Īslaicīgās uzturēšanās mītne

Īslaicīgās uzturēšanās mītne

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898
Īslaicīgās uzturēšanās mītne "Austra"

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai (ģimenei) pastāvīgu dzīvesvietu.

Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums tiek nodrošināts ģimenēm un personām – Rīgas Sociālā dienesta klientiem, kas krīzes situācijā palikuši bez dzīvesvietas un sadarbojas ar sociālo darbinieku savas sociālās situācijas uzlabošanā. Šī pakalpojuma mērķis ir sniegt īslaicīgu mājvietu, lai ģimene varētu koncentrēties mājokļa atrisināšanas jautājumam, kas ir svarīgs priekšnosacījums ģimenes sociālajai funkcionēšanai.  

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums uz pakalpojuma sniegšanas laiku (ne ilgāk kā 6 mēneši) ietver :

 • pastāvīgas dzīvesvietas iespējas, tai skaitā:
  • komunālo pakalpojumu nodrošinājumu uz pakalpojumu saņemšanas laiku. Dzīvesvietas un komunālo pakalpojumu apmaksu veic klients; 
  • personiskās higiēnas iespējas;
  • aprīkotu virtuvi ēdiena pagatavošanai;
  • iespēja izmazgāt drēbes veļas mašīnā kā arī veļas žāvēšanu;
  • atsevišķas dzīvojamās telpas vīriešiem un sievietēm (neattiecas uz vienas ģimenes locekļiem);
  • dzīvesvietas pamat nodrošinājumu – gultu, drēbju skapi un ledusskapi
  • drošu vidi bērniem,
 • Sociālā darba un personāla atbalsta darbības, tai skaitā: 
  • motivēšanu vērsties pašvaldības sociālajā dienestā sociālo problēmu risināšanai;
  • atbalstu juridisko jautājumu risināšanā pašvaldības atbalsta saņemšanai; 
  • konsultācijas bērnu vecākiem par bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumiem;
  • konsultācijas un atbalstu dzīvesvietas meklēšanā;
  • atbalstu darba meklēšanā un uzsākšanā;
  • pirmā palīdzības sniegšanu un neatliekamā medicīniskā palīdzības izsaukšanu;
  • citas darbības atbilstoši LSA  “ĪUM Austra” darbinieka izstrādātajā sociālās rehabilitācijas plānā paredzētajam.
 • Tiešu atbalstu LSA iespēju robežās un klienta nepieciešamības gadījumā, piemēram, gultas veļu, apģērbu, bērnu aprūpes pirmās nepieciešamības higiēnas līdzekļus.
 • ĪUM "Austra" klienti veic komunālo pakalpojumu maksājumus atbilstoši RNP rēķiniem.

 • Informācija par Rīgas pašvaldības atbalstuhttps://ld.riga.lv/lv/Islaicigas_uzturesanas_mitnes_pakalpojums.html 

Kā saņemt pakalpojumu

Sociālo pakalpojumu Īslaicīgās uzturēšanās mītnē "Austra" var saņemt Rīgas Sociālā dienesta klienti:

 • ģimenes bez noteiktas dzīvesvietas,
 • krīzes situācijā nonākušas ģimenes/personas.

Lai saņemtu pakalpojumu ģimenei/personai ir jāsaņem Rīgas Sociālā dienesta nosūtījums un:

 • Jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā
 • Jāpaskaidro - kāpēc nepieciešams pakalpojums
 • Jāuzraksta iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu
 • Sadarbībā ar sociālo darbinieku jāizstrādā sociālās rehabilitācijas plāns, kā atrisināt šo krīzes situāciju
 • No 1-3 dienām (vidēji) tiek saskaņots nosūtījums
 • Jāierodas pakalpojuma sniegšanas vietā Rīgā, Dzērvju ielā 1, (4 stāvā) durvju kods: 0247
 • Jāiepazīstas ar iekšējiem kārtības noteikumiem un jāparaksta, ka apņematies tos ievērot
 • Jānoslēdz pakalpojuma līgums ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”
 • Ja varat kvalificēties sociālajai palīdzībai (trūcīga persona) komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksās sociālais dienests, ja nē, tad jāveic priekšapmaksa 40.00 eiro par personu
 • Ģimene saņem atsevišķu mēbelētu istabu ar ledusskapi, iespēju izmantot veļas mašīnu, veļas žāvētāju, dušu, tualeti, virtuvi un atpūtas telpu
 • Indivīds saņem vietu mēbelētā istabā (maksimums 3 cilvēki vienā) ar ledusskapi, iespēju izmantot veļas mašīnu, veļas žāvētāju, dušu, tualeti, virtuvi un atpūtas telpu.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos