Hospisa aprūpe mājās

Hospisa aprūpe mājās

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898 vai 29395595
Kas ir hospisa aprūpe?

Hospisa aprūpe ir rūpes par nedziedināmi slimu cilvēku mūža izskaņā. Visbiežāk pēc hospisa aprūpes vēršas vai tā tiek ieteikta, kad ārsti pacienta dzīvildzi prognozē līdz 6 mēnešiem un mazāk.

Hospisa aprūpe ietver gan aprūpi, gan sāpju remdēšanu, gan emocionālu atbalstu. Tāpēc hospisa aprūpes komandā darbojas ne tikai ar aprūpi saistītās personas, bet arī psihologs, kapelāns un brīvprātīgie, kā arī citas atbalsta personas, kas cilvēkiemm spēj sniegt iespējami lielāku mieru. Piemēram, sarunājoties un uzklausot, lasot priekšā vai izvedot laukā, svaigā gaisā, ja iespējams. Kas ne mazāk svarīgi – hospisa aprūpe ietver arī atbalstu tuviniekiem.

Latvijā biežāk tiek runāts par paliatīvo aprūpi, taču tie nav gluži sinonīmi. Paliatīvā aprūpe var būt nepieciešama gadiem, pretēji hospisam, kas ir paliatīvās aprūpes beigu posms.

Pakalpojuma apraksts

Kopš 2023. gada 2. janvāra Latvijas Samariešu apvienība  realizē Labklājības ministrijas izmēģinājuma projektu "Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem", nodrošinot  valsts apmaksātu jeb bezmaksas hospisa aprūpi mājās Rīgā, Pierīgā un Latgales reģionā.

Hospisa aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai ir izveidota komanda. Rīgas un Pierīgas reģionā pakalpojums tiek sniegts, iesaistot Samariešu apvienības „Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienestu”, savukārt Latgales reģionā – piesaistot vietējos cilvēkresursus.

Pakalpojums ietver:

  • Integrētu sociālo aprūpi mājās, ietverot tehnisko nodrošinājumu 
  • Drošības pogu – palīdzības sistēma ar modernu aprīkojumu, bet vienkāršu lietojumu. Palīdzību var lūgt tieši tad, kad tā nepieciešama, un saņemt jebkurā laikā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, bez svētku dienām un brīvdienām
  • Psihosociālo atbalstu – kapelāns, psihologs
  • Aprūpes plānā noteiktas speciālistu vizītes – fizioterapeits, ergoterapeits, pēdu aprūpes speciālists u.c.
  • Atbalstu sērās tuviniekiem
Kā saņemt pakalpojumu
  • Jāsazinās ar LSA koordinatoru 20 23 45 15 vai hospiss@samariesi.lv
  • LSA darbinieks izskaidro pakalpojumu sniegšanas nosacījumus klientam un/vai tuviniekiem, vienojoties par pirmo vizīti klienta dzīves vietā
  • Nepieciešams atzinums par hospisa aprūpes nepieciešamību
  • Ja pakalpojumu dzīves vietā ir iespējams nodrošināt, tiek uzsākta sadarbība

Hospisa aprūpē mums jāstrādā visiem kopā – aprūpes komandai, medicīnas darbiniekiem, atbalsta personālam, psihologiem, brīvprātīgajiem un arī piederīgajiem - sadarbību balstot uz savstarpēju uzticību.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos