Uzsākam projektu "Tu vari!"

Nolūkā atbalstīt jauniešus ar ierobežotām iespējām šovasar realizēsim projektu “Tu vari!” Valmieras un Preiļu novados. Jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem būs iespēja drošā vidē pilnveidot komunikācijas prasmes, attīstīt dažādas praktiskas iemaņas un patstāvību, lai spētu veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā.

Projektu īsteno samariešu Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta  nodaļa, izmantojot āra dzīves izglītības metodi, kā arī interaktīvas situāciju lomu spēles. Plānoti divi trīs dienu piedzīvojumu braucieni katrā novadā, kā arī noslēdzošie pasākumi, kuros galvenās tēmas būs medijpratība un pilsonisko aktivitāšu iespējas.

Jūnijā norisinājās pirmie piedzīvojumu braucieni kā Valmieras, tā Preiļu novadā, visas aktivitāšu dienas pavadot āra vidē, tostarp nakšņojot. Tādējādi tika  attīstītas jauniešu pašaprūpes, sadzīves un praktiskās dzīves iemaņas, kā arī veicināta empātiska izturēšanās pret apkārtējiem un apgūta spēja efektīvi, konstruktīvi komunicēt.

Ieskats aktivitātēs:

1. diena: iepazīšanās, saliedēšanās, noteikumu izstrāde. Dažādi individuāli, pāru un grupu uzdevumi, kuru mērķis ir ļaut dalībniekiem tuvāk iepazīt vienam otru – intereses, nodarbošanos, motivāciju piedalīties pasākumā u.c. Vienošanās par noteikumiem un to ievērošanu, gaidu noskaidrošana, grupu veidošana.

2. diena: pārgājiens ar uzdevumiem. Dažādi individuāli, pāru un grupu uzdevumi, kuru mērķis ir ieraudzīt otru kā unikālu personību gan domāšanas, gan uzvedības, gan kultūras, gan valodas kontekstos. Dažādība, kā ieguvums.

3. diena: komunikācijas uzdevumi, praktizējot dažādas āra dzīves iemaņas un izaicinot sevi, izejot ārpus ierastās komforta zonas.

 

 

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos