Īstenojam projektu “Solis Palēcienam”

Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” jauniešu atbalsta programmas “Palēciens” darbinieki īsteno projektu “Solis Palēcienam”, kura mērķis ir pilnveidot sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas “Palēciens” darbību, audzējot programmas komandas kapacitāti, attīstot darbinieku profesionalitāti un pilnveidojot zināšanas, kā arī nodrošinot pakalpojumam vienotu identitāti. Tādējādi tiek celta pakalpojuma kvalitāte, veicinot pozitīvu un kvalitatīvu dinamiku darbā ar “riska” jauniešiem un viņu ģimenēm.

Projekta ietvaros tiek realizētas vairākas apmācības, tiek organizētas dažādas starp-profesionāļu sanāksmes un supervīzijas programmas darbinieku profesionālās kvalitātes paaugstināšanai, kā arī tiek veidoti dažādi materiāli, kas kalpos kā ilgtermiņa rīki darbam ar programmas jauniešiem. Projekta ietvaros arī tiek būtiski uzlabots programmai pieejamais materiāltehniskais resurss – par projekta līdzekļiem tiek iegādātas dažādas datortehnikas preces, kā arī praktisks apģērbs un ekipējums.

 

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos