Īslaicīgās uzturēšanās mītne

Īslaicīgās uzturēšanās mītne

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898
Īslaicīgās uzturēšanās mītne "Austra"

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai pastāvīgu dzīvesvietu.

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums tiek nodrošināts Rīgas Sociālā dienesta klientiem, kas krīzes situācijā palikuši bez dzīvesvietas un sadarbojas ar sociālo darbinieku savas sociālās situācijas uzlabošanā. Šī pakalpojuma mērķis ir sniegt īslaicīgu mājvietu, lai persona varētu koncentrēties sociālās rehabilitācijas procesam.

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums uz tā sniegšanas laiku (ne ilgāk kā 6 mēneši) ietver:

 • pastāvīgas dzīvesvietas iespējas, tai skaitā:
  • komunālo pakalpojumu nodrošināšana uz pakalpojumu saņemšanas laiku. Komunālo pakalpojumu apmaksu veic klients; 
  • personiskās higiēnas iespējas;
  • aprīkota koplietošanas virtuve ēdiena pagatavošanai;
  • iespēja izmazgāt drēbes veļas mašīnā, kā arī izžāvēt veļas žāvētājā;
  • atsevišķas dzīvojamās telpas vīriešiem un sievietēm (neattiecas uz vienas ģimenes locekļiem);
  • dzīvesvietas pamatnodrošinājums – gulta, drēbju skapis un ledusskapis;
  • gultas veļas mazgāšana (nomaiņa) ne retāk kā reizi 10 dienās.
 • Sociālā darba un personāla atbalsta darbības, tai skaitā: 
  • motivēšana vērsties pašvaldības sociālajā dienestā sociālo problēmu risināšanai;
  • atbalsts juridisko jautājumu risināšanā pašvaldības atbalsta saņemšanai; 
  • konsultācijas atkarību profilakses jautājumos;
  • konsultācijas un atbalsts dzīvesvietas meklēšanā;
  • atbalsts darba meklēšanā un darba attiecību uzsākšanā;
  • individuāla pieeja sociālo problēmu risināšanā, ietverot klientu līdzdalību un līdzatbildību;
  • informācija par citiem palīdzības veidiem gan centrā, gan ārpus centra (valsts, pašvaldības institūcijās un citās nevalstiskajās organizācijās);
  • konfidencialitātes nodrošināšana saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
  • pirmā palīdzības sniegšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana;
  • citas darbības atbilstoši LSA  “ĪUM Austra” darbinieka izstrādātajā sociālās rehabilitācijas plānā paredzētajam.
 • Tiešu atbalstu LSA iespēju robežās un klienta nepieciešamības gadījumā, piemēram, gultas veļu, apģērbu, pirmās nepieciešamības higiēnas līdzekļus.
 • ĪUM "Austra" klienti veic komunālo pakalpojumu maksājumus atbilstoši RNP rēķiniem.
 • Informācija par Rīgas pašvaldības atbalstuhttps://ld.riga.lv/lv/Islaicigas_uzturesanas_mitnes_pakalpojums.html 
Kā saņemt pakalpojumu

Sociālo pakalpojumu Īslaicīgās uzturēšanās mītnē "Austra" var saņemt Rīgas Sociālā dienesta klienti:

 • persona bez noteiktas dzīvesvietas, kas ir motivēta pārvarēt alkohola atkarību;
 • krīzes situācijā nonākušas personas.

Lai saņemtu pakalpojumu personai ir jāsaņem Rīgas Sociālā dienesta nosūtījums un:

 • jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā;
 • jāpamato - kāpēc nepieciešams pakalpojums;
 • jāuzraksta iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
 • sadarbībā ar sociālo darbinieku jāizstrādā sociālās rehabilitācijas plāns, kā atrisināt šo krīzes situāciju;
 • nosūtījums tiek saskaņots vidēji 1-3 dienu laikā;
 • jāierodas pakalpojuma sniegšanas vietā Rīgā, Dzērvju ielā 1, (4. stāvā) durvju kods: 05;
 • jāiepazīstas ar iekšējiem kārtības noteikumiem un jāparaksta, ka apņemas tos ievērot;
 • jānoslēdz pakalpojuma līgums ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”;
 • ja var kvalificēties sociālajai palīdzībai (trūcīga persona) komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksās sociālais dienests, ja nē, tad jāveic priekšapmaksa 40.00 eiro par personu;
 • ģimene (pieaugušie) saņem atsevišķu mēbelētu istabu ar ledusskapi, iespēju izmantot veļas mašīnu, veļas žāvētāju, dušu, tualeti, virtuvi un atpūtas telpu;
 • indivīds saņem vietu mēbelētā istabā (maksimums 3 cilvēki vienā) ar ledusskapi, iespēju izmantot veļas mašīnu, veļas žāvētāju, dušu, tualeti, virtuvi un atpūtas telpu.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos