Kuldīgas novada dome Goda balvu piešķīrusi Kurzemes nodaļas vadītājai Lolitai Grīnvaldei!

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, Kuldīgas novada domē norisinājās svinīgā Kuldīgas novada Goda balvas pasniegšanas ceremonija, kurā Goda balvu saņēma 12 cilvēki, novērtējot viņu ieguldījumu novada attīstībā un sabiedriskās nozīmības palielināšanā. To skaitā Goda balva piešķirta biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" Kurzemes nodaļas vadītājai Lolitai Grīnvaldei par kvalitatīvu sociālo pakalpojumu Kuldīgas novada senioriem. Viņas vadītie sociālās aprūpes darbinieki palīdz tiem Kuldīgas novada senioriem, kuriem kļuvis nepieciešams atbalsts ikdienas dzīves norisēs, nodrošinot aprūpes mājās un senioru dienas centra pakalpojumu. Lolitas Grīnvaldes vadītā komanda savu darbu veic godprātīgi, ar atsaucību, empātiju un sapratni. Saprotoša, iejūtīga un sirsnīga – tā Lolitu Grīnvaldi raksturo Samariešu apvienības pārziņā esošie Kuldīgas novada seniori. No sirds sveicam!

 

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos