Parakstīts Sadarbības memorands par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu

Latvijas Samariešu apvienība ir parakstījusi Sadarbības memorandu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Latvijas iedzīvotāju digitālo prasmju veicināšanu. Kopā ar mums memorandu parakstīja vēl 13 nevalstiskās organizācijas.

Sadarbības memorands sniegs plašākas iespējas iedzīvotājiem saņemt palīdzību e-risinājumu lietošanā: programmas “Dari digitāli” ietvaros apmācītie digitālie līderi—nevalstisko organizāciju biedri, darbinieki un dalībnieki—nodrošinās būtisku atbalstu, lai vairotu Latvijas iedzīvotāju iespējas izmantot valsts un pašvaldību iestāžu piedāvātos elektroniskos risinājumus.

“Būtisks faktors ilgtspējīgai Latvijas attīstībai ir izglītotas un digitāli prasmīgas sabiedrības veidošana, kas ir arī Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pamatā. Digitālo prasmju paaugstināšana tieši sekmē dažādas sabiedrībai vēlamas pārmaiņas: gan sabiedrības iesaisti valsts pārvaldes procesos, gan augstāku konkurētspēju un uzņēmēju iespējas izstrādāt veiksmīgākus pakalpojumus un risinājumus,” norāda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.

Programma "Dari digitāli" tiek īstenota ar ERAF finansējumu.

 

 

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos