Kas ir Latvijas Samariešu apvienība

Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība" (LSA) ir brīvprātīga, neatkarīga, kompetenta, inovatīva, dinamiska un uz praktisku rīcību orientēta sabiedriskā labuma organizācija, kuras devīze ir „Prieks palīdzēt".

Latvijā Samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kurā ir nodarbināti vairāk nekā 1000 algotu darbinieku un darbojas vairāk nekā 300 brīvprātīgo. Samariešu apvienība ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu sniedzējs, ārstniecības un izglītības iestāde. LSA piedāvā daudzus sociālus, medicīniskus un apmācības pakalpojumus, kas klientiem ir pieejami gan ar pašvaldību vai darba devēju līdzdalību, gan arī individuāli.
Latvijas Samariešu apvienība ir biedrs vienā no lielākajām pasaules palīdzības organizācijām -"Samaritan International", kas var lepoties ar izcilu kompetenci sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā. Starptautiskajā samariešu organizācijā, kas apvieno samariešu apvienības no citām valstīm, ir vairāk nekā trīs miljoni biedru, 130 tūkstoši brīvprātīgo un ap 30 tūkstošiem algotu darbinieku.

LSA īsteno četru atbalstu pieeju:

  • veic ideālo darbību ar labdarības projektu starpniecību jeb tieši un bez atlīdzības palīdz cilvēkiem, kas sniedz gandarījumu un prieku;
  • veido mērķa uzņēmumus sociālo pakalpojumu sniegšanai sadarbībā ar pašvaldībām, kas dod stabilitāti;
  • sniedz apmācības, medicīniskos un aprūpes pakalpojumus visiem interesentiem brīvajā tirgū, kas dod resursus, ko ieguldīt ideālajā darbībā;
  • kā interešu aizstāvības un pilsoniskās līdzdalības organizācija, sadarbojas ar valsts pārvaldi labākas politikas veidošanā un likumu izstrādē.

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” veic sociālo uzņēmējdarbību, kas veicina sabiedrības sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, atbildību un līdzdalību; pilnveido sociālās un veselības aprūpes iespējas nodrošinājumu, dažādību un pieejamību - veidojot, attīstot un sniedzot sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, jo biedrība rūpējas par trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, un tās darbība vērsta uz labdarību.

„Latvijas Samariešu apvienība" vienmēr ir atvērta jauniem izaicinājumiem un sadarbībai gan sniedzot padomus, gan kopā strādājot. Par savu darbību organizācija ir saņēmusi neskaitāmas atzinības no NVO, pašvaldībām, valsts iestādēm, ministrijām, Saeimas, kā arī atzīta par „Latvijas labāko nevalstisko organizāciju".

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos