Latvijas Samariešu apvienība uzsāk projektu jauniešiem “Kas zina ko grib-spēj, ko grib!”

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” sadarbībā ar Rīgas un Talsu sociālajiem dienestiem un biedrību “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” no šī gada jūnija līdz nākamā gada februārim īstenos projektu “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib!” jauniešiem ar ierobežotām iespējām no dažādām sabiedrības grupām – ar zemām sociālām prasmēm un iemaņām, dažādām uzvedības un veselības problēmām, kultūru atšķirībām, kā arī aktīvus jauniešus, kam interesē jauni izaicinājumi.

“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib!”  mērķis ir attīstīt jauniešu komunikācijas prasmes, spējot iekļauties jaunos, dažādos kolektīvos. Tāpat arī palīdzēt apzināt savus iekšējos resursus neatkarīgi no dzīves apstākļiem un veicināt interesi par jaunu prasmju un zināšanu apguvi. To plānots realizēt ar neformālām izglītošanas metodēm grupu nodarbībās, piedzīvojumu braucienos, sarunās ar pašvaldību jaunatnes politikas veidotājiem u.c. Tādējādi tiks apmierinātas vajadzības pēc uzmanības, socializēšanās, motivācijas, psiho-sociālā atbalsta, veselīga un aktīva dzīvesveida, drošas vides, atgriezeniskās saites u.c.

 “Šādi projekti dalībniekiem dod iespēju ne tikai iegūt jaunu pieredzi un prasmes, bet arī ieraudzīt “medaļas otru pusi” kontekstā ar līdzcilvēku atšķirīgo pasaules redzējumu un sajūtām kopumā. Tas veicina empātiju vienam pret otru un izpratni par mūsu sabiedrībā notiekošo kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī, lai novērtētu savas iespējas – ko “Es kā jaunietis” varu ietekmēt un sasniegt. Lielākajai daļai no viņiem citādi šādas iespējas saņemt mērķtiecīgu impulsu, lai mainītu esošos dzīves apstākļus, nav, “stāsta Latvijas Samariešu apvienības Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta nodaļas vadītāja Maija Bērziņa.

Būtiski, ka projekta realizēšanas procesā, galvenais akcents tiks likts uz jauniešu pozitīvu, bet pamatotu iedrošināšanu nolūkā stiprināt ticību sev un radīt drošības sajūtu, lai nebaidītos mēģināt darīt ko jaunu un neierastu.

Plānotās aktivitātes ir secīgas un vērstas uz efektivitāti ilgtermiņā – astoņu mēnešu periodā tiks nostiprinātas gan izbraucienos apgūtās zināšanas un prasmes, gan grupu nodarbībās izmantotās tēmas, kas ir savstarpēji saistītas. Noslēguma posmā apgūto plānots nostiprināt sarunās ar pašvaldības jaunatnes politikas veidotājiem, vienlaikus sniedzot informāciju arī par līdzdalības iespējām. 

Pirmā “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib!”  aktivitāte tika realizēta Talsos, piedaloties jauniešiem no Talsu pilsētas un novada, kā arī grupā integrējot Ukraiņu bēgļus, kas mīt šajā reģionā.

“Darbojāmies ar individuāliem, pāru un grupu uzdevumiem, lai dalībnieki iepazītu viens otru, tostarp intereses, nodarbošanos, kā arī motivāciju piedalīties projektā. Kopā vienojāmies par noteikumiem, noskaidrojām vēlmes un izveidojām grupas, “ projekta starta posmu ieskicē Maija Bērziņa.

 

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos