Hospisa aprūpe mājās

Hospisa aprūpe mājās

Informācija par pakalpojumu

Kas ir hospisa aprūpe?

Hospisa aprūpe ir rūpes par nedziedināmi slimu cilvēku mūža izskaņā. 

Mēs piedāvājam profesionālu, cieņpilnu, iejūtīgu un uz klientu individuālām vajadzībām balstītu aprūpi mājās.

 

 

Pakalpojuma apraksts

Hospisa aprūpes pakalpojums ietver medicīnu, ko nodrošina mūsu sadarbības partneri un sociālo komponenti, ko nodrošinām mēs - samarieši.

Sociālā komponente ietver:

  • Sociālā darbinieka konsultācijas
  • Tehnisko palīglīdzekļu piegādi
  • Garīgo un psiholoģisko atbalstu
  • Aprūpi
  • Tuvinieku apmācību aprūpē

Pakalpojumu var saņemt personas, kurām ir IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmums par indicētu hospisa aprūpi dzīvesvietā.

Uz konsīliju ambulatoro pacientu var nosūtīt ģimenes ārsts un ārsts speciālists. Ja pacients atrodas stacionārā, tad konsīliju organizē stacionārā ārstniecības iestāde.

Kā saņemt pakalpojumu

Lai pieteiktu pakalpojumu, lūdzam zvanīt sadarbības partneru kontaktpersonai atkarībā no dzīvesvietas:

Rīga -  Daugavas labais krasts               SIA “Med4U” 28010404

Rīga - Daugavas kreisais krasts            SIA “Magnum Social & Medical Care”  8884

Kurzeme                                                           SIA “Magnum Social & Medical Care”   8882

Vidzeme                                                           SIA “Med4U” 28010404

Zemgale                                                           SIA “Cilvēks” 8803; 60000003 (izvēlne 2) 

 

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos