Vakances

Ja vēlaties pievienoties Latvijas Samariešu apvienības kolektīvam, strādāt vienā no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, piesakieties aktuālajām vakancēm vai rakstiet mums e-pastu uz adresi samariesi@samariesi.lv, norādot savu kvalifikāciju, pieredzi un vēlamo amatu. Piemērotas vakances gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.

 

Ģimenes asistents Tukuma novadā

Attīstot Ģimenes asistenta pakalpojumu Tukuma novadā, Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" aicina pievienoties Ģimenes asistentu kolektīvam enerģisku, erudītu, pozitīvi un profesionāli noskaņotu sociālo mentoru - Ģimenes asistentu/-i, lai palīdzētu veikt sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanu ģimenēs ar bērniem, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma un cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 

Ģimenes asistenta pakalpojumu biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” nodrošina sadarbībā ar Tukuma novada Sociālo dienestu:

 • Ģimenēm ar bērniem, kurām trūkst sociālās prasmes un iemaņas;
 • Cilvēkiem ar garīgā rakstura problēmām, kam nepieciešams apgūt sociālās prasmes;
 • Jauniešiem, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas.

Ģimenes asistenta galvenie darba pienākumi:

 • Veicināt vecāku prasmju un zināšanu pilnveidi, veicināt izpratni par bērnu vecumposmu īpatnībām, savstarpējo attiecību veidošanu, disciplīnu atbilstoši bērnu vecumposmam;
 • Sniegt atbalstu un attīstīt nepieciešamās prasmes patstāvīgas dzīves nodrošināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, budžeta plānošanā;
 • Atbalstīt un attīstīt prasmes veiksmīgi risināt jautājumus ar juridiskām un fiziskām personām;
 • Asistēt ģimenei vai personai dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā asistēt sadarbībā ar citām institūcijām.

Prasības pretendentiem:

 • Pabeigta augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, pedagoģijā, psiholoģijā, sociālās rehabilitācijas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālajā jomā vai veselības aprūpes jomā;
 • Darba pieredze darbā ar bērniem, ģimenēm vai personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Prasme risināt dažādas situācijas, labas sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • Prasme veicināt personas attīstību;
 • Autovadītāja apliecība un personīgais transportlīdzeklis dos iespēju veikt ģimenes asistenta darbu visa Tukuma novada teritorijā (nav obligāta prasība).

Mēs piedāvājam:

 • Pilna vai nepilna laika darba slodzi pēc Jūsu iespējām;
 • Darbu, ko var apvienot ar pamata darbu;
 • Iespēju patstāvīgi plānot darba laiku un apjomu;
 • Supervīzijas, apmācības un konsultatīvu atbalstu ikdienas darbā
 • Atalgojumu ar stundas likmi Eur 7,00 vai, ja tiek izmantots personīgais transports, Eur 8,00.

Līgumu slēdam ar pašnodarbinātām personām.

Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt: santa.malberga@samariesi.lv

Aprūpētāji Madonā un Gulbenē

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

aicina darbā aprūpētājus

darbam Madonā un Gulbenē

uz pilnu vai nepilnu slodzi

 

Darba pienākumi:

Nodrošināt klientu ikdienas aprūpi mājās un ar to saistītās darbības - personiskā aprūpe, malkas ienešana, produktu piegāde u.c., nepieciešamības gadījumā nokļūšanai pie aprūpējamā izmantojot dienesta aprūpes transporta līdzekli vai personisko automašīnu.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Atalgojumu 520 eiro (pirms nodokļu nomaksas)
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • Vismaz pamatizglītība vai vidējā/profesionālā vidējā izglītība, vēlama pieredze aprūpē
 • B kategorijas autovadītāja apliecība obligāta (vēlama arī personiskā automašīna)
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi - Vidzeme.

Kontakttālrunis uzziņām:  25691392 (Karīna Vecā)

Aprūpētāji Ropažu un Siguldas novados

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

aicina darbā aprūpētājus

darbam Ropažu novadā un Siguldas novadā

 uz pilnu vai nepilnu slodzi

Darba pienākumi:

Nodrošināt klientu ikdienas aprūpi mājās un ar to saistītās darbības - personiskā aprūpe, malkas ienešana, produktu piegāde u.c., nepieciešamības gadījumā nokļūšanai pie aprūpējamā izmantojot dienesta aprūpes transporta līdzekli vai personisko automašīnu.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Atalgojumu 700 eiro (pirms nodokļu nomaksas)
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • Vismaz pamatizglītība, vēlama pieredze aprūpes darbā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība obligāta (vēlama arī personiskā automašīna)
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība, atbildīgums

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi - Vidzeme.

Kontakttālrunis uzziņām: 25691312 (Karīna Vecā)

 

Aprūpētājs Ādažu novadā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

aicina darbā aprūpētāju

darbam Ādažu novadā

uz pilnu vai nepilnu slodzi

 

Darba pienākumi:

Nodrošināt klientu ikdienas aprūpi mājās un ar to saistītās darbības - personiskā aprūpe, malkas ienešana, produktu piegāde u.c., nepieciešamības gadījumā nokļūšanai pie aprūpējamā izmantojot dienesta aprūpes transporta līdzekli vai personisko automašīnu.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Atalgojumu 700 eiro (pirms nodokļu nomaksas)
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • Vismaz pamatizglītība vai vidējā/profesionālā vidējā izglītība, vēlama pieredze aprūpē
 • B kategorijas autovadītāja apliecība obligāta (vēlama arī personiskā automašīna)
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība

CV lūdzam sūtīt līdz 09.09.2022. uz e-pastu: aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi - Vidzeme.

Kontakttālrunis uzziņām:  25691392 (Karīna Vecā)

 

Vadītājs-sociālais darbinieks Mazsalacā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

aicina darbā vadītāju-sociālo darbinieku darbam Atbalsta centrā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Valmieras novadā, Mazsalacā.

Darba pienākumi:

 • Atbalsta centra, kas nodrošinās vairākus sociālo pakalpojuma veidus, vadīšana
 • Klientu konsultēšana
 • Grupu nodarbību vadīšana

Piedāvājam:

 • Iespējas radoši izpausties jauna sociālo pakalpojumu kompleksa darba attīstīšanā
 • Atalgojumu 1200 eiro (pirms nodokļu nomaksas par pilna laika darbu)
 • Sociālās garantijas
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

Prasības:

 • Sociālā darbinieka kvalifikācija
 • Vēlama pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem un/vai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (darba ietvaros būs nepieciešams operatīvi pārvietoties starp struktūrvienībām)
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte

CV lūdzam sūtīt līdz 28. jūlijam uz e-pastu: inga.brente.mieze@samariesi.lv ar norādi - Mazsalaca. Kontakttālrunis uzziņām: 26600331 (Inga Brente-Mieze)

 

Aprūpētāji Atelpas brīža projektā Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Ādažu novadā, Talsu novadā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

darbam RĪGĀ, JELGAVĀ,  LIEPĀJĀ, ĀDAŽU NOVADĀ, TALSU NOVADĀ

aicina pieteikties aprūpētājus atelpas brīža pakalpojuma mājoklī sniegšanai uz noteiktu laiku ESF projekta Nr. 9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” 7. darbība “Atelpas brīža pakalpojuma mājoklī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem apraksta izstrāde un aprobācija izmēģinājumprojektā” ietvaros.

 

Darba pienākumi:

 • Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem aprūpe personas vai savā dzīvesvietā (24 h aprūpe)
 • Veiksmīga sadarbība ar pārējiem, pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītajiem, speciālistiem individuālā aprūpes plāna ietvaros
 • Pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem novērošana un kritisku stāvokļu atpazīšana
 • Komunicēt ar pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, tā aprūpes personām vai aizgādņiem
 • Lietderīga brīvā laika pavadīšana (aktivitāšu plānošana) ar pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma sniegšanas laikā

Piedāvājam:

 • Apmācības atelpas brīža pakalpojuma mājoklī sniedzējiem pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem aprūpē (16 stundas, tiek organizētas attālināti)
 • Atalgojumu 70,18 eur diennaktī (bruto) un sociālās garantijas

Prasības:

 • Aprūpētāja, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja kvalifikācija vai vidējā vispārējā izglītība
 • Teicamas latviešu, labas krievu valodas zināšanas
 • Vēlama profesionālā darba pieredze ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
 • Teicamas komunikāciju prasmes
 • Izcilas saskarsmes spējas darbā
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Sadarbspējīgs Covid -19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

CV ar norādi “Pieteikums projektam Atelpas brīdis” lūdzam sūtīt uz e-pastu: inga.brente.mieze@samariesi.lv

Kontaktpersona: Lāsma Lilenblate, tālr.26419696

 

Aprūpētājs Mazsalacā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

aicina darbā  aprūpētāju darbam Grupu dzīvoklī personām ar garīga rakstura traucējumiem Valmieras novadā, Mazsalacā

Darba pienākumi:

 • palīdzība pašaprūpē grupu dzīvokļa klientiem
 • praktiska palīdzība sociālajam darbiniekam, sociālajam rehabilitētājam aktivitāšu organizēšanā
 • nepieciešamības gadījumā - grupu dzīvokļa koplietošanas telpu uzkopšana

 

 • Piedāvājam:
 • darba vidi skaistās, tikko remontētās telpās jaunveidojamā grupu dzīvoklī
 • Atalgojumu 600 eiro (pirms nodokļu nomaksas par pilna laika darbu)
 • Sociālās garantijas
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības pirms darba pienākumu uzsākšanas

Prasības:

 • Vismaz pamatizglītība (vēlama pieredze aprūpes darbā)
 • Vēlama pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība, līdzsvarota, mierīga un pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem
 • Spēja strādāt komandā un atbildīgi pildīt uzticētos pienākumus

CV lūdzam sūtīt līdz 28. jūlijam uz e-pastu: inga.brente.mieze@samariesi.lv ar norādi - Mazsalaca. Kontakttālrunis uzziņām: 26600331 (Inga Brente-Mieze)

               

Vecākais aprūpētājs Jelgavā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

steidzami

aicina darbā vecāko aprūpētāju

darbam Jelgavā uz pilnu slodzi

Darba pienākumi: 

 • nodrošināt klientu ikdienas aprūpi mājās un ar to saistītās darbības (personiskā aprūpe, palīdzība paēst, palīdzība uzkopšanā, produktu piegāde u.c.);
 • ievadīt darbā jaunos darbiniekus;
 • nodrošināt uzticētos aprūpes koordinēšanas darbus.

Piedāvājam:

 • Atalgojumu 750 euro (pirms nodokļu samaksas);
 • Sociālās garantijas;
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • Apmācības darba pienākumu apguvei.

Prasības:

 • Vismaz vidējā/profesionālā vidējā izglītība (sociālā aprūpētāja izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību), pieredze aprūpes darbā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un autovadīšanas iemaņas;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • Prasme organizēt darba procesu;
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība;
 • Spēja strādāt patstāvīgi;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte.

CV un motivācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pastu:  

aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi - Jelgava.

Kontakttālrunis uzziņām: 25691347 (Gaļina Golovenko)

 

Aprūpētāji Jelgavā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

steidzami

aicina darbā divus aprūpētājus

darbam Jelgavā uz pilnu vai nepilnu slodzi

 

Darba pienākumi: nodrošināt klientu ikdienas aprūpi mājās un ar to saistītās darbības (personiskā aprūpe, palīdzība paēst, palīdzība uzkopšanā, produktu piegāde u.c.).

Piedāvājam:

 • Atalgojumu 520 euro pirms nodokļu samaksas (par pilnu slodzi)
 • Sociālās garantijas
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • Vismaz vidējā/profesionālā vidējā izglītība (sociālā aprūpētāja izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību), vēlama pieredze aprūpes darbā
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte

CV un motivācijas vēstules brīvā formā lūdzam sūtīt uz e-pastu:  

aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi - Jelgava.

Kontakttālrunis uzziņām: 25691347. (Gaļina Golovenko)

 

Sociālais aprūpētājs SAC "Pārdaugava"

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība"

Sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava”

aicina līdzdarboties komandā sociālo aprūpētāju

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt sociālo darbu ar klientiem sadarbībā ar citiem speciālistiem
 • Organizēt sociālās aprūpes procesu - plānot un nodrošināt aprūpi klientu pamatvajadzību apmierināšanai un dzīves kvalitātes uzturēšanai
 • Novērtēt klientu pamatvajadzības un nodrošināt klientam pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī
 • Novērtēt sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu
 • Lietot modernas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aprūpes nodrošināšanā

 

Piedāvājam:

 • Pilna laika darbu Rīgā, Garozes iela 15
 • Atalgojumu 1150,00 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas)
 • Sociālās garantijas
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Jaunas telpas un modernus palīglīdzekļus pienākumu izpildei
 • Iespēju pilnveidoties un attīstīt jaunu pakalpojumu

 

Prasības:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • Vēlama vismaz viena gada pieredze savā specialitātē
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodu līmenī
 • Datorprasmes lietotāja līmenī
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte
 • Sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikāts

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu ilze.ragozina@samariesi.lv ar norādi – “Sociālais aprūpētājs”

Sīkāka informācija pa tālruni 26346653

Aprūpētājs SAC "SenRīga"
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība",
Sociālās aprūpes centrs "SenRīga”, aicina komandā 
aprūpētāju
 

Galvenie darba pienākumi - klientu ikdienas aprūpe:

 • Katram klientam pēc individuāli sastādīta aprūpes plāna palīdzēt individuālās aprūpes veikšanā (rīta un vakara tualete, apģērbšanās, noģērbšanās, medikamentu izdalīšana, asistēšana nokļūšanai uz aktivitāšu vietām, uzraudzība un līdzīgi)

 

Piedāvājam:

 • Summēto darba laiku un maiņu darbu (24 un 11 stundu maiņas) pēc grafika
 • Atalgojumu stundas tarifa likme 3,75 EUR – 4,20 EUR pirms nodokļu nomaksas - vidēji mēnešalga pirms nodokļu nomaksas 700,00 EUR
 • Brokastis, pusdienas un vakariņas
 • Sociālās garantijas
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Jaunas telpas un modernus palīglīdzekļus pienākumu izpildei
 • Iespēju augt un pilnveidoties profesionālā komandā, kā arī attīstīt jaunu pakalpojumu
 • Darba vietu Rīgā, Katoļu ielā 22/24

 

Prasības:

 • Sadarbspējīgs Covid – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība darbā ar senioriem
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Aprūpētāja vai medicīnas māsas kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību

CV un motivācijas vēstuli brīvā formā sūtīt uz e-pastu zane.bierande@samariesi.lv ar norādi – “Aprūpētājs”

Sīkāka informācija pa tālruni 29774889

Aprūpētājs Rīgā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” (reģ. Nr.: 40008001803)

Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienests

aicina darbā aprūpētājus/-as

pakalpojuma Sociālā aprūpe mājās  Rīgā nodrošināšanai (darbs - visā Rīgas teritorijā)

Galvenie darba pienākumi:

• Nodrošināt klientu ikdienas sociālo aprūpi mājās 
• Veikt ar klienta aprūpi un dzīvesvietas uzkopšanu saistītus darbus

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Tarifa likmes 3,50 EUR/h par I un II aprūpes līmeni un uz 3,70 EUR/h par III un IV aprūpes līmeni
 • Iespēju strādāt pilnu vai nepilnu darba laiku ar summēto darba laiku pēc nosūtījuma
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • Pamatizglītība
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte

Priekšroka pretendentiem ar aprūpētāja kvalifikāciju.

Pieteikumu CV vai brīvā formātā sūtīt: aprupemajas@samariesi.lv

Darba vieta: Rīgā

Kontaktpersona: Valda Ozoliņa, tālrunis: 67815299, 29264584

Ģimenes asistents Jūrmalas pilsētā

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

aicina pieteikties cilvēkus, kuri vēlas nodrošināt

ģimenes asistenta

pakalpojumu Jūrmalas pilsētā

(pienākumus ir iespējams apvienot ar citu darbu)

Attīstot Ģimenes asistenta pakalpojumu Jūrmalā, biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" aicina pievienoties Ģimenes asistentu kolektīvam enerģisku, erudītu, pozitīvi un profesionāli noskaņotu Ģimenes asistentu/-i, lai palīdzētu veikt sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanu ģimenēs ar bērniem.

Pienākumi:

 • izglītot un atbalstīt ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmējus patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanā, pašaprūpes prasmju attīstīšanā un uzlabošanā;
 • palīdzēt ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmējiem mājsaimniecības vadīšanā un budžeta plānošanā;
 • veicināt ģimenes izpratni par bērna vecumposmiem un vajadzībām pilnvērtīgai attīstībai, asistēt bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā;
 • sagatavot atskaites par darba pienākumu izpildi;
 • apmeklēt supervīziju un profesionālās pilnveides apmācības.

Piedāvājam:

 • Tiek slēgts uzņēmuma līgums (ar vai bez pašnodarbinātas personas statusu)
 • Atalgojumu 7 eur/h pašnodarbinātām personām; 5,64 eur/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot uzņēmuma līgumu ar personu, kura nav reģistrējusies kā pašnodarbināta persona
 • Supervīzijas, apmācības un metodisku atbalstu ikdienas darbā.

Prasības:

 • Augstākā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā darbā vai medicīnas jomā
 • Pieredze sociālā darba jomā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Labas komunikācijas spējas gan ar klientu, gan starpprofesionāļu sadarbībā
 • Spēja strādāt patstāvīgi un organizēt savu darba procesu
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas

Pieteikumus un CV lūdzam sūtīt Ģimenes asistentu pakalpojuma koordinatorei Ilzei Bērziņai uz e-pastu: guna.makarova@samariesi.lv ar norādi- Ģimenes asistents

Kontakttālrunis uzziņām: 26387996

 

 

Izbraukuma brigādes aprūpētājs darbam Vidzemē

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

aicina darbā  izbraukuma brigādes aprūpētāju darbam Vidzemē (Kocēni, Valmiera, Cēsis, Smiltenes novads u.c.) uz pilnu slodzi

Darba pienākumi:

 • Nodrošināt klientu sociālo aprūpi mājās un ar to saistītās darbības (personiskā aprūpe mobilā aprūpes kompleksā, malkas ienešana, produktu piegāde u.c.)
 • Vadīt speciāli aprīkotu aprūpes auto- mobilo aprūpes kompleksu.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Stabilu atalgojumu (750 eiro pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi)
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • vismaz vidējā/profesionālā vidējā izglītība un vēlama pieredze aprūpes darbā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un labas auto vadīšanas prasmes
 • Sadarbspējīgs Covid -19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme plānot savu darbu un organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt komandā
 • Augsta atbildības sajūta

CV lūdzam sūtīt uz e- pastu: aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi - Vidzemei.

Kontakttālrunis uzziņām: Sandra Kārkliņa (25691392).

 

Narkologs un psihiatrs Rīgā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

Ārstu medicīniskā komisija (Rīgā Bauskas ielā 86)

aicina darbā  narkologu un psihiatru uz nepilnu slodzi. 

Galvenie pienākumi: 

veikt veselības pārbaudes un izvērtēt pacientu medicīnisko pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai, darba pienākumu veikšanai esamību savā specialitātē; 

dot slēdzienu par personas veselības stāvokļa atbilstību attiecīgas transporta līdzekļu kategorijas vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai, darba pienākumu veikšanai atbilstoši, izsniegšanas brīdī, spēkā esošajam kontrindikāciju sarakstam un likumdošanā noteiktajai veselības pārbaužu veikšanas kārtībai.

Piedāvājam:

-         Sociālās garantijas.

-         Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

-         Stundas likme 16,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par faktiski nostrādāto.

 Prasības:

-         Ārsta diploms, iegūts sertifikāts specialitātē vai rezidents

-         Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

-         Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

-         Prasme organizēt darba procesu.

-         Labas komunikācijas spējas, iejūtība.

-         Spēja strādāt patstāvīgi.

-         Augsta atbildības sajūta, precizitāte.

-         Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu medkomisija@samariesi.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni 67627653.

Internists - ārstu komisijas vadītājs Rīgā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

Ārstu medicīniskā komisija (Rīgā Bauskas ielā 86)

aicina darbā internistu – komisijas vadītāju

uz nepilnu slodzi ar iespēju darbu apvienošanai. 

Galvenie pienākumi: 

veikt veselības pārbaudes un izvērtēt pacientu medicīnisko pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai, darba pienākumu veikšanai esamību savā specialitātē; 

dot slēdzienu par personas veselības stāvokļa atbilstību attiecīgas transporta līdzekļu kategorijas vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai, darba pienākumu veikšanai atbilstoši, izsniegšanas brīdī, spēkā esošajam kontrindikāciju sarakstam, komisijas ārstu speciālistu profesionālajam viedoklim un likumdošanā noteiktajai veselības pārbaužu veikšanas kārtībai;

veikt neatliekamās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medikamentu uzskaiti, uzglabāšanu un norakstīšanu.

Piedāvājam:

-         Sociālās garantijas.

-         Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

-         Stundas likme 16,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par faktiski nostrādāto.

 Prasības:

-         Ārsta diploms, iegūts sertifikāts specialitātē.

-         Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

-         Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

-         Prasme organizēt darba procesu.

-         Labas komunikācijas spējas, iejūtība.

-         Spēja strādāt patstāvīgi.

-         Augsta atbildības sajūta, precizitāte.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu medkomisija@samariesi.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni 67627653.

Sanitārā automobiļa vadītājs Rīgā

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”  Reģ.nr.40008001803 aicina darbā sanitārā automobiļa vadītāju

 

Galvenie darba pienākumi:

Veikt automobiļa vadītāja – pavadoņa pienākumus - klientu nogādāšana pēc norīkojuma, klientu droša pārvietošana pa trepēm

Dokumentēt / fiksēt veiktās darbības 

Prasības:

Auto transportlīdzekļa vadītāja apliecība– B kategorija. Vēlams autovadītāja stāžs vismaz 1 gads

Iemaņas darbā ar datoru

Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem

Labas latviešu un krievu valodas zināšanas

Piedāvājam:

Garantētā mēneša alga 570,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 60 norīkojumiem mēnesī. Ja norīkojumu skaits pārsniedz garantēto, tad alga tiek aprēķināta pēc norīkojumu skaita - par katru veikto norīkojumu 9,50 EUR. 

Normālu darba laiku darba dienās no pl.8.30 līdz pl.17.30

Pilna laika darbu

Apmācības darba pienākumu veikšanai

Sociālas garantijas

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu kristaps.kuznecovs@samariesi.lv Sīkāka informācija pa telefonu 20204022.

 

 

Palīgstrādnieks pakalpojuma "Specializētais transports" nodrošināšanai

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" aicina darbā

palīgstrādnieku, pakalpojuma - specializētais transports nodrošināšanai. Pārvadājam klientus ar kustību traucējumiem.
 

Pienākumi:
- asistēt un palīdzēt MSC darbiniekam, šoferim, klientu pavadonim klientu transportēšanā(sēdošu vai guļošu), pārvietošanā vai pārvietoties pašam klientam;
- klientu pārvietošana pa trepēm (nepieciešamības gadījumā)
- veikt dažāda veida palīgdarbus darba devēja uzdevumā

Prasības:
- Pamatizglītība;
- Labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
- Prasme pieņemt lēmumu un izrādīt iniciatīvu;
- Labas komunikācijas spējas, iejūtība;
- Spēja strādāt patstāvīgi;
- Augsta atbildības sajūta, precizitāte;

Piedāvājam:
- Darba algu 550 eiro (pirms nodokļu nomaksas);
- Sociālās garantijas;
- Stabilu atalgojumu;
- Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
- Bezmaksas pusdienas;
- Apmācības darba pienākumu apguvei.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu kristaps.kuznecovs@samariesi.lv Sīkāka informācija pa telefonu 20204022.

 

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos