Noslēdzas izmēģinājumprojekts “Mājoklis vispirms”

2022. gada septembrī pēc Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) iniciatīvas sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību trīs Latvijas pašvaldībās – Rīgā, Liepājā un Valmierā, tika uzsākts meklēt jaunus risinājumus, izmantojot Mājoklis vispirms pieeju. Tā pamatā ir mājokļa un atbalsta pakalpojumu sniegšana bezpajumtniekiem jeb cilvēkiem bez pastāvīgas dzīvesvietas, lai personām attīstītu dzīves prasmes veiksmīgai iekļaušanai  sabiedrībā.

Atbalsta pasākumu mērķis ir palīdzēt mērķa grupas personām izkļūt no bezpajumtniecībai raksturīgo problēmu loka, veicinot personu spēju saglabāt dzīvesvietu un sociālo prasmju apgūšanu. Mājoklis vispirms (Housing First) pieeja par primāro atbalstu izkļūšanai no bezpajumtniecības stāvokļa nosaka personīga mājokļa nodrošināšanu, kas tiek kombinēts ar klienta vadītiem dažāda tipa atbalsta pakalpojumiem.

Mājokļu nodrošināšanas kapacitāte 45 dzīvokļos ļāva uzņemt 49 dalībniekus, kas vairumā gadījumu uzsāka dzīvot mājoklī 2022. gada oktobra sākumā un turpina saņemt pakalpojumu līdz 2023. gada novembrim. Izmēģinājumprojekta laikā tā dalībniekiem tika sniegts atbalsts dažādās jomās: darba meklējumos, mājokļa iekārtošanā, pārtikas sagādē, pašaprūpes prasmju attīstīšanā , veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā, u.c..

Izmēģinājumprojekta ietvaros tika izstrādāts apraksts  Mājoklis Vispirms pakalpojumam Latvijā, kā arī sagatavotas rekomendācijas bezpajumtniecības novēršanas politikas pilnveidošanai.

Plašāka informācija par pilotprojektu: https://www.sif.gov.lv/lv/izmeginajumprojekts-atbalsta-pasakumu-sniegsanai-bezpajumtniekiem

 

Izmēģinājumprojekts un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts. 

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos