūt pirmās palīdzības rīcības algoritmus dažādām iespējamām nelaimes gadījumu situācijām.

 • Veidot praktiskās iemaņas dažādu pirmās palīdzības paņēmienu izpildē.

Jūsu ieguvumi - mācību rezultātā kursu dalībniekiem būtu jāspēj:

 • būt  psiholoģiski noturīgiem nestandarta situācijās;
 • sniegt psiholoģisko atbalstu un pirmo palīdzību, gaidot neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Programmas autore - Rīgas 1. Medicīnas koledžas docētāja, Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Mācību centra vadītājas p.i. Mg. Sc.sal. Ilze Vāciete

Kursu cena: 40,00 EUR (ieskaitot PVN) 

Mācību programma „Pirmā palīdzība, gaidot ĀMP” - 6 h

Mērķis - Sniegt priekšstatu par pirmās palīdzības sniegšanu, gaidot neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Programma iepazīstina ar galvenajiem pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem, ko cietušajam vai saslimušajam dzīvībai, veselībai kritiskā stāvoklī var sniegt persona, neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma.

Auditorija:

 • visi pedagogi, tehniskie darbinieki.

Programmas apjoms - 6 izglītības stundas teorētisku nodarbību un praktisku treniņu veidā.

Programmas uzdevumi:

 • Palīdzēt apgūt pirmās palīdzības rīcības algoritmus dažādām iespējamām nelaimes gadījumu situācijām.

 • Veidot priekšstatu par dažādu pirmās palīdzības paņēmienu izpildi.

Jūsu ieguvumi - mācību rezultātā kursu dalībniekiem būtu jāspēj:

 • būt psiholoģiski noturīgiem nestandarta situācijās;
 • sniegt psiholoģisko atbalstu un pirmo palīdzību, gaidot neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Programmas autore - Rīgas 1. Medicīnas koledžas docētāja, Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Mācību centra vadītājas p.i. Mg. Sc.sal. Ilze Vāciete

Kursu cena: 25.00 EUR (ieskaitot PVN) 

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos