Noslēdzies projekts "Solis Palēcienam"

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" jauniešu atbalsta nodaļa šogad realizējusi projektu "Solis Palēcienam", kura laikā tika būtiski celta darbinieku komandas kapacitāte, attīstot komandas profesionalitāti, pilnveidojot zināšanas un veidojot vienotu identitāti. Projekta ietvaros ir izveidoti 2 apjomīgi metodiskie materiāli, noritējušas vairākas darbinieku apmācības, sekmēta programmas atpazīstamība un palielināts programmas darbiniekiem pieejamais materiāltehniskais resurss, kas veicina programmas darbinieku spējas kvalitatīvi un profesionāli realizēt jauniešu atbalsta programmu "Palēciens".

 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOfonds2023

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos