Hospisa aprūpe mājās

Hospisa aprūpe mājās

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898 vai 29395595
Kas ir hospisa aprūpe?

Hospisa aprūpe ir rūpes par nedziedināmi slimu cilvēku mūža izskaņā. Visbiežāk pēc hospisa aprūpes vēršas vai tā tiek ieteikta, kad mediķi pacienta dzīvildzi prognozē līdz 6 mēneši un mazāk.

Hospisa aprūpe ietver gan sāpju remdēšanu, gan emocionālu atbalstu un baiļu mazināšanu. Tāpēc hospisa aprūpes komandā darbojas ne tikai mediķi, bet arī psihologs, kapelāns un apmācīti brīvprātīgie, kā arī citas atbalsta personas, kas cilvēkam spēj sniegt iespējami lielāku mieru. Piemēram, sarunājoties un uzklausot, lasot priekšā vai izvedot laukā, svaigā gaisā, ja iespējams. Kas ne mazāk svarīgi – hospisa aprūpe ietver arī atbalstu tuviniekiem.

Latvijā biežāk tiek runāts par paliatīvo aprūpi, taču tie nav gluži sinonīmi. Paliatīvā aprūpe var būt nepieciešama gadiem, un lielākoties tā iekļauj slimības ārstēšanu, pretēji hospisam.

Pakalpojuma apraksts

Kopš 2023. gada 2. janvāra Latvijas Samariešu apvienība  realizē Labklājības ministrijas izmēģinājuma projektu "Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem", nodrošinot hospisa aprūpi mājās Rīgā, Pierīgā un Latgales reģionā.

Hospisa aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai ir izveidota komanda. Rīgas un Pierīgas reģionā pakalpojums tiek sniegts, iesaistot Samariešu apvienības „Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienestu”, savukārt Latgales reģionā – kopā ar dienestu “Samariešu atbalsts mājās”.

Pakalpojums ietver:

  • Integrētu sociālo aprūpi mājās ar valsts finansēto veselības aprūpes nodrošinājumu – aprūpētājs, medmāsa
  • Drošības pogu – palīdzības sistēma ar modernu aprīkojumu, bet vienkāršu lietojumu. Palīdzību var lūgt tieši tad, kad tā nepieciešama, un saņemt jebkurā laikā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, bez svētku dienām un brīvdienām
  • Psihosociālo rehabilitāciju – kapelāns, psihologs
  • Aprūpes plānā noteiktas speciālistu vizītes – fizioterapeits, ergoterapeits, pēdu aprūpes speciālists u.c.
  • Atbalstu sērās tuviniekiem
Kā saņemt pakalpojumu
  • Pakalpojums tiek sniegs saskaņā ar ārstu konsīlija lēmumu, tāpēc – atrodoties ārstniecības iestādē vai komunicējot ar ģimenes ārstu – noskaidrojiet, vai jūsu piederīgais kvalificējas hospisa aprūpes saņemšanai
  • Sazinieties ar LSA hospisa aprūpes koordinatoru – hospiss@samariesi.lv vai pa tel. 20234515
  • LSA koordinators izskaidros pakalpojuma sniegšanas iespējas, sazināsies ar ārstiem atzinuma saņemšanai un apstiprinoša lēmuma gadījumā  vienosies par pirmo vizīti dzīvesvietā un līguma slēgšanu
  • Vienlaikus jāatceras, ka hospisa aprūpē mums jāstrādā visiem kopā – ārstiem, medmāsām, aprūpētājiem, sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, brīvprātīgajiem un piederīgajiem

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos