Noslēdzies projekts “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib!”

Janvārī norisinājās pēdējā projekta “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib!” aktivitāte. Noslēguma pasākumā Rīgas jauniešiem pievienojās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs, iepazīstinot ar iespējām, kuras pieejamas pilsoniski aktīviem jauniešiem.

Neformālā gaisotnē jaunieši arī atskatījās uz projektā piedzīvoto kopumā, daloties ar gūtajām atziņām. Vislabāk visiem atmiņā palikuši izbraukumi dabā, praktisko iemaņu apgūšana. Lielākajai daļai Rīgas jauniešu darbošanās ar cirvi, ugunskura iekuršanu un ēdiena gatavošanu dabā bija pilnīgi jauna pieredze, liekot izkāpt no komforta zonas. Kāds no jauniešiem teica:

“Es nespēju noticēt, ka pārvarēju visus maršrutus un uzdevumus, tas bija tik grūti. Tas, ka es to izdarīju, nozīmē, ka varu vairāk, nekā domāju.”

Citi savukārt atzina, ka ir iespējams kontrolēt savas emocijas, ja vien grib. Tāpat arī, esot kopā ar dažādiem vienaudžiem, tostarp no atšķirīgām kultūrām, bija vieglāk strādāt pie atšķirīgā pieņemšanas.

“Es ticu, ka ir un būs gribēšana praktizēt apgūto. Nesavaldība un nespēja pieņemt citādi domājošos ir viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem, lai virzītos uz priekšu savās dzīvēs, “ komentē Latvijas Samariešu apvienības Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta nodaļas vadītāja Maija Bērziņa.

Citas projekta laikā gūtās atziņas, ar kurām dalījās dalībnieki:

  • Uzklausot un sadarbojoties, iespējams rast kopīgas tēmas un intereses
  • Katrs domā unikāli, un tas ir jāpieņem
  • Sākt pieņemt otra viedokli – puse no uzvaras
  • Iemācoties pieņemt atbalstu, var atgūt ticību sev, saviem spēkiem
  • Esmu daļa no sabiedrības, un arī man ir iespēja kaut ko ietekmēt

Projekts “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” tika īstenots no pagājušā gada jūnija līdz šī gada februārim divos Latvijas reģionos – Rīgas un Kurzemes. Projektā piedalījās jaunieši ar ierobežotām iespējām no dažādām sabiedrības grupām – ar zemām sociālām prasmēm un iemaņām, dažādām uzvedības un veselības problēmām, kultūru atšķirībām, kā arī aktīvi jaunieši, kam interesē jauni izaicinājumi. Kopā tika realizētas 14 aktivitātes – seši 2 dienu izbraucieni un astoņas grupu nodarbības.

Paldies Rīgas un Talsu sociālajiem dienestiem un biedrībai “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” par sadarbību!

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos