Latvijas Samariešu apvienības brīvprātīgie rada svētkus SAC “Pārdaugava” senioriem

Aizvadītajās brīvdienās Latvijas Samariešu apvienības brīvprātīgo komanda parūpējās par to, lai patiesu Lieldienu svētku sajūtu varētu baudīt SAC “Pārdaugava” seniori.

ES Solidaritātes projekta ietvaros brīvprātīgo koordinatore Laura ar saviem čaklajiem palīgiem sagādāja materiālus dekoriem, lai izrotātu centra telpas, izrādot rūpes un radot svētku noskaņu.

Centra iemītniekiem tas bija notikums, kas iekrāsoja viņu ikdienu. Meitenes iesaistīja visus gribētājus rotāšanas aktivitātēs, kā arī labprāt uzspēlēja galda spēles.

Aprūpes centrā mīt arī krievu tautības seniori, kas bija priecīgi brīvprātīgo vidū sastapt Aleksandru no Baltkrievijas, kura laipni palīdzēja ar tulkojumu arī tiem savas komandas biedriem, kuri krievu valodu nepārvalda.

Dažādas paaudzes, dažādas kultūras, bet viens mērķis – iepriecināt vienam otru un labi pavadīt laiku. Sarunas raisījās gan par to, kas katram labāk padodas – vienam griezt, otram siet, trešajam vadīt procesu – gan koprades spēku. Daudziem tā bija iespēja uzzināt par atšķirīgajām Lieldienu svinēšanas tradīcijām tādās pasaules daļās un valstīs kā Dienvidamerika un Baltkrievija.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos