Vakances

Ja vēlaties pievienoties Latvijas Samariešu apvienības kolektīvam, strādāt vienā no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, piesakieties aktuālajām vakancēm vai rakstiet mums e-pastu uz adresi samariesi@samariesi.lv, norādot savu kvalifikāciju, pieredzi un vēlamo amatu. Piemērotas vakances gadījumā mēs ar Jums sazināsimies.

 

Sociālais rehabilitētājs DAC "Žubītes" Rīgā

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", reģ. Nr.40008001803, paplašinot pakalpojumu klāstu un atverot jaunu Dienas aprūpes centru "Žubītes” aicina komandā

sociālo rehabilitētāju.

Galvenie darba pienākumi:

Veikt sociālo rehabilitāciju klientiem sadarbībā ar citiem speciālistiem.

Izstrādāt, pārraudzīt un īstenot rehabilitācijas plānus.

Organizēt klientiem kultūras un sporta pasākumus un darba terapiju.

 

Piedāvājam:

Pilna laika darbu, normālu darba režīmu Rīgā, Katoļu ielā 22/24.

Atalgojumu 900,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Sociālās garantijas.

Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

Jaunas telpas un modernus palīglīdzekļus pienākumu izpildei.

Iespēju pilnveidoties un attīstīt jaunu pakalpojumu.

 

Prasības:

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Vēlama vismaz viena gada pieredze savā specialitātē.

Labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Datorprasmes lietotāja līmenī.

Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Prasme organizēt darba procesu.

Labas komunikācijas spējas, iejūtība.

Spēja strādāt patstāvīgi.

Augsta atbildības sajūta, precizitāte.

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu ramona.liepina@samariesi.lv ar norādi – “Sociālais rehabilitētājs”.

Sīkāka informācija pa tālruni 28356548.

 

Aprūpētājs Saulkrastu novadā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

steidzami aicina darbā aprūpētāju  Saulkrastu novadā uz pilnu vai nepilnu slodzi

Darba pienākumi:

Nodrošināt klientu ikdienas sociālo aprūpi mājās un ar to saistītās darbības (personiskā aprūpe, malkas ienešana, produktu piegāde u.c.), nepieciešamības gadījumā nokļūšanai pie aprūpējamā izmantojot dienesta aprūpes transporta līdzekli vai personisko automašīnu.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Stabilu atalgojumu (700 eiro pirms nodokļu nomaksas par pilna laika darbu)
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • vidējā/profesionālā vidējā izglītība, vēlama pieredze aprūpes darbā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība obligāta, vēlama arī personiskā automašīna
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte

CV lūdzam sūtīt līdz 26.jūlijam uz e-pastu: aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi - Saulkrasti. Kontakttālrunis uzziņām: 25691392 (Sandra Kārkliņa)

 

Aprūpētājs Cēsīs

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

aicina darbā aprūpētāju

darbam Cēsīs

  uz nepilnu vai pilnu slodzi

Darba pienākumi: Nodrošināt klientu ikdienas sociālo aprūpi mājās un ar to saistītās darbības (personiskā aprūpe, malkas ienešana, produktu piegāde u.c.), nepieciešamības gadījumā nokļūšanai pie aprūpējamā izmantojot dienesta aprūpes transporta līdzekli vai personisko automašīnu, sagatavot atskaites par paveikto.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Stabilu atalgojumu- 550 euro pirms nodokļu nomaksas
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu veikšanai

 

Prasības:

 • vēlama aprūpētāja izglītība vai vismaz vidējā/profesionālā vidējā izglītība citā jomā un pieredze aprūpes darbā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlama arī personiskā automašīna
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte

 

CV lūdzam līdz 2021. gada 10.jūlijam sūtīt uz e-pastu:  aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi - Vidzeme.

Kontakttālrunis uzziņām: 25691392 (Sandra Kārkliņa)

 

 

Ģimenes asistents Salaspils novadā

Attīstot Ģimenes asistenta pakalpojumu Salaspils novadā, biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" aicina pievienoties Ģimenes asistentu kolektīvam enerģisku, erudītu, pozitīvi un profesionāli noskaņotu Ģimenes asistentu, lai palīdzētu veikt sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanu ģimenēs ar bērniem, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma un cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, palīdzēt iemācīties organizēt ikdienu un iekļauties sabiedrībā.

Ģimenes asistenta pakalpojumu biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” nodrošina sadarbībā ar Salaspils novada sociālo dienestu:

 • Ģimenēm ar bērniem, kurām trūkst sociālās prasmes un iemaņas;
 • Cilvēkiem ar garīgā rakstura problēmām, kam nepieciešams apgūt sociālās prasmes;
 • Bērniem bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas;
 • Personām bez noteiktas dzīvesvietas

Ģimenes asistenta galvenie darba pienākumi:

 • Veicināt vecāku prasmju un zināšanu pilnveidi, veicināt izpratni par bērnu vecumposmu īpatnībām, savstarpējo attiecību veidošanu, disciplīnu atbilstoši bērnu vecumposmam;
 • Sniegt atbalstu un attīstīt nepieciešamās prasmes patstāvīgas dzīves nodrošināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, budžeta plānošanā;
 • Atbalstīt un attīstīt prasmes veiksmīgi risināt jautājumus ar juridiskām un fiziskām personām;
 • Asistēt ģimenei vai personai dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā asistēt sadarbībā ar citām institūcijām.

Prasības pretendentiem:

 • Pabeigta augstākā izglītību sociālajā darbā, sociālajā aprūpē, pedagoģijā, psiholoģijā, sociālās rehabilitācijas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālajā jomā vai veselības aprūpes jomā;
 • Darba pieredze darbā ar bērniem, ģimenēm vai personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Prasme risināt dažādas situācijas, labas sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • Prasmes veicināt personas attīstību.

Mēs piedāvājam:

 • Pilna vai nepilna laika darba slodzi pēc Jūsu iespējām;
 • Darbu, ko var apvienot ar pamata darbu;
 • Darba laiks tiek organizēts pamatojoties uz ģimenes asistenta darba plānu, kas tiek sastādīts katram klientam individuāli;
 • Atalgojumu 8 eur/h pašnodarbinātām personām; 6,47 eur/h pirms nodokļu nomaksas, slēdzot uzņēmuma līgumu ar personu, kura nav reģistrējusies kā pašnodarbināta persona
 • Supervīzijas, apmācības un metodisku atbalstu ikdienas darbā.

Tiek slēgts uzņēmuma līgums (ar vai bez pašnodarbinātas personas statusu).

Pieteikumu ar CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt, kā arī jautājumu gadījumā rakstīt: ilze.berzina@samariesi.lv.

Medicīnas māsas SAC "SenRīga"
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība",
paplašinot pakalpojumu klāstu un atverot jaunu Sociālās aprūpes centru "SenRīga”, aicina līdzdarboties komandā 
medicīnas māsas.
 
Galvenie darba pienākumi:
Veikt medicīnas māsas pienākumus nodrošinot:
• pacientu uzraudzību;
• precīzu un drošu medikamentu saņemšanu pacientiem;
• nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanu;
• pacientiem nepieciešamo specifisko aprūpi un ārstnieciskās procedūras atbilstoši ārsta norādījumiem;
• veikt ierakstus medicīniskajā dokumentācijā par veiktajiem medicīniskās aprūpes pasākumiem u.c.
 
Piedāvājam:
• Summēto darba laiku un maiņu darbu (24 stundu maiņas) pēc grafika.
• Atalgojumu - stundas tarifa likme 5,00 EUR pirms nodokļu nomaksas. Vidēji mēnešalga pirms nodokļu nomaksas 1000,00 EUR.
• Sociālās garantijas.
• Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
• Jaunas telpas un modernus palīglīdzekļus pienākumu izpildei.
• Iespēju pilnveidoties un attīstīt jaunu pakalpojumu.
• Darba vieta Rīgā, Katoļu ielā 22/24.
 
Prasības:
• Ārstniecības persona ir reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā. Ārstniecības personas sertifikāts - medicīnas māsa vai ārsta palīgs.
• Profesionālā vidējā vai augstākā izglītība veselības aprūpes jomā.
• Praktiska darba pieredze un atbilstošas prasmes māsas vai ārsta palīga amatā vismaz 1 gads.
• Pārzin darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas.
• Labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodu līmenī.
• Datorprasmes lietotāja līmenī.
• Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.
• Prasme organizēt darba procesu.
• Labas komunikācijas spējas, iejūtība.
• Spēja strādāt patstāvīgi.
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 01.07.2021. uz e-pastu ilze.ragozina@samariesi.lv ar norādi – “Medicīnas māsa”
Sīkāka informācija pa tālruni 26346653.
Vecākā medicīnas māsa SAC "SenRīga"
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība",
paplašinot pakalpojumu klāstu un atverot jaunu Sociālās aprūpes centru "SenRīga”,
aicina līdzdarboties komandā  vecāko medicīnas māsu.
Galvenie darba pienākumi:
Veikt vecākās medicīnas māsas pienākumus atbilstoši profesiju standartam, amata aprakstam un darba līgumam, organizējot medicīnas bloka darbu:
- nodrošināt medicīnas pakalpojuma (to starp, medicīniskās rehabilitācijas) darbību organizējot iesaistītā medicīniskā personāla darbu;
- nodrošināt līguma ar Nacionālo veselības dienestu saistību, attiecībā uz pakalpojuma sniegšanu, medicīniskās dokumentācijas sagatavošanu un datu ievadi vadības informācijas sistēmā, izpildi.
Veikt medicīnas māsas pienākumus nodrošinot:
- pacientu uzraudzību;
- precīzu un drošu medikamentu saņemšanu pacientiem;
- nozīmēto diagnostisko un ārstniecisko procedūru veikšanu;
- pacientiem nepieciešamo specifisko aprūpi un ārstnieciskās procedūras atbilstoši ārsta norādījumiem;
- veikt ierakstus medicīniskajā dokumentācijā par veiktajiem medicīniskās aprūpes pasākumiem u.c.
Piedāvājam:
• Normāls darba laiks.
• Atalgojumu 1200,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas. 
• Sociālās garantijas.
• Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
• Jaunas telpas un modernus palīglīdzekļus pienākumu izpildei.
• Iespēju pilnveidoties un attīstīt jaunu pakalpojumu.
• Darba vieta Rīgā, Katoļu ielā 22/24.
Prasības:
• Ārstniecības persona ir reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā. Ārstniecības personas sertifikāts - medicīnas māsa vai ārsta palīgs.
• Profesionālā vidējā vai augstākā izglītība veselības aprūpes jomā.
• Praktiska darba pieredze un atbilstošas prasmes māsas vai ārsta palīga amatā vismaz 1 gads.
• Pārzina darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas.
• Labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodu līmenī.
• Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.
• Prasme organizēt darba procesu.
• Labas komunikācijas spējas, iejūtība.
• Spēja strādāt patstāvīgi.
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 01.07.2021. uz e-pastu ilze.ragozina@samariesi.lv ar norādi – “Vecākā medicīnas māsa”
Sīkāka informācija pa tālruni 26346653.
Sociālais aprūpētājs SAC "SenRīga"

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība",

paplašinot pakalpojumu klāstu un atverot jaunu Sociālās aprūpes centru "SenRīga”, aicina līdzdarboties komandā

sociālo aprūpētāju.

Galvenie darba pienākumi:

 • Veikt sociālo darbu ar klientiem sadarbībā ar citiem speciālistiem.
 • Organizēt sociālās aprūpes procesu - plānot un nodrošināt aprūpi klientu pamatvajadzību apmierināšanai un dzīves kvalitātes uzturēšanai.
 • Novērtēt klientu pamatvajadzības un nodrošināt klientam pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī.
 • Novērtēt sniegto sociālās aprūpes pakalpojumu.
 • Lietot modernas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aprūpes nodrošināšanā.

Piedāvājam:

 • Pilna laika darbu Rīgā, Katoļu ielā 22/24.
 • Atalgojumu 900,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
 • Sociālās garantijas.
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
 • Jaunas telpas un modernus palīglīdzekļus pienākumu izpildei.
 • Iespēju pilnveidoties un attīstīt jaunu pakalpojumu.

Prasības:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
 • Vēlama vismaz viena gada pieredze savā specialitātē.
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodu līmenī.
 • Datorprasmes lietotāja līmenī.
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.
 • Prasme organizēt darba procesu.
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība.
 • Spēja strādāt patstāvīgi.
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 01.07.2021. uz e-pastu ilze.ragozina@samariesi.lv ar norādi – “Sociālais aprūpētājs”

Sīkāka informācija pa tālruni 26346653.

 

Sociālais rehabilitētājs SAC "SenRīga"
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", reģ. Nr.40008001803,
paplašinot pakalpojumu klāstu un atverot jaunu Sociālās aprūpes centru "SenRīga”, aicina komandā 
sociālo rehabilitētāju.
 
Galvenie darba pienākumi:
• Veikt sociālo darbu ar klientiem sadarbībā ar citiem speciālistiem. 
• Izstrādāt, pārraudzīt un īstenot rehabilitācijas plānus.
• Organizēt klientiem kultūras un sporta pasākumus.
• Lietot modernas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aprūpes nodrošināšanā.
 
Piedāvājam:
• Pilna laika darbu, normālu darba režīmu Rīgā, Katoļu ielā 22/24.
• Atalgojumu 900,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas. 
• Sociālās garantijas.
• Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
• Jaunas telpas un modernus palīglīdzekļus pienākumu izpildei.
• Iespēju pilnveidoties un attīstīt jaunu pakalpojumu.
 
Prasības:
• Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. 
• Vēlama vismaz viena gada pieredze savā specialitātē.
• Labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodu līmenī.
• Datorprasmes lietotāja līmenī.
• Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.
• Prasme organizēt darba procesu.
• Labas komunikācijas spējas, iejūtība.
• Spēja strādāt patstāvīgi.
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 01.07.2021. uz e-pastu ilze.ragozina@samariesi.lv ar norādi – “Sociālais rehabilitētājs”.
Sīkāka informācija pa tālruni 26346653.
Fizioterapeits SAC "SenRīga"
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", reģ. Nr.40008001803,
paplašinot pakalpojumu klāstu un atverot jaunu Sociālās aprūpes centru "SenRīga”, aicina komandā 
fizioterapeitu.
 
Galvenie darba pienākumi:
• klientu  ikdienas aktivitāšu veikšanas novērtēšana,
• konsultēšana par ikdienas aktivitāšu veikšanas atjaunošanu, uzlabošanu, atvieglošanu un saglabāšanu, invaliditātes novēršanu, 
• fizioterapijas nodarbību realizēšana klientu funkciju atjaunošanai, saglabāšanai, kompensēšanai,
• lietot modernas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pienākumu izpildē.
 
Piedāvājam:
• Pilna laika darbu, normālu darba režīmu Rīgā, Katoļu ielā 22/24.
• Atalgojumu 900,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas. 
• Sociālās garantijas.
• Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
• Jaunas telpas un modernu tehnisko nodrošinājumu pienākumu izpildei.
• Iespēju pilnveidoties un attīstīt jaunu pakalpojumu.
 
Prasības:
• Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, fizioterapeita sertifikāts. 
• Labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodu līmenī.
• Datorprasmes lietotāja līmenī.
• Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.
• Prasme organizēt darba procesu.
• Labas komunikācijas spējas, iejūtība.
• Spēja strādāt patstāvīgi.
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 01.07.2021. uz e-pastu ilze.ragozina@samariesi.lv ar norādi – “Fizioterapeits”.
Sīkāka informācija pa tālruni 26346653.
Aprūpētājs SAC "SenRīga"
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība",
paplašinot pakalpojumu klāstu un atverot jaunu Sociālās aprūpes centru "SenRīga”, aicina līdzdarboties komandā 
aprūpētājus.
Galvenie darba pienākumi - klientu ikdienas aprūpe:
 • Katram klientam pēc individuāli sastādīta aprūpes plāna palīdzēt individuālās aprūpes veikšanā (rīta un vakara tualete, apģērbšanās, noģērbšanās, medikamentu izdalīšana, asistēšana nokļūšanai uz aktivitāšu vietām, uzraudzība un līdzīgi).
 • Lietot modernas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aprūpes nodrošināšanā.
Piedāvājam:
• Summēto darba laiku un maiņu darbu (24 un 11 stundu maiņas) pēc grafika.
• Atalgojumu stundas tarifa likme 3,75 EUR – 4,20 EUR pirms nodokļu nomaksas. Vidēji mēnešalga pirms nodokļu nomaksas 700,00 EUR.
• Sociālās garantijas.
• Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
• Jaunas telpas un modernus palīglīdzekļus pienākumu izpildei.
• Iespēju pilnveidoties un attīstīt jaunu pakalpojumu.
• Darba vieta Rīgā, Katoļu ielā 22/24.
Prasības:
• Aprūpētāja vai medicīnas māsas kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību.
• Labas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodu līmenī.
• Datorprasmes lietotāja līmenī.
• Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.
• Prasme organizēt darba procesu.
• Labas komunikācijas spējas, iejūtība.
• Spēja strādāt patstāvīgi.
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 01.07.2021. uz e-pastu ilze.ragozina@samariesi.lv ar norādi – “Aprūpētājs”
Sīkāka informācija pa tālruni 26346653.
Psihiatrs ārstu medicīniskajā komisijā Rīgā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

Ārstu medicīniskā komisija

aicina darbā psihiatru uz nepilnu slodzi ar iespēju darbu apvienošanai.

Galvenie pienākumi: 

veikt veselības pārbaudes un izvērtēt pacientu medicīnisko pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai, darba pienākumu veikšanai esamību savā specialitātē; 

dot slēdzienu par personas veselības stāvokļa atbilstību attiecīgas transporta līdzekļu kategorijas vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai, darba pienākumu veikšanai atbilstoši, izsniegšanas brīdī, spēkā esošajiem kontrindikāciju sarakstam un likumdošanā noteiktajai veselības pārbaužu veikšanas kārtībai.

Piedāvājam:

-         Sociālās garantijas.

-         Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

-         Stundas likme 16,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par faktiski nostrādāto.

 Prasības:

-         Ārsta diploms, sertifikāts specialitātē vai rezidents.

-         Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

-         Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

-         Prasme organizēt darba procesu.

-         Labas komunikācijas spējas, iejūtība.

-         Spēja strādāt patstāvīgi.

-         Augsta atbildības sajūta, precizitāte.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu medkomisija@samariesi.lv.

Sīkāka informācija pa tālruni 67627653.

Aprūpētāji Madonas novadā

 Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

aicina darbā aprūpētājus darbam Madonas novadā uz pilnu vai nepilnu slodzi

Darba pienākumi:

Nodrošināt klientu ikdienas sociālo aprūpi mājās un ar to saistītās darbības (personiskā aprūpe, malkas ienešana, produktu piegāde u.c.), nepieciešamības gadījumā nokļūšanai pie aprūpējamā, izmantojot dienesta aprūpes transporta līdzekli vai personisko automašīnu.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Stabilu atalgojumu (500 eiro pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi)
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • vēlama sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja izglītība vai vismaz vidējā/ profesionālā vidējā izglītība citā jomā un pieredze aprūpes darbā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Augsta atbildības sajūta

CV lūdzam līdz 2021. gada 30. maijam sūtīt uz e-pastu: aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi -Aprūpētājs_Madona vai Aprūpētājs_Gulbene.

Kontakttālrunis uzziņām: Karīna Vecā (25691312)

 

Aprūpētājs Ogres novadā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,

dienests “Samariešu atbalsts mājās”

aicina darbā aprūpētāju darbam Ogres novadā uz pilnu vai nepilnu slodzi.

Darba pienākumi:

 • Nodrošināt klientu ikdienas sociālo aprūpi mājās un ar to saistītās darbības

(personiskā aprūpe, malkas ienešana, produktu piegāde u.c.), nepieciešamības gadījumā nokļūšanai pie aprūpējamā izmantojot dienesta aprūpes transporta līdzekli vai personisko automašīnu.

 • Sagatavot nepieciešamos aprūpes dokumentus, atskaites.
 • Nodrošināt “Drošības pogu” tehniskos pieslēgumus un uzraudzīt to darbību (darbinieks tiks apmācīts).
 • Lietot modernas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aprūpes nodrošināšanā.

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Stabilu atalgojumu (600 eiro pirms nodokļu nomaksas)
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • vismaz vidējā/profesionālā vidējā izglītība un pieredze aprūpes darbā
 • B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlama arī personiskā automašīna
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu
 • Prasme organizēt darba procesu
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība
 • Spēja strādāt patstāvīgi
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte

CV un motivācijas vēstules lūdzam sūtīt uz e-pastu: aprupesdarbi@samariesi.lv ar norādi- vakancei Ogres novadam.

Kontakttālrunis uzziņām: 22002927 (Gunta Fetere-Fektere)

 

 

Atbalsta persona ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā

Attīstot atbalsta personas pakalpojumu ģimenēm un bērniem (1,5-4 g.v.), kuriem ir funkcionāli traucējumi,

biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” aicina darbā atbalsta personu.

Prasības kandidātiem:

 • Vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība sociālajā darbā vai medicīnā, augstākā izglītība psiholoģijā vai pedagoģijā. Pretendents var būt minēto specialitāšu pēdējā kursa students;
 • Ir  personiska vai profesionāla pieredze darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem, vai pieaugušām personām ar invaliditāti;
 • Vēlams pirmās palīdzības sertifikāts
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un personiskais transports var būt noderīgs atbalsta personas darbā, bet netiek uzskatīts par obligāti nepieciešamu.

Mēs piedāvājam:

 • Pilnas vai nepilnas slodzes darbu;
 • Uzņēmuma līgumu;
 • Atlīdzību 6,47 EUR stundā līdz 8,00 EUR stundā;
 • Atbalsta personai tiks nodrošinātas īpaši darbam ar mērķa grupu paredzētas apmācības, pakalpojuma koordinatora atbalsts darba procesā, profesionālās pilnveides iespējas un supervīzija.

CV un pieteikumu sūtīt uz ilze.berzina@samariesi.lv, jautājumu gadījumā zvanīt Ilzei Bērziņai tālr. 27888987.

 

 

Fizioterapeits SAC "Pārdaugava", Rīgā

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība"

Sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava" aicina darba fizioterapeitu

Galvenie darba pienākumi:     

 • klientu  ikdienas aktivitāšu veikšanas novērtēšana,
 • konsultēšana par ikdienas aktivitāšu veikšanas atjaunošanu, uzlabošanu, atvieglošanu un saglabāšanu, invaliditātes novēršanu, 
 • fizioterapijas nodarbību realizēšana klientu funkciju atjaunošanai, saglabāšanai, kompensēšanai. 

Piedāvājam:

 • Nepilna laika darbu ar normālu darba režīmu - 20 stundas nedēļā.
 • Stabilu atalgojumu 450,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
 • Sociālas garantijas.
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

Prasības:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, fizioterapeita sertifikāts.
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
 • Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.
 • Prasme organizēt darba procesu.
 • Spēja strādāt gan komanda, gan patstāvīgi.
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Darbu var uzsākt 17.05.2021.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu ilze.ragozina@samariesi.lv
Tālrunis uzziņām 67605131

Apkopējs SAC "Pārdaugava", Rīgā

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" Sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava" aicina darbā 

apkopēju uz noteiktu laiku – darbinieku atvaļinājumu un darbnespējas laiku.

 

Galvenie darba pienākumi -     

Veikt telpu uzkopšanas darbus.

Piedāvājam -

Pilna laika darbu ar normālu darba režīmu - 40 stundas nedēļā.

Stabilu atalgojumu 530,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Sociālas garantijas.

Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

 

Prasības -

Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Prasme organizēt darba procesu.

Spēja strādāt gan komanda, gan patstāvīgi.

Augsta atbildības sajūta un precizitāte.

 

Darbu var uzsākt 04.05.2021.

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu ilze.ragozina@samariesi.lv

Tālrunis uzziņām 67605131

Narkologs uz nepilnu slodzi Rīgā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, reģ. Nr. 40008001803,
Ārstu medicīniskā komisija (Rīgā Bauskas ielā 86)

aicina darbā  narkologu uz nepilnu slodzi (otrdienās un ceturtdienās no pl.9.30 līdz pl.13.30). 

Galvenie pienākumi: 
veikt veselības pārbaudes un izvērtēt pacientu medicīnisko pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai, darba pienākumu veikšanai esamību savā specialitātē; 
dot slēdzienu par personas veselības stāvokļa atbilstību attiecīgas transporta līdzekļu kategorijas vadīšanai, ieroču nēsāšanas atļaujas iegūšanai, darba pienākumu veikšanai atbilstoši izsniegšanas brīdī spēkā esošajam kontrindikāciju sarakstam un likumdošanā noteiktajai veselības pārbaužu veikšanas kārtībai.
Piedāvājam:
-         Sociālās garantijas.
-         Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
-         Stundas likme 16,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par faktiski nostrādāto.
 Prasības:
-         Ārsta diploms, iegūts sertifikāts specialitātē vai rezidents.
-         Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
-         Prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.
-         Prasme organizēt darba procesu.
-         Labas komunikācijas spējas, iejūtība.
-         Spēja strādāt patstāvīgi.
-         Augsta atbildības sajūta, precizitāte.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu medkomisija@samariesi.lv.
Sīkāka informācija pa tālruni 67627653.

 

Aprūpētājs uz noteiktu laiku SAC "Pārdaugava" Rīgā

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" Sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava" Rīgā  

aicina darbā aprūpētāju uz darbinieku atvaļinājumu laiku (apmēram līdz 2021.gada oktobrim).

Galvenie darba pienākumi - klienta ikdienas aprūpe:

Katram klientam pēc individuāli sastādīta aprūpes plāna palīdzēt individuālās aprūpes veikšanā (rīta un vakara tualete, apģērbšanās, noģērbšanās, medikamentu izdalīšana, asistēšana nokļūšanai uz aktivitāšu vietām, uzraudzība un līdzīgi).

Darbiniekiem noteikts summētais darba laiks un maiņu darbs (24 stundu maiņas).

Alga bruto 3.17 EUR/h.

Darba laika veids - maiņu darbs.

Slodzes tips - viena vesela slodze.

Darba veids - darbinieka amats uz noteiktu laiku.

Tālrunis uzziņām: 67605131.

E-pasts: ilze.ragozina@samariesi.lv.

 

Aprūpētājs Rīgā

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” (reģ. Nr.: 40008001803)

Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienests

aicina darbā aprūpētājus/-as

pakalpojuma Sociālā aprūpe mājās  Rīgā nodrošināšanai (darbs - visā Rīgas teritorijā)

Galvenie darba pienākumi:

• Nodrošināt klientu ikdienas sociālo aprūpi mājās 
• Veikt ar klienta aprūpi un dzīvesvietas uzkopšanu saistītus darbus
• Lietot modernas informāciju un komunikāciju tehnoloģijas aprūpes nodrošināšanā
 

Piedāvājam:

 • Sociālās garantijas
 • Tarifa likmes 3,40 EUR/h par I un II aprūpes līmeni un uz 3,60 EUR/h par III un IV aprūpes līmeni
 • Iespēju strādāt pilnu vai nepilnu darba laiku ar summēto darba laiku pēc nosūtījuma
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • Apmācības darba pienākumu apguvei

Prasības:

 • Pamatizglītība.
 • Priekšroka pretendentiem ar aprūpētāja vai sociālā aprūpētāja kvalifikāciju.
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
 • Prasme pieņemt lēmumu un izrādīt iniciatīvu.
 • Prasme organizēt darba procesu.
 • Labas komunikācijas spējas, iejūtība.
 • Spēja strādāt patstāvīgi.
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 • Bez kaitīgiem ieradumiem.

Priekšroka pretendentiem ar aprūpētāja kvalifikāciju.

CV un Motivācijas vēstuli sūtīt: aprupemajas@samariesi.lv

Darba vieta: Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46

Kontaktpersona: Valda Ozoliņa, LSA MNID vadītāja, tālrunis: 67815299, 29264584

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos