Savu darbu uzsācis Samariešu atbalsta centra "Laiva" dienas aprūpes centrs Mazsalacā

Atbalsta centrs "Laiva" sniegs šādus pakalpojumus Valmieras novadā:

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Mazsalacā;

Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Mazsalacā;

Specializēto darbnīcu pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT Naukšēnos;

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums pilngadīgām personām ar GRT Mazsalacā.

Pakalpojumi tiek nodrošināti projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros personām, kurām ar Valmieras novada pašvaldības iestādes "Valmieras novada sociālo lietu pārvalde" lēmumu vai nosūtījumu piešķirts pakalpojums.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos