ES projekti

Par atbalsta pasākumu sniegšanu bezpajumtniekiem

IZMĒĢINĀJUMPROJEKTS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMAM “MĀJOKLIS VISPIRMS”

Mājoklis vispirms ir starptautiski plaši izmantots rehabilitācijas pakalpojums (metode) personām bez pastāvīgas dzīvesvietas, par primāro atbalstu izkļūšanai no bezpajumtniecības stāvokļa nosakot personīga mājokļa nodrošināšanu. Tas tiek kombinēts ar klienta vadītiem dažāda tipa atbalsta pakalpojumiem.

Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt mērķa grupas personām izkļūt no bezpajumtniecībai raksturīgo problēmu loka, nodrošinot personām dzīvesvietu un veicinot personu spēju saglabāt dzīvesvietu un sociālo prasmju apgūšanu.

Programma uzrāda augstus mājokļa saglabāšanas rādītājus (70-95%), kā arī krīzes pakalpojumu izmantošanas samazinājumu personām ar augstām atbalsta vajadzībām, kurām citi atbalsta pakalpojumi ilgtermiņā mēdz būt neefektīvi. Pašreizējā pieredze rāda, ka Mājoklis vispirms  programmām ir būtiska loma sistēmiskā virzībā uz bezpajumtniecības izskaušanu.

Šāds  modelis piedāvā paradigmas maiņu – sākt bezpajumtniecības rehabilitāciju ar mājokļa piešķiršanu, nevis ar uzvedības korekciju. Šeit mājoklis tiek uzskatīts par cilvēka pamattiesībām, kas nav saistāmas ar personas “gatavību mājoklim”, vai iesaisti cita veida atbalsta pakalpojumu saņemšanā.

Laika posmā no 01.09.2022. līdz 30.08.2023. tiek realizēts pakalpojuma izmeģinājumprojekts.

Galvenos Mājoklis vispirms pakalpojuma principus veido:

 • uz personu un tās brīvo gribu vērsta pieeja
 • elastīgi, individuāli piemēroti atbalsta mehānismi
 • klienta iesaiste rehabilitācijas procesā bez piespiešanas
 • kaitējuma mazināšanas pieeja darbā ar atkarībām

Prioritāte mērķa grupas atlasē piemērojama personām, kurām:

 • ilgstoši nav noteiktas dzīvesvietas
 • ir ilgstoša patversmes pakalpojuma lietošanas pieredze
 • ir atkarības
 • ir garīga rakstura traucējumi
 • ir ieslodzījuma vietas pieredze

Izmēģinājumprojekta laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojums – mājoklis – tiks nodrošināts indikatīvi 100 mērķa grupas personām, sadarbībā ar Rīgas, Liepājas un Valmieras pašvaldībām.

Pašvaldības līdzdarbosies izmēģinājumprojekta īstenošanas gaitā nolūk kopīgi ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) un Latvijas Samariešu apvienību (LSA) izveidot iespējami pieejamu un jēgpilnu atbalsta pakalpojumu bezpajumtniekiem. Pašvaldības pārstāvji veiks mērķa grupas atlasi, piedalīsies darba grupās – dizaina domāšanas darbnīcās, sekos līdzi atbalsta pakalpojumu bezpajumtniekiem īstenošanai, izskatīs nodevumus, kā arī dosies pieredzes apmaiņas braucienos, lai iepazītos ar  ārvalstu pieredzi līdzīga pakalpojuma īstenošanā.

Izmēģinājumprojekts Mājoklis vispirms tiek finansēts no Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība", kur 85% no projekta finansē ES ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 %  – Latvijas valsts budžets.

 

Plašāka informācija:

Juris Zvīgulis

Projekta vadītājs

juris.zvigulis@samariesi.lv

29223808

ESF+ programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai

Latvijas Samariešu apvienība Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros veic atbalsta komplektu izdali 10 izdales punktos: 

 • Biedrība "Baltā māja", Stacijas iela 2, LĪVĀNI, tel. 26191652, e-pasts: inguna@baltamaja.lv
  Pirmdiena - piektdiena, plkst. 9 - 14
 • Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, RĪGA, tel. 25409838, e-pasts: majaatbalstam@samariesi.lv 
  Otrdiena un ceturtdiena, plkst. 9 - 16
 • Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis", Daugavpils iela 2, PREIĻI, tel. 26315587, e-pasts: pukuzirnis3@inbox.lv 
  Ceturtdiena, plkst. 15 - 18
 • Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, JĒKABPILS, tel. 28311319, e-pasts: iadcausma@inbox.lv 
  Pirmdiena līdz ceturtdiena, plkst. 10 -14
 • Mamma mammai fonds, Ventspils iela 15, KULDĪGA, tel. 26640256, e-pasts: mammufonds@inbox.lv 
  Otrdiena, plkst. 13 - 14
 • Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Liepu iela 2b, VIĻĀNI, Rēzeknes nov. tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv
  Pirmdiena, trešdiena un piektdiena, plkst. 9 - 12, otrdiena un ceturtdiena, plkst. 8:30 - 14 
 • Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", "Gaisma", Strupuļi, SOKOLKU PAG.., Rēzeknes nov., tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv
  Trešdiena, plkst. 10 - 12, ceturdiena, plkst. 9 - 12 
 • Biedrība "Eņģeļi ar mums", Zemnieku iela 16A, RĒZEKNE, tel. 29507088, biedriba_engeli@inbox.lv
  Trešdiena un piektdiena, plkst. 16:30 - 18:30
 • Ludzas invalīdu biedrība, Raiņa iela 16, LUDZA, tel. 27804838, adg@inbox.lv
  Katra mēneša 1. un 3. piektdiena, plkst. 13 - 16 
 • Balvu teritoriālā invalīdu biedrība, Brīvības iela 48, BALVI, tel. 29684889, 28347903, balvuinvalidi@inbox.lv
  Pirmdiena, plkst. 9 - 13, piektdiena, plkst. 13 - 17

Pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču komplektus, skolas somas un individuālos mācību piederumus, mazuļu pārtikas pakas un mazuļu higiēnas un saimniecības preču komplektus var saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

 • trūcīgas mājsaimniecības statusam;
 • krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam;
 • maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurās ienākumi nepārsniegs 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 euro.

Vairāk par ESF+ www.atbalstapakas.lv 

Informatīvais materiāls par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, izdales biežumu un atbalsta komplektu saturu ŠEIT

 

 

 

 

ESF+ papildpasākumi (2024)

Latvijas Samariešu apvienība, līdzdarbojoties Eiropas Sociālā fonda Plus programmā materiālās nenodrošinātības mazināšanā, organizē papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai.

JĒKABPILS izdales punkts - Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, tel. 28311319, e-pasts: iadcausma@inbox.lv 

• Šūšanas kursi, konsultācijas par rēķinu apmaksu internetbankā un elektroniski parakstītiem dokumentiem


KULDĪGAS novada izdales punkts - Mamma mammai fonds, Ventspils iela 15, Kuldīga, tel. 26640256, e-pasts: mammufonds@inbox.lv 

•  Individuālas konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem


LĪVĀNU novada izdales punkts - Biedrība "Baltā māja", Stacijas iela 2, Līvāni, tel. 26191652, e-pasts: inguna@baltamaja.lv

•  Individuālas konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem


PREIĻU novada izdales punkts - Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis", Daugavpils iela 2, Preiļi, tel. 26315587, e-pasts: pukuzirnis3@inbox.lv 

• Individuālas konsultācijas par personīgo higiēnu / kā pavadīt laiku ar ģimeni


RĪGA, Latgales priekšpilsētas izdales punkts - Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, Rīga, tel. 25409838, e-pasts: majaatbalstam@samariesi.lv 

•  Individuālas konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem / juridiska satura jautājumiem


VIĻĀNU pagasta izdales punkts - Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Liepu iela 2b, Viļāni, tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv

•  Individuālas konsultācijas par maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem


SOKOLKU pagasta izdales punkts - Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", "Gaisma", Strupļi, Sokolku pag., Rēzeknes nov., tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv

•  Individuālas konsultācijas par maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem


DEKŠĀRU pagasta izdales punkts - Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pag., Rēzeknes nov. tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv

•  Individuālas konsultācijas par maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem

 

Par precīziem papildpasākumu norises laikiem lūdzam interesēties izdales punktā. 

Vairāk par ESF+ sniegto atbalstu un aktivitātēm – www.atbalstapakas.lv

 
 
Nozaru sadarbība darba integrācijas sociālajos uzņēmumos (B-WISE)

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir viens no 30 partneriem starptautiskā projektā “Nozaru sadarbība darba integrācijas sociālajos  uzņēmumos” (B-WISE). Projekts tiek īstenots sadarbībā ar EASPD (Eiropas pakalpojumu sniedzēju asociācija personām ar invaliditāti). Finansējums - no Eiropas Savienības programmas Erasmus +, kas laika periodā no 2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību. Projekta norises laiks: 2021.- 2024. gads.

B-WISE projekta mērķis ir izstrādāt Eiropā vienotu stratēģiju, lai novērstu digitālo prasmju trūkumus darba integrācijas sociālo uzņēmumu (WISE) nozarē.

Darba integrācijas sociālie uzņēmumi tiek veidoti, lai risinātu bezdarba problēmu noteiktām sociālām grupām, uzlabot šo personu dzīves kvalitāti caur nodarbināšanu. Projekts ir vērsts uz nelabvēlīgā situācijā esošu darba ņēmēju vajadzībām, kā arī uz viņu atbalsta personālu un viņu darba vadītājiem.

Projekts veicinās arī WISE sektora kā karjeras izvēles pievilcību un vairos izpratni par digitālo tehnoloģiju izmantošanas nozīmi nelabvēlīgā situācijā esošo darba ņēmēju atbalstam darbā.

Galvenās projekta mērķgrupas:

 1. Nelabvēlīgā situācijā esošie darba ņēmēji: personas ar īpašām vajadzībām; ilgstošie bezdarbnieki; jaunieši, kas nemācās un nestrādā; migranti.
 2. Atbalsta personāls: mentors darba vietā.
 3. Tiešais vadītājs darbā.

Ieguvumi – būs izveidota partnerība Eiropas Savienībā B-WISE sektorā prasmju attīstībai, atbalstot sektora vispārējo izaugsmi.  Vissvarīgākais ir tas, ka projekts apvienos visas attiecīgās ieinteresētās puses, lai atbalstītu nelabvēlīgā situācijā esošos darba ņēmējus, sniegtu atbalstu darba meklējumos un izvairītos no jauniem šķēršļiem un sociālas atstumtības riskiem digitālo prasmju trūkuma dēļ.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos