ES projekti

EAFVP atbalsta komplektu izdales punkti

Latvijas Samariešu apvienība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) ietvaros veic atbalsta komplektu izdali 7 izdales punktos: 

 • Biedrība "Baltā māja", Stacijas iela 2, LĪVĀNI, tel. 26191652, e-pasts: inguna@baltamaja.lv
  Trešdiena, plkst. 9 - 14
 • Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, RĪGA, tel. 25409838, e-pasts: majaatbalstam@samariesi.lv 
  Otrdiena un ceturtdiena, plkst. 9 - 15 
 • Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis", Daugavpils iela 2, PREIĻI, tel. 26315587, e-pasts: pukuzirnis3@inbox.lv 
  Katra mēneša trešās nedēļas pirmdiena, otrdiena un trešdiena, plkst. 9 - 17 
 • Inčukalna invalīdu biedrība, Plānupes iela 15, INČUKALNS, Siguldas nov., tel. 26703834, e-pasts: pavlovica@tvnet.lv 
  Pirmdiena un trešdiena, plkst. 10 - 13
 • Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, JĒKABPILS, tel. 28311319, e-pasts: iadcausma@inbox.lv 
  Pirmdiena līdz ceturtdiena, plkst. 10 -14
 • Mamma mammai fonds, Ventspils iela 15, KULDĪGA, tel. 26640256, e-pasts: mammufonds@inbox.lv 
  Ceturtdiena, plkst. 13:30 - 15 
 • Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Liepu iela 2b, VIĻĀNI, Rēzeknes nov. tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv
  Otrdiena, ceturtdiena un piektdiena plkst. 8:30 - 14

Pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču komplektus, skolas somas un individuālos mācību piederumus, mazuļu pārtikas pakas un mazuļu higiēnas un saimniecības preču komplektus var saņemt:

 • trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 190 eiro
 • maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.
 • mājsaimniecības krīzes situācijā.

Vairāk par EAFVP www.atbalstapakas.lv 

Informatīvais materiāls par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, izdales biežumu un atbalsta komplektu saturu ŠEIT 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, trūcīgā un maznodrošinātā izziņas, kas beidzas laika posmā no 01.10.2021. līdz 31.01.2022., tiek automātiski pagarinātas līdz 28.02.2022. un ir iespējams saņemt papildus atbalsta komplektus. Sīkāk par izdales nosacījumiem ŠEIT 

EAFVP papildpasākumi (2022)

Latvijas Samariešu apvienība, līdzdarbojoties Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izdalē, organizē papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai.

INČUKALNA pagasta izdales punkts - Inčukalna invalīdu biedrība, Plānupes iela 15, Inčukalns, tel. 26703834, e-pasts: pavlovica@tvnet.lv

• Konsultācijas par Covid - 19 simptomiem, ārstēšanās gaitu un profilaksi.


JĒKABPILS izdales punkts - Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, tel. 28311319, e-pasts: iadcausma@inbox.lv 

• Šūšanas kursi; konsultācijas par rēķinu apmaksu internetbankā un elektroniski parakstītiem dokumentiem.


KULDĪGAS novada izdales punkts - Mamma mammai fonds, Ventspils iela 15, Kuldīga, tel. 26640256, e-pasts: mammufonds@inbox.lv 

•  Ceturtdienās, plkst. 11:30- 12:30 - individuālas konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem.


LĪVĀNU novada izdales punkts - Biedrība "Baltā māja", Stacijas iela 2, Līvāni, tel. 26191652, e-pasts: inguna@baltamaja.lv

• Individuālas konsultācijas par veselīgu uzturu un dzīvesveidu. 


PREIĻU novada izdales punkts - Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis", Daugavpils iela 2, Preiļi, tel. 26315587, e-pasts: pukuzirnis3@inbox.lv 

• Individuālas konsultācijas par personīgo higiēnu / kā pavadīt laiku ar ģimeni.


RĪGA, Latgales priekšpilsētas izdales punkts - Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, Rīga, tel. 25409838, e-pasts: majaatbalstam@samariesi.lv 

• Otrdienās un ceturtdienās plkst. 12:00 – 13:00 konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem / Covid - 19 vīrusa saslimšanu un roku higiēnu.


VIĻĀNU pagasta izdales punkts - Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Liepu iela 2b, Viļāni, tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv

• Individuālas konsultācijas par izmaiņām sociālajos pabalstos.

 

Par precīziem papildpasākumu norises laikiem lūdzam interesēties izdales punktā. Pasākumu norises laikā aicinām ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus. 

Vairāk par EAFVP sniegto atbalstu un aktivitātēm – www.atbalstapakas.lv

Nozaru sadarbība darba integrācijas sociālajos uzņēmumos (B-WISE)

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir viens no 30 partneriem starptautiskā projektā “Nozaru sadarbība darba integrācijas sociālajos  uzņēmumos” (B-WISE). Projekts tiek īstenots sadarbībā ar EASPD (Eiropas pakalpojumu sniedzēju asociācija personām ar invaliditāti). Finansējums - no Eiropas Savienības programmas Erasmus +, kas laika periodā no 2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību. Projekta norises laiks: 2021.- 2024. gads.

B-WISE projekta mērķis ir izstrādāt Eiropā vienotu stratēģiju, lai novērstu digitālo prasmju trūkumus darba integrācijas sociālo uzņēmumu (WISE) nozarē.

Darba integrācijas sociālie uzņēmumi tiek veidoti, lai risinātu bezdarba problēmu noteiktām sociālām grupām, uzlabot šo personu dzīves kvalitāti caur nodarbināšanu. Projekts ir vērsts uz nelabvēlīgā situācijā esošu darba ņēmēju vajadzībām, kā arī uz viņu atbalsta personālu un viņu darba vadītājiem.

Projekts veicinās arī WISE sektora kā karjeras izvēles pievilcību un vairos izpratni par digitālo tehnoloģiju izmantošanas nozīmi nelabvēlīgā situācijā esošo darba ņēmēju atbalstam darbā.

Galvenās projekta mērķgrupas:

 1. Nelabvēlīgā situācijā esošie darba ņēmēji: personas ar īpašām vajadzībām; ilgstošie bezdarbnieki; jaunieši, kas nemācās un nestrādā; migranti.
 2. Atbalsta personāls: mentors darba vietā.
 3. Tiešais vadītājs darbā.

Ieguvumi – būs izveidota partnerība Eiropas Savienībā B-WISE sektorā prasmju attīstībai, atbalstot sektora vispārējo izaugsmi.  Vissvarīgākais ir tas, ka projekts apvienos visas attiecīgās ieinteresētās puses, lai atbalstītu nelabvēlīgā situācijā esošos darba ņēmējus, sniegtu atbalstu darba meklējumos un izvairītos no jauniem šķēršļiem un sociālas atstumtības riskiem digitālo prasmju trūkuma dēļ.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos