Pieredzes apmaiņas vizīte Vācijā

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” (LSA) nepārtraukti attīstās, meklējot labākos risinājumus sociālo pakalpojumu pieejamībai pēc iespējas vairāk iedzīvotāju. To meklē arī mūsu sadarbības partneris, viena no daudzām pašvaldībām, kurās sniedzam sociālās aprūpes pakalpojumus, Ventspils valstspilsētas dome. Tāpēc no 12. līdz 15. martam devāmies kopīgā pieredzes apmaiņas vizītē uz Štrālzundes un Hamburgas pašvaldībām Vācijā.

Ventspilī  šobrīd pieejami tādi daļēji vai pilnībā pašvaldības apmaksāti LSA sniegtie pakalpojumi kā ilgstoša sociālā aprūpe sociālās aprūpes centrā “Vēji”, drošības poga, kā arī naktspatversme. Ņemot vērā veiksmīgo sadarbību ar samariešiem un nākotnes ieceres sociālās jomas attīstībai, kas ietver arī daudz jautājumu, Ventspils domes pārstāvji pieredzes apmaiņai izvēlējās LSA partnerorganizācijas Vācijā, Štrālzundē un Hamburgā.

Vizīte izvērtās ļoti piesātināta. Apmeklējām dažādu juridisko formu aprūpes centrus – pašvaldību iestādes, komerciestāde un nevalstiskās organizācijas. Viesojāmies sociālās aprūpes viesnīcā, Hospiss mītnē, aprūpētās dzīvesvietas un īstermiņa mītnēs. Mums bija iespēja iepazīties ar viņu tehniskajām iespējām, ugunsdrošības risinājumiem, optimāla telpu iekārtojuma opcijām. Tāpat mums bija gods viesoties Štrālzundes rātsnamā.

Kas nodarbina kolēģus Vācijā šodien un kādu viņi redz aprūpes jomas nākotni? Kādas būs aprūpes institūcijas nākotnē, ko darām un ko vēl darīsim, lai nodrošinātu aprūpes mājās pakalpojumus? Meklējām atbildes uz jautājumiem un diskutējām par to, kas jādara šodien, lai pēc desmit un vairāk gadiem sociālie pakalpojumi atbilstu cilvēku vēlmēm un vajadzībām, lai mums pietiktu aprūpētāju un – lai to visu varētu nodrošināt finansiāli.

Arī Vācijā sabiedrība novecojas, pieaug pieprasījums pēc aprūpes pakalpojumiem, un vienlaikus valda akūts aprūpētāju trūkums. Viens no galvenajiem secinājumiem – jāturpina attīstīt aprūpes mājās pakalpojums. Ilgstošas aprūpes iestādes nekur nepazudīs, taču visdrīzāk būs ļoti specializētas, piemēram, demences pacientiem.

Apmaiņas vizītē devās Ventspils domes izpilddirektora pirmais vietnieks Kaspars Vitenbergs, Ventspils Sociālā dienesta vadītāja Una Lapskalna, Ventspils Sociālā aprūpes nama “Selga” vadītāja Gundega Mekša, LSA vadītājs Andris Bērziņš, LSA Ventspils nodaļas vadītājs Andis Sukurs, LSA sociālās aprūpes centra “SenRīga” vadītāja Sandra Naida.

Paldies Ventspils pašvaldībai par vēlmi paplašināt redzesloku, izzināt labo praksi citviet, ierosinot šo pieredzes apmaiņas braucienu. Paldies Hamburgas un Štrālzundes samariešiem par bagātīgo programmu – daudz redzējām un uzzinājām.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos