Samariešu vēsture

        1888. gadā, tikai dažus gadus pēc Sarkanā Krusta organizācijas dibināšanas, Vācijas pilsētā Berlīnē četri amatnieki izveidoja Baltā krusta organizāciju, kam tika dots Strādnieku – Samariešu apvienības vārds (Arbeiter-Samariter Bund). Sākotnēji abas organizācijas būtiski atšķīrās. Sarkanā Krusta organizācijas tika veidotas „no augšas" ar valstu valdību lēmumiem un to mērķi pamatā bija saistīti ar profesionālu piesaisti, un darbošanos militāru konfliktu laikā. Samariešu organizācija jeb Baltais krusts, radās tautā jeb „no tautas". Tās sākotnējais mērķis bija apmācīt industriālo uzņēmumu strādniekus pirmās palīdzības prasmēs, lai rodoties nepieciešamībai, cilvēkiem būtu nepieciešamās iemaņas un viņi varētu palīdzēt cits citam. Tāpēc joprojām Pirmās palīdzības kursus daudzviet pasaulē dēvē par Samariešu kursiem. Samariešu organizācijas ir visā Eiropā un arī ārpus tās robežām. 1994. gadā tika dibināta starptautiska samariešu federācija „Samaritan International”, kas šobrīd apvieno 16 patstāvīgas un 7 asociētas dalīborganizācijas.

         Samariešu organizācijas visā pasaulē, arī Latvijā, ir politiski un reliģiski neitrālas, un vārds “samarieši” organizāciju nosaukumā ir kopš 1888. gada, tas sasaucas ar palīdzības simbolu, bet tam nav saistības ar kādas tautas, reģiona vai reliģijas novirzienu. 

        Latvijā Samariešu apvienība tika nodibināta 1992. gada 11. septembrī, lai gan praktiski tā darbojās jau pirms faktiskās dibināšanas. Dibināšanas iedvesmotāja bija Rīgas partnerpilsētas Brēmenes Samariešu apvienība un, jo īpaši tās vadītājs Lotārs Remme. Brēmenes Samarieši jau no 1990. gada meklēja veidu, kā palīdzēt rīdziniekiem – vāca ziedojumus, organizēja praktiskas palīdzības sūtījumus: pārtiku, drēbes, medikamentus. Tikai pēc 1991. gada janvāra notikumiem un augusta „puča" beidzot tika izsniegtas vīzas, un brēmenieši Rīgā varēja ierasties arī paši. 1992. gada 7. februārī starp Rīgas pilsētu, Vācijas Strādnieku Samariešu apvienību un Brēmenes Samariešu apvienību tika noslēgta vienošanās par Samariešu organizācijas izveidošanu Rīgā. Toreiz tika norunāts, ka Rīgas pilsēta visiem spēkiem atbalstīs šis organizācijas tapšanu. Turpinot praktiskas palīdzības sūtījumus, brēmenieši sagatavoja arī pirmos Latvijas Pirmās palīdzības pasniedzējus. Viņi aicināja Samariešu dibināšanas entuziastus no Latvijas pie sevis, lai rādītu un stāstītu par organizācijas darbu un par to, kā ar šādas organizācijas palīdzību cilvēki var palīdzēt cits citam.

        Neatlaidīga darba rezultātā šo gadu laikā gan audzis biedrības kolektīvs, gan uzkrāta pieredze un krietni palielināts sniegto pakalpojumu skaits.

      Kopš 1996. gada Latvijas Samariešu apvienība ir starptautiskās samariešu organizacījas "Samaritan international" dalīborganizācija, kas šobrīd apvieno 20 dalīborganizācijas no 19 Eiropas valstīm ar kopumā trīs miljoniem biedru, 140 tūkstošiem brīvprātīgo un 45 tūkstošiem pilna laika darbinieku.    

 

 

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos