Diskusija par aktīvo novecošanos un sociālo darbu ar senioriem

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" 07.09.2023. divu projektu – Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas un Eiropas Savienības Solidaritātes korpusa – ietvaros organizēja diskusiju par aktīvo novecošanos un sociālo darbu ar senioriem.

Profesionālajā pieredzē par darbu ar senioriem Latvijā dalījās sociālā rehabilitoloģe Sanita Mollere, savukārt par senioru sociālo aprūpi Vācijā – Uve Lomanns (Uwe Lohmann), kurš ne vien darbojas Vācijas Samariešu apvienībā, bet ir arī Hamburgas parlamenta deputāts. Par pētījumiem saistībā ar veselīgas, aktīvas un cieņpilnas novecošanas vecināšanu, kā arī sociālās atstumtības faktoriem un aspektiem Latvijā un Zviedrijā stāstīja Dr.Med. Ieva Reine. Tāpat tika diskutēts arī par senioru sociālās aprūpes kvalitātes aspektiem, un par to vairāk pastāstīja doktora zinātniskā grāda pretendents Edgars Štāls, ieskicējot situāciju gan Latvijā, gan Norvēģijā.
 

Diskusijā bija klātesoši un aktīvi piedalījās samariešu brīvprātīgie, geriatrijas personāls, aprūpētāji, sociālie darbinieki, seniori, kā arī cilvēki, kuri paši aprūpē savus tuviniekus. Sarunās tika akcentēta

nepieciešamība izstrādāt analogu programmu, kāda ir jauno māmiņu kursiem – senioru dzīves izmaiņu ceļvedi, kas dotu izpratni un atbalstu senioru tuviniekiem būt klātesošiem, atbalstošiem, empātiskiem.

Tāpat tika runāts par vienotu ikdienas aprūpes reģistra izveides nepieciešamību, kā arī izmaiņām likumdošanā, lai nodrošinātu cieņpilnu un kvalitatīvu aprūpi. Vēl viens būtisks izaicinājums, ko atzīmēja diskusijas dalībnieki, ir akūtais personāla trūkums, ko risināt palīdzētu aprūpētāju un sociālo darbinieku samaksas celšanas, kam nepieciešami papildu budžeta līdzekļi, tostarp aktīvas novecošanas programmām.  

Noslēgumā secinājums ir – jāturpina diskusiju plašākā mērogā. Pāris atziņas:

- ir jālauž stereotipi un jāuzlabo sabiedrības attieksme un redzējums par novecošanu;

- ir ļoti būtiski izglītot jaunatni par aktīvu un veselīgu novecošanu, kā arī uzlabot starppaaudžu sadarbību, tuvinot paaudzes;

- ir vērts mācīties no citu valstu pieredzes par aktīvu un veselīgu novecošanu, kā arī aprūpes sistēmas organizēšanu un nodrošināšanu – nevajag izdomāt velosipēdu no jauna, tikai jāpielāgo mūsu apstākļiem, situācijai;

- vecums ir ar sociālo izolāciju un atstumtību saistīts faktors gan Latvijā, gan citās valstīs;

- pieaugot vecumam, ļoti būtiski pieaug arī sociālās atstumtības riski, un vecuma grupā 75+ sociālās atstumtība ir gandrīz 3 reizes augstāka, nekā vecuma grupā 50–57 gadi.

Paldies visiem dalībniekiem par iesaistīšanos un atbalstu.

 

Projekts tiek finansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas un Eiropas Savienības Solidaritātes korpusa ietvaros.

 

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos