Mareka Odumiņa pieredzes apmaiņa Hamburgā

Mareks Odumiņš ir jauns vīrietis, kurš pēc neveiksmīga lēciena ūdenī nokļuva ratiņkrēslā. Neskatoties uz to, viņš ar neizmērojamu apņēmību un mērķtiecību attīstīja gleznošanas talantu, kļūstot par mākslinieku. Mareks savus darbus rada, turot otiņu mutē, un ar savu dzīvesstāstu motivē arī citus būt stipriem neatkarīgi no apstākļiem. Viņa stāsts atainots arī dokumentālajā filmā “Māksla nepadoties”, kas iedvesmo cilvēkus gan Latvijā, gan tagad – arī ārpus tās.

Ar Rīgas Starptautiskā sieviešu kluba atbalstu Mareks kopā ar pavadoni devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vācijas ostas pilsētu Hamburgu, lai tiktos ar vairākām nevalstiskajām organizācijām, kuru darbs ietver cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalstu.

Mareks tikās ar Nadīnu Šindeli (Nadin Schindel), padomes locekli biedrībā, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Viņi pārrunāja iespējas interešu pārstāvniecībai valsts sociālās sistēmas uzlabošanai, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām gūtu lielāku atbalstu pilnvērtīgākas dzīves nodrošināšanai. Piemēram, asistentu un pavadoņu piešķiršanas jautājumā.

Viņš viesojās arī nevalstiskajā organizācijā  “Atbalsts dzīvei Hamburgā” (Lebenshilfe Hamburg), kur ar vietējiem politiķiem Regīnu Jaku (Regina Jack) un Ūvi Lomannu (Uwe Lohmann) un NVO pārstāvi Akselu Grasmanu (Axel Grassmann) apsprieda pieejamo atbalstu Vācijā un diskutēja, vai un ko no tā visa būtu iespējams īstenot Latvijā.

Hamburgas parlamenta deputāts Ūve Lomanns arī laipni ielūdza Mareku ekskursijā uz savu darba vietu, uzņemoties īpašā gida lomu!

Protams, neizpalika arī mūsu draugu, Vācijas samariešu “ASB Ortsverbandes West” apciemošana laipnā Horsta Lanša (Horst Lansch) gādībā.

Tāpat puisim bija arī iespēja apskatīt skaistākās un interesantākās Hamburgas vietas. Īpašu prieku sagādāja māksas galerijas “Kunsthalle”, Bucerius mākslas foruma un Elbas filharmonijas apmeklēšana, kas ir pēdējās desmitgades apspriestākais kultūras objekts Eiropā.

Liels paldies mūsu atbalstītājam – Rīgas Starptautiskajam sieviešu klubam (IWCR) par šo vērtīgo iespēju!

Pateicība samariešu brīvprātīgā darba koordinatorei Laurai Bulmanei par brauciena organizēšanu un visiem iesaistītajiem – Nadīnai Šindelei, Regīnai Jakai, Akselam Grasmanam, Ūvem Lomannam un Horstam Lanšam, mākslas muzejam un Silvijai Komstkei (Sylvia Komstke) personīgi – par jūsu laiku un sniegto iespēju būt īpašajiem viesiem!

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos