Atzīmējot Senioru dienu, samariešu brīvprātīgie dāvā koncertu "SenRīga" iemītniekiem

Oktobra sākumā visā pasaulē tiek svinēta Starptautiskā senioru diena. Mums tā ir svētku diena, un šogad sociālās aprūpes centrā “SenRīga” to atzīmējām ar skaistu koncertu, kuru samariešu brīvprātīgie dāvināja mūsu senioriem – kopā ar uzmanību, smaidu un rūpēm.

Koncertu sniedza Latgales priekšpilsētas mākslas un mūzikas skolas koklētāju ansamblis “Liepiņa” un Rīgas valsts 1. ģimnāzijas un Rīgas valsts 2. ģimnāzijas audzēkņi

Sarūpēto svētku pasākumu apmeklēja kupls skaits centra senioru kopā ar sociālajām darbiniecēm un aprūpētājām. Koncertu atklāja vadītāja Sandra Naida, kura uzsvēra jauniešu klātbūtnes nozīmi senioru brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

Priekšnesuma laikā valdīja īpašas emocijas, daļai senioru asaras saskrēja acīs, kavējoties atmiņās par jaunību. Cits dziedāja līdzi, cits atcerējās savu muzicēšanu, vēl kāds vienkārši baudīja skaistās melodijas.

“Spēja orientēties starppaaudžu attiecībās var veicināt izpratni par sabiedrība notiekošajiem procesiem, vērtībām un nākotnes gaidām. Tās var būt atšķirīgas, bet vienlaikus cieši saistītas ar tām atmiņām, ar kurām cilvēki dalās savā ģimenē vai publiski, “ akcentē Latvijas Samariešu apvienības brīvprātāgā darba koordinatore Laura Bulmane.

Pateicība Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas direktora vietniecei Lindai Kūlai par koklētāju dalības organizēšanu.

Paldies skolniekiem Kārlim Lazdiņam  un Ģirtam Zbitkovskim  par 1. un 2 ģimnāzijas jauniešu priekšnesumu organizēšanu, kā arī visiem brīvprātīgajiem – Līgai, Katrīnai, Ģirtam, Evelīnai, Marekam, Jānim – un visiem iesaistītajiem, kuri palīdzēja radīt svētkus.

Koncerts tika īstenots ES Solidaritātes korpusa projekta ietvaros. 

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos