Jaunieši turpina dalību projektā “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib!”

 

Augusta izskaņā norisinājās divas projekta “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib!” aktivitātes Talsu novada un Rīgas jauniešiem.

Talsu novada jaunieši grupu nodarbībā stiprināja pārliecību par savām spējām – par to, ka katrs ir unikāls un ka būt atšķirīgam ir ieguvums, nevis trūkums.

“Tie bija dažādi individuāli un grupu uzdevumi, lai palīdzētu otrā saskatīt to īpašo iezīmi, kas katru veido par neatkārtojamu personību. Jauniešiem nereti šķiet, ka īpašs tu esi, ja nāc no situētas ģimenes, esi labi ģērbts, gudrs un skaists vienā noteiktā veidā. Mūsu uzdevums un vēlme bija parādīt, ka lielāka loma ir domāšanas veidam, uzvedībai, kultūras un valodas izjūtai, ko visu var izkopt, ja vien grib, “ stāsta Latvijas Samariešu apvienības Jauniešu sociālās rehabilitācijas un atbalsta nodaļas vadītāja Maija Bērziņa.

Rīgas jaunieši, savukārt, devās piedzīvojumu izbraucienā jeb pārgājienā gar upi. Tā bija lieliska izraušanās no pilsētas vides un ikdienas, kā arī iespēja attīstīt un/vai uzlabot praktiskas iemaņas – ugunskura iekuršanu un ēst gatavošanu uz tā, drošas darbības ar nazi, cirvi, zāģi un citas.

“Ja pirms tam mums bija grūti paskaidrot, kas ir vai nav komforta zona, tad šādi, ārpus ierastās vides, to varējām uzskatāmi parādīt. Palīdzēt saprast, ka attīstība lielākoties notiek, izkāpjot no komforta zonas – pieliekot pūles, lai kaut ko apgūtu un nostiprinātu zināšanas, “ turpina Maija Bērziņa.

Tā bija arī iespēja pašiem strādāt pie savstarpējo attiecību veidošanas, kā arī izprast, kā funkcionē grupa un komanda – kā katrs tās loceklis ir kā elements vienotā ķēdē.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos