Samariešu Grupu dzīvokļa pakalpojums tagad pieejams arī Kurzemē – Nīkrāces pagasta Dzeldā

4. aprīlī Kuldīgas novadā  - Nīkrāces pagasta Dzeldā - deinstitucionalizācijas plāna ietvaros atklāta grupu dzīvokļu māja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tajā mājvietu radīs  un ar sociālā darba speciālistu atbalstu patstāvīgu dzīvi sāks 16 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

Grupu dzīvoklis tā iemītniekiem palīdz vēl vairāk iekļauties sabiedrībā - tas ir ceļš uz neatkarīgu dzīvi. Ar atbalsta personāla palīdzību, kuru 24 stundas diennaktī nodrošinās biedrība “Latvijas Samariešu apvienība,” šeit varēs apgūt nepieciešamās iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Blakus Grupu dzīvokļiem, Torņa ielā 6, Dzeldā, darbosies Dienas aprūpes centrs un Specializētās darbnīcas, kurās apmeklētājiem būs iespēja pilnveidot savas prasmes dažādās jomās – tekstilapstrādē, kokapstrādē un vides labiekārtošanas darbnīcā.

 “Mājas ir vieta, kur rast sapratni, atbalstu un mieru. Lai visiem šī nama iemītniekiem izdodas to rast,” vēlēja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.

Savukārt Latvijas Samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš vēlēja pacietību un izturību, jo ceļš uz patstāvību ne vienmēr būs viegls: “Ar šeit pieejamo atbalstu jums viss izdosies – saglabājiet šodienas apņēmību un pozitīvismu!”

Atjaunotajā divstāvu daudzdzīvokļu ēkā izveidoti četri pielāgoti grupu dzīvokļi. Divi no dzīvokļiem pielāgoti personām ratiņkrēslā. Arī pati ēka ir pielāgota tā, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām justos droši un ērti – nodrošināta vides pieejamība, ugunsdrošības prasības, katram dzīvoklim ir atsevišķas labierīcības un virtuve. Izveidotas arī koplietošanas telpas – kopā sanākšanai, atpūtai un radošām nodarbēm. 

“Ja tu vēlies, lai tev pieder kaut kas, kas tev nekad agrāk nav piederējis, vajadzēs darīt to, ko tu agrāk nekad neesi darījis. Lai jums šeit izdodas rast īstu māju sajūtu,” jaunos mājas iemītniekus iedrošināja Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" direktore Sarmīte Segliņa.

Atklāšanas pasākumā piedalījās arī Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons, atsaucoties uz leģendārā astronauta Nīla Ārmstronga teikto: “Tas ir mazs solis cilvēkam, bet milzīgs lēciens cilvēcei.” “Šis ir arī pozitīvs un iedrošinošs paraugs citām pašvaldībām, sekot piemēram un izpratnei, ka mūsu sabiedrībai šāds pakalpojums patiešām  ir vajadzīgs,” uzsvēra tiesībsargs.

Taču pats svarīgākais, ka klātesoši bija arī paši iemītnieki - tie bija svētki viņiem - bez jauno māju iepazīšanas un kopā būšanas veidojām arī emociju kartes, apkopojot šā brīža sajūtas. Prieks redzēt, ka dominēja "Jūtos atbalstīts", "Jūtos svarīgs", "Jūtos pozitīvi noskaņots"!

 

Infrastruktūra sociālo pakalpojumu sniegšanai tiek veidota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/010 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Kuldīgas novada Skrundas teritorijā” ietvaros.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos