Veiksmīgi noslēdzies projekts "Starpkultūru komunikācija kā instruments brīvprātīgā darbā

Projekta laikā kopā ar dažādu tautību un kultūru interesentiem no maija līdz septembrim īstenojām 19 izglītojošas un radošas aktivitātes, tādējādi popularizējot brīvprātīgo darbu. Tostarp iesaistot un pozitīvi motivējot iebraucējus no Ukrainas.

Projekta dalībnieki ar samariešu brīvprātīgajiem izzināja brīvprātīgā darba principus gan teorijā apmācībās, gan praktiski – noslēdzot brīvprātīgā darba līgumus.

Brīvprātīgā darba ietvaros tika iestādītas un koptas vairāk nekā simts pelargonijas, kas visu vasaru rotāja sociālā aprūpes centra "Senrīga" pagalmu.

Vasaras saulgriežu laikā brīvprātīgie pina ozollapu vainagus aprūpes centra senioriem, apgūstot arī latviskās tradīcijas. Savukārt vasaras pilnbriedā dažādu kultūru brīvprātīgie sadraudzējās ar dienas aprūpes centra "Žubītes" senioriem ar demenci un kopīgi veidoja gleznas, kas tagad grezno centra telpas.

Brīvprātīgie devās arī uz dzīvnieku patversmi "Ulubele", kur ne tikai veidoja kaķu mājiņas, bet arī iepazinās ar no Ukrainas kara paglābtajiem dzīvniekiem, kā arī satikās ar patversmē strādājošajiem ukraiņiem.

Lai apgūtu jaunas prasmes un dalītos pieredzē, projekta laikā norisinājās darbnīcas trauku apgleznošanā, ekoloģisko ziepju liešanā, mākslīgo ziedu vainagu veidošanā un sapņu ķērāju darināšanā. Socializēšanos vietējā sabiedrībā un starpkultūru vidē īpaši novērtēja ukraiņu bēgļi, kam šīs aktivitātes palīdzēja mazināt trauksmi un uzlaboja emocionālo noskaņu.

Kopā ar brīvprātīgajiem svinējām arī dažādus svētkus – Baltā galdauta svētkus, Līgo un Jāņus, Ukrainas karoga dienu. Tāpat arī braucām ekskursijās, cepām maizi un iepazīstinājām ar citām latviskajām tradīcijām.

Projekta laikā veidojām sadarbību ar deviņām NVO, kas organizē brīvprātīgā darbu, daloties pieredzē un kopīgi rīkojot aktivitātes.

22. septembrī svinīgā noskaņā atskatījāmies uz projektā piedzīvoto, uzklausījām brīvprātīgo viedokļus par ieguvumiem, dalījāmies emocijās par brīvprātību kopumā, dažādību un sadarbību, kā arī vēlreiz izrādījām solidaritāti mūsu ukraiņu draugiem. Un, protams – teicām paldies aktīvākajiem brīvprātīgajiem!

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

#NVObrivpratigie2022

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos