Noslēdzies projekts “Tu vari!”

Realizējot divus piedzīvojumu braucienus noslēdzies projekts “Tu vari!”, kuru īstenoja samariešu jauniešu atbalsta nodaļa. Preiļu novada jaunieši devās braucienā no 11. līdz 13. jūlijam, savukārt Valmieras – no 14. līdz 16. jūlijam.

Piedzīvojuma braucieni nav ekskursijas vai nometnes, kur kāds ir parūpējies par izklaides programmu. Gluži pretēji, neformālās izglītības ietvarā jaunieši apgūst jaunas prasmes un nostiprina iegūtās iemaņas – tādējādi paši dara visu, kas nepieciešams, veiksmīgai brauciena norisei. “Viss” ietver naktsmītņu iekārtošanu, malkas sagādi ugunskuram, ugunskura vietas iekārtošanu, ēdiena pagatavošanu, kā arī teritorijas sakopšanas darbus. Izkāpjot no komforta zonas un mācoties neierastos apstākļos, jaunieši spēj labāk fokusēties veicamajiem uzdevumiem, viņu motivācija ir noturīgāka – jauna pieeja raisa interesi.

Projektā tika strādāts ne tikai pie praktisko iemaņu uzlabošanas. Treneri rosina arī diskusijas par aktuālajiem notikumiem pasaulē, veicinot interesi un izpratni par politiskiem procesiem un iespējām tos ietekmēt. Ņemot vērā esošos informatīvos “karus”, propagandas īstenotājus interneta vidē, daudz tika runāts par mediju telpu, viltus ziņu izplatīšanas mehānismiem – par kritisko domāšanu, izvērtējot ziņu avotus un pārbaudot lasītā vai dzirdētā patiesumu. Tādējādi tiek stiprinātas arī jauniešu vispārējās komunikācijas prasmes, kā arī spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli. Izmantojot simulācijas spēles, katrs jaunietis varēja izmēģināt spēkus politikas veidošanas procesā un prezentēt savas ieceres un mērķus – publiski diskutēt, veidot koalīciju,  sniegt argumentus saviem priekšlikumiem.

Paši jaunieši atzīst, ka šāda veida pasākumi viņiem ir svarīgi – tā ir droša un pieņemoša vide, kur ir ļauts kļūdīties, nebaidīties no neveiksmēm, satikt līdzīgi domājošus vienaudžus un atbalstošus pieaugušos.

“Jauniešu mutiski un rakstveidā paustās pateicības saviļno. Tāpat priecē, ka arī jauniešu vecāki atzinīgi novērtē projektu, sakot, ka tik pacilātā garastāvoklī savus bērnus sen nav redzējuši. Visas komandas vārdā, saku lielu paldies katram dalībniekam un vecākam, un sadarbības partnerim par uzticēšanos mums un vēlmi kopā augt, “ saka projekta vadītāja Maija Bērziņa.  

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos