Durvis ver atbalsta centra "Laiva" grupu dzīvoklis, dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs Mazsalacā

26. oktobrī Latvijas Samariešu apvienība kopā ar Valmieras pašvaldību un Valmieras Sociālo dienestu atklāja atbalsta centra “Laiva” sociālos pakalpojumus Mazsalacā

Atbalsta centrs “Laiva” apvieno tādus sociālos pakalpojumus kā Grupu dzīvoklis, Dienas aprūpes centrs, Sociālās rehabilitācijas centrs, kā arī Specializētā darbnīca, un šodien svinīgi tika atklāti Mazsalacas grupu dzīvokļi, Mazsalacas dienas aprūpes centrs un Mazsalacas sociālās rehabilitācijas centrs.

Atbalsta centra sociālie pakalpojumi tiek īstenoti projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros ar Valmieras pašvaldības atbalstu un Eiropas Savienības finansējumu. Pakalpojumus nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” – jaunatklātajos grupu dzīvokļos Parka ielā 9 Mazsalacā un dienas aprūpes centrā, kā arī sociālās rehabilitācijas centrā Parka ielā 31 Mazsalacā.

Atklāšanas pasākumā jaunajās Mazsalacas grupu dzīvokļa telpās piedalījās Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece, Vidzemes plānošanas reģiona projekta ”Vidzeme iekļauj”  Ina Miķelsone un Latvijas Samariešu apvienības pārstāvji, tostarp vadītājs Andris Bērziņš.

 “Esam gandarīti, ka varam paplašināt mūsu sociālo pakalpojumu klāstu, sniedzot atbalstu pēc iespējas vairāk cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams. Tāpat liels prieks par veiksmīgo sadarbību, kas samariešiem izveidojusies ar Valmieras novada pašvaldību – kopā mēs varam daudz laba izdarīt, “ saka Latvijas Samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš.

Atbalsta centra “Laiva” Mazsalacas grupu dzīvokļos ir 12 istabiņas, kurās varēs dzīvot 13 cilvēki, dienas aprūpes centru Mazsalacā vienlaicīgi var apmeklēt 11 cilvēki, savukārt Mazsalacas sociālās rehabilitācijas centrā tiks nodrošinātas dažādas speciālistu konsultācijas pēc sociālo lietu pārvaldes nosūtījuma.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos