Pansija

Pansija

Informācija par pakalpojumu

Pansija "Pārsla"

Pansijas “Pārsla” mērķis - nodrošināts mājoklis ar 20 individuālām istabām tiem cilvēkiem, kuri līdz šim bijuši bez noteiktas dzīvesvietas un viņiem ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Pansijā ir nodrošināta diennakts uzraudzība, atbalsts pašaprūpes veikšanā līdz 4 stundām mēnesī, nepieciešamības gadījumā atbalsts sociālo problēmu risināšanā, kā arī piedāvātas aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām, saglabājot patstāvīgas dzīves principus. 

Visas istabas pansijā ir aprīkotas ar dušu, WC, nelielu virtuvīti un gultas vietu, ir gaišas un mājīgas. Tās ir izveidotas tā, lai cilvēks var dzīvot pietiekami privātu dzīvi, tajā pat laikā saņemot arī sociālu palīdzību un aprūpi, ja tāda ir nepieciešama. Vairākas istabas pansijā arī pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslos. Lai padarītu telpas omulīgākas un sniegtu cilvēkiem dabas iedvesmu, katrā istabiņā sienas rotā fotogrāfa Mārtiņa Zilgalvja fotogrāfijas ar Latvijas dabasskatiem. 

Pansijas uzdevumi ir:

 • sniegt ikdienas atbalstu, motivēt risināt problēmas un uzsākt pastāvīgu dzīvi;
 • klienta pamatvajadzību apmierināšana;
 • klienta sociālās funkcionēšanas spēju (iemaņu, prasmju) atjaunošana.
Uzņemšanas kārtība un apmaksa

Pakalpojumu piešķir Rīgas Sociālais dienests saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Lai saņemtu nosūtījumu, ir jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā.

Rīgas Domes Labklājības departamenta apmaksa par 1 klientu ir 14.34 eiro. Pansijas klientiem jāveic apmaksa par īres un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī elektrības pakalpojumiem.

Informācija par Rīgas pašvaldības atbalstuhttps://ld.riga.lv/lv/Pansijas-pakalpojums.html 

 

Pakalpojumu apraksts

Personai Pakalpojuma saņemšanas laikā Biedrība nodrošina: 

1. Mājokli:

 • dzīvojamā istaba, kas iekārtota ar gultu, gultas piederumiem, gultas veļu, gultas veļas maiņu ne retāk kā reizi 10 dienās, skapīti, drēbju pakaramo, galdu vai virtuves leti un krēslu.
 • Virtuve, kas ietverta dzīvojamajā telpā un ar aprīkota ar virtuves skapi, virtuves aprīkojumu, kas ir, plīts, ledusskapis (individuālais vai koplietošanas).
 • Higiēnas telpa, kas ietverta dzīvojamajā telpā.
 • Koplietošanas telpa/nodarbību aktivitāšu telpa, kas pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem, tā aprīkota ar dīvānu, klubkrēslu, grāmatu skapi, koplietošanas galds un krēsli nodarbību vajadzībām. Telpa aprīkota ar televizoru u.c. inventāru saturīga brīvā laika pavadīšanai. Interneta nodrošinājums.
 • Persona sedz izdevumus par telpu ekspluatāciju atbilstoši lietojamai daļai.
 1. uzraudzību un drošību;
 2. koplietošanas telpu uzkopšanu;
 3. atbalstu pašaprūpes un higiēnas veikšanā līdz 4 stundām mēnesī;
 4. ja Persona pati nespēj sev nodrošināt dzimumam, augumam, gadalaikam un individuālajām vajadzībām piemērotu apģērbu un apavus individuālai lietošanai.

2. Sociālās aprūpes pakalpojumi: 

 • uzraudzība un drošība;
 • koplietošanas telpu uzkopšana;
 • atbalsts pašaprūpes un higiēnas veikšanā līdz 4 stundām mēnesī;
 • aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana;
 • palīdzība ar apģērbu - ja Persona pati nespēj sev nodrošināt dzimumam, augumam, gadalaikam un individuālajām vajadzībām piemērotu apģērbu un apavus individuālai lietošanai.

3. Sociālā darbinieka pakalpojumi:

 1. Personasinterešu pārstāvība valsts, pašvaldības u.c. institūcijās.
 2. Personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu piesaistīšana.
 3. Ēdināšanas pakalpojuma organizēšana, ja klients pats nespēj sev to nodrošināt u.c.
 4. Nodrošināt atbalstu ārstniecības personas nozīmētā ārstēšanas plāna izpildē.
 5. Personas sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, pārraudzība un tā realizēšana.
 6. Personas sociālās funkcionēšanasnovērtēšana, sociālo problēmu identificēšana, atbalsta un palīdzības sniegšana problēmu risināšanā, t.sk, īres dzīvokļa atrašana, ja klients atbilstoši veiktajai novērtēšanai var dzīvot dzīvesvietā pastāvīgi.
 7. Darbs ar Personas lietu, tās iekārtošana atbilstoši normatīvajiem aktiem, Pakalpojuma sniegšanas procesa dokumentēšana (Personas lietas iekārtošana, uzturēšana, pārraudzība, regulāra informācijas pārbaude un atjaunošana, u.c. darbības ar Personas lietu).
 8. Personas nāves gadījumā apbedīšanas organizēšana, ja to neuzņemas cita persona.
 9. Sociālā darbinieka individuālās konsultācijas Personai un vai Personas radiniekiem, ievērojot Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksu.

 4. Sociālā rehabilitētāja pakalpojumi:

 1. Plānot un organizēt mērķtiecīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas institūcijā un ārpus tās.
 2. Pamatojoties uz sociālās rehabilitācijas plānu, organizēt mērķtiecīgas aktivitātes, lai pilnveidotu un attīstītu Personas sociālās prasmes.
 3. Personai Pakalpojuma ietvaros tiks nodrošināts: sociālā rehabilitētāja konsultācijas, izzinot Personas vēlmes, prasmes un vajadzības, lai motivētu uz patstāvīgu un pilnvērtīgu dzīvi, nodrošinot Personas iesaistīšanos sociālās  rehabilitācijas  plāna sastādīšanā  un realizācijā.

5. Pansijas organizatoriskā struktūra un darba organizācija:

Pansijā strādā: vadītājs / sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs un dežurants/apkopējs/ aprūpētājs.

1) sociālās aprūpes pakalpojumi, ko nodrošina dežurants/ apkopējs/ aprūpētājs

2) sociālā darbinieka pakalpojumu nodrošina sociālais darbinieks;

3) sociālā rehabilitētāja pakalpojumi nodrošina sociālāis rehabilitētājs.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos