Par projektu “Nozaru sadarbība darba integrācijas sociālajos uzņēmumos” (B-WISE)

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir viens no 30 partneriem starptautiskā projektā “Nozaru sadarbība darba integrācijas sociālajos  uzņēmumos” (B-WISE). Projekts tiek īstenots sadarbībā ar EASPD (Eiropas pakalpojumu sniedzēju asociācija personām ar invaliditāti). Finansējums - no Eiropas Savienības programmas Erasmus +, kas laika periodā no 2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību. Projekta norises laiks: 2021.- 2024. gads.

B-WISE projekta mērķis ir izstrādāt Eiropā vienotu stratēģiju, lai novērstu digitālo prasmju trūkumus darba integrācijas sociālo uzņēmumu (WISE) nozarē.

Darba integrācijas sociālie uzņēmumi tiek veidoti, lai risinātu bezdarba problēmu noteiktām sociālām grupām, uzlabot šo personu dzīves kvalitāti caur nodarbināšanu. Projekts ir vērsts uz nelabvēlīgā situācijā esošu darba ņēmēju vajadzībām, kā arī uz viņu atbalsta personālu un viņu darba vadītājiem.

Projekts veicinās arī WISE sektora kā karjeras izvēles pievilcību un vairos izpratni par digitālo tehnoloģiju izmantošanas nozīmi nelabvēlīgā situācijā esošo darba ņēmēju atbalstam darbā.

Galvenās projekta mērķgrupas:

  1. Nelabvēlīgā situācijā esošie darba ņēmēji: personas ar īpašām vajadzībām; ilgstošie bezdarbnieki; jaunieši, kas nemācās un nestrādā; migranti.
  2. Atbalsta personāls: mentors darba vietā.
  3. Tiešais vadītājs darbā.

Ieguvumi – būs izveidota partnerība Eiropas Savienībā B-WISE sektorā prasmju attīstībai, atbalstot sektora vispārējo izaugsmi.  Vissvarīgākais ir tas, ka projekts apvienos visas attiecīgās ieinteresētās puses, lai atbalstītu nelabvēlīgā situācijā esošos darba ņēmējus, sniegtu atbalstu darba meklējumos un izvairītos no jauniem šķēršļiem un sociālas atstumtības riskiem digitālo prasmju trūkuma dēļ.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos