Uzsākam projektu “Senioru integrācija sabiedrībā, socializēšana un starpaaudžu sadarbība”

Sabiedrības novecošanās ir izaicinājums arī mūsu reģionā – aktīva un veselīga novecošana ir aktuāls jautājums, par kuru būtiski runāt jau agrā jaunībā. Tāpēc esam priecīgi uzsākt projektu “Senioru integrācija sabiedrībā, socializēšana un starpaaudžu sadarbība”, lai sekmētu dialogu starp paaudzēm un senioru socializāciju kopumā.

Tieši ar brīvprātīgā darba palīdzību iespējams veiksmīgāk iesaistīt cilvēkus no dažādām paaudzēm, sociālajiem slāņiem un kultūrām, veidojot iekļaujošāku un empātiskāku sabiedrību. Tādējādi ar samariešu brīvprātīgajiem projekta ietvaros plānots organizēt pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, kas veicinātu senioru iekļaušanu mūsdienu sabiedrībā,  mazinot  atstumtību un vientulību vecumdienās, kā arī palīdzētu viņiem uzturēt kognitīvās un sīkās motorikas funkcijas. Socializēšanās un dalība aktivitātēs ne tikai palīdzēs senioriem uzlabot minētās funkcijas, bet arī tuvinās dažādas paaudzes un tautības, veicinās sapratni, toleranci un cieņu vienam pret otru.

Aktivitāšu loks ietvers radošas darbnīcas, izbraucienus – kultūras objektu apskati, tradīciju un kultūras apmaiņu dienas, apaļā galda diskusijas un citus kultūras pasākumus, piemēram, koncertus. Savukārt projekta nobeigumā apspriedīsim pasākumu laikā iegūtās iemaņas un secinājumus par brīvprātīgo un senioru mijiedarbību. Visas aktivitātes notiks ar sociālo darbinieku, tostarp rehabilitētāju, līdzdalību.

Pirmā projekta aktivitāte norisinājās 14. martā – Starppaaudžu muzikālais pasākums ar kopīgu sadziedāšanos. Pasākuma ietvaros jaunieši dziedāja mūsdienu, savukārt seniori – savas jaunības dziesmas. Katra paaudze dalījās ar savām melodijām, baudot kopā būšanu, kā arī kavējoties atmiņās. Jauniešiem tā ir iespēja redzēt un iedziļināties tajā, ko nozīmē sasniegt cienījamu vecumu un to, ka arī sirmā vecumā cilvēks var dzīvot aktīvi.

Koncertā piedalījās seniori no SAC “Mežciems” un SAC “SenRīga”, kura darbinieki nevarēja paiet garām zālei – pasākumam pievienojās gan sociālie darbinieki, gan cits personāls. Protams, arī samariešu brīvprātīgo komanda. Valdīja prieks un sirsnība. 

Muzikālo pavadījumu nodrošināja un uzstājās mūziķi Guntars Felsbergs, Ilvis Faulbaums un Rihards Bērziņš. Uzstājās Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas koris, papildinot repertuāru ar aktuālajām mūsdienu dziesmām. 

 

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru, Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos