Īslaicīgās uzturēšanās mītne – vairāk nekā patvērums

Samariešu ĪUM “Austra” palīdz grūtās dzīves situācijās nonākušajiem ne tikai ar pajumti, bet arī  psihosociālu un praktisku atbalstu darba un pastāvīgas dzīvesvietas meklējumos. Tas ir sociālais pakalpojums, tāpēc mītnē lielākoties nonāk cilvēki, kuri vērsušies sociālajā dienestā.

Dienesta redzeslokā nonāk arī jaunieši, kuri dzīvojuši bērnunamos un pēc 18 gadu sasniegšanas, pametot iestādi, nav spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi, jo trūkst iemaņu un atbalsta, kas vairs nav pieejams. Piemēram, Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs Imantā ir kļuvis par tādu kā Austras sadraudzības iestādi. Redzot nepieciešamību, centrs jaunietim iesaka samariešu ĪUM, jo zina, ka dosim vairāk kā pajumti, sniedzot iespēju un motivāciju nostāties uz “savām kājām”.

Teju tikko palīdzējām vienam jaunietim pārvākties uz īres dzīvokli. Tas ir īpašs stāsts, jo puisis jau vienreiz bija izmantojis mītnes pakalpojumu, pēc tam dodoties labākas dzīves meklējumos ārpus Latvijas. Ieceres neīstenojās un, atgriežoties dzimtenē, jaunietis vēlreiz vērsās pēc palīdzības Austrā. Viņš bija ļoti motivēts atrast darbu, iekrāt līdzekļus dzīvokļa īres depozītam un citām nepieciešamajām lietām jaunam dzīves cēlienam.

“Ikviens ir pelnījis otru iespēju, sevišķi, ja redzam, ka cilvēks ir ieinteresēts un motivēts kaut ko mainīt uz labu. Ikreiz, kad mūsu klients sazinās ar mums – pastāsta, kā viņam klājas, un pasaka paldies – ir milzīgs prieks un gandarījums. Ne visi stāsti sagādā prieku, bet katrs veiksmes stāsts ir uzvara gan pašam cilvēkam, gan sabiedrībai, “ saka ĪUM “Austra”vadītāja Irita Merca.

Kopumā Austrā mīt vairākas paaudzes – jaunieši, strādājoši pieaugušie, seniori – tā ir pastāvīga mijiedarbība, veidojas draudzības un domubiedru savienības. Cilvēki dalās zināšanas, palīdz viens otram dažādās situācijās. Piemēram, virtuvē pieredzējusi kundze iemāca jaunai meitenei uzvārīt zupu vai pagatavot kādu citu maltīti. Tāpat notiek kopīga līdzi jušana basketbola un hokeja spēlēm. Mītnes darbinieki motivē veidot ģimenisku vidi.

Īslaicīgās uzturēšanās mītnē iespējams uzturēties līdz 6 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā pagarinot šo periodu. Piemēram, sagaidot rindu uz sociālo dzīvokli vai vietu sociālās aprūpes centrā.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos