Trūcīgajiem piedāvā saņemt atbalsta pakas jaunos izdales punktos un arī iegūt zināšanas par dažādām praktiskām tēmām

Latvijas Samariešu apvienība, līdzdarbojoties Eiropas Atbalsta fondā vistrūcīgākajām personām (EAFVP), ir uzsākusi atbalsta komplektu izdali vairākās jaunās izdales vietās un organizēs papildpasākumus trūcīgo personu prasmju un zināšanu pilnveidošanai. Izdales punktos tiks piedāvātas konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no atbalsta pakā esošajiem produktiem vai par sadzīvē svarīgām tēmām.  

Jauni atbalsta paku izdales punkti atvērti Līvānos, Preiļos, Inčukalnā un Kuldīgā. Šajos punktos trūcīgie un maznodrošinātie ne tikai var saņemt atbalstu pārtikas un higiēnas preču paku veidā, bet šeit tiek piedāvāti arī dažādi sociālās iekļaušanas pasākumi. Papildpasākumiem jāpiesakās, zvanot uz norādītajiem tālruņa numuriem vai rakstot e-pastu:

•    Līvānos - biedrība "Baltā māja", Stacijas iela 2, Līvāni, tel. 26191652, e-pasts: inguna@baltamaja.lv. Pakas var saņemt katra mēneša trešajā un ceturtajā trešdienā, plkst. 9 – 14.

                 Plānotie papildpasākumi:  

 • maijā - konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem;
 • jūnijā - konsultācijas par personīgo higiēnu un Covid - 19 vīrusa saslimšanu.

•    Preiļos - Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis", Daugavas iela 2, Preiļi, tel. 26315587, e-pasts: pukuzirnis3@inbox.lv. Pakas var saņemt katra mēneša trešās nedēļas pirmdienā, otrdienā un trešdienā, plkst. 9 – 17.

                 Plānotie papildpasākumi:

 • 10.05.2021., plkst. 9 - 15 konsultācijas par personīgo higiēnu un pareizu roku mazgāšanu.
 • 14.05.2021., plkst. 9 - 15 konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem.
 • 14.06.2021., plkst. 9 - 15 konsultācijas par veselīgu dzīvesveidu un ūdeni.

•    Inčukalnā - Inčukalna invalīdu biedrība, Plānupes iela 15, Inčukalns, tel. 26703834, e-pasts: pavlovica@tvnet.lv. Pakas var saņemt pirmdienās un trešdienās, plkst. 10 – 13.

                 Plānotie papildpasākumi:

 • maijā - konsultācijas par personīgo higiēnu un Covid - 19 vīrusa saslimšanu;
 • jūnijā - konsultācijas par sociālā atbalsta iespējām Inčukalna novadā.

•    Kuldīgā - Mamma mammai fonds, Ventspils iela 15, Kuldīga, tel. 26640256, e-pasts: mammufonds@inbox.lv. Pakas var saņemt ceturtdienās, plkst. 11 - 12:30.

                 Plānotie papildpasākumi:

 • maija ceturtdienās, plkst. 11:30- 12:30 - individuālas konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem.

Joprojām darbu turpina arī līdzšinējie atbalsta punkti un arī tajos tiek plānoti dažādi atbalsta pasākumi trūcīgajiem un maznodrošinātajiem.

•    Rīgā - Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, Rīga, tel. 25409838, e-pasts: majaatbalstam@samariesi.lv. Pakas var saņemt otrdienās un ceturtdienās, plkst. 9 – 15.

                 Plānotie papildpasākumi:

 • otrdienās un ceturtdienās plkst. 12:00 – 13:00 konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem / Covid - 19 vīrusa saslimšanu un roku higiēnu.

•    Jēkabpilī - Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, tel. 28311319, e-pasts: iadcausma@inbox.lv. Pakas var saņemt no pirmdienas līdz ceturtdienai, plkst. 10 -14.

                 Plānotie papildpasākumi:

 • Šūšanas kursi; konsultācijas par e-pasta izveidi un elektronisko parakstu.

•    Viļānos - Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Liepu iela 2b, Viļāni, tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv. Pakas var saņemt otrdienās, ceturtdienās un piektdienās plkst. 8:30 – 14.

                 Plānotie papildpasākumi:

 • Informatīvs pasākums un individuālas konsultācijas par veselīgu dzīvesveidu un profilaktiskajiem pasākumiem cīņā ar Covid – 19.

 “ Esam priecīgi par iespēju paplašināt savu darbības apmēru, palīdzot ar pārtiku un higiēnas precēm lielākam skaitam trūcīgo un maznodrošināto personu. Jaunu izdales punktu izveide mums palīdzēs sasniegt vēl plašāku EAFVP mērķgrupu. Mums svarīgi ir arī nodrošināt interesantus un tiešām noderīgus papildpasākumus, kas ļauj cilvēkiem iegūt noderīgas zināšanas un kaut nedaudz pašu spēkiem uzlabot savu dzīvi,” saka Latvijas Samariešu apvienības Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” vadītāja Agita Kraukle.

EAFVP Fonda sniegtais atbalsts palīdz visnabadzīgākajiem spert pirmos soļus, lai izkļūtu no nabadzības un pārvarētu sociālo atstumtību. Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

• atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;

• nonākušas krīzes situācijā;

• atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 eiro.  Personai ir jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Vairāk par EAFVP sniegto atbalstu un aktivitātēm – www.atbalstapakas.lv

Informatīvais materiāls par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, izdales biežumu un atbalsta komplektu saturu ŠEIT 

 

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos