Atklāts dienesta “Samariešu atbalsts mājās” Kurzemes nodaļas Saldus birojs

28. aprīlī svinīgā gaisotnē atklājām dienesta “Samariešu atbalsts mājās” Kurzemes nodaļas Saldus biroju. Jaunais birojs mājvietu radis Saldū, Slimnīcas ielā 3.

“Priecājamies paplašināt samariešu darbību Kurzemē. Saldus novads ir jau 21. pašvaldība, kurā nodrošinām paplašināta aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu. Tas ietver ne vien ikdienas aprūpi, bet arī mobilo aprūpes kompleksu, drošības pogu un specializēto transportu. Šobrīd novadā aprūpējam jau 40 seniorus, “ atklāšanas pasākumā teica dienesta vadītāja Inga Liepa-Meiere.

Jaunais birojs atrodas Saldus medicīnas centra telpās, kurās pirms tam darbojās Covid-19 testēšanas punkts. Atklāšanas pasākumā piedalījās centra izpilddirektors Aleksandrs Gluškovs un valdes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga: “Domājot, ko darīt ar šīm telpām, ļoti vēlējāmies, lai to pielietojumam būtu medicīnisks profils. Uzzinot, ka samarieši meklē telpas, jautājums bija atrisināts vienā mirklī. Mēs novēlam, lai šis sociālais pakalpojums Saldus novadam kalpo tikpat veiksmīgi kā citviet Kurzemē. Lai visiem kopā, veicot šo darbu, tiek palīdzēts cilvēkiem. Tieši tāpēc mēs te visi esam – gan veselības aprūpē, gan sociālajā aprūpē, tostarp blakus esošajā dienas aprūpes centrā.”

Apsveicot ar darbības paplašināšanu, ilgtermiņa sadarbību vēlēja Saldus Sociālā dienesta direktore Ina Behmane ar kolēģēm Sindiju Maulicu un Agritu Skujenieci. Tāpat viņas iepazīstināja ar dienas aprūpes centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem – prieks par kaimiņiem, kas tāpat kā samarieši darbojas sociālajā jomā. Tas palīdz saprasties no pusvārda – nebija divreiz jāaicina piedalīties mūzikas nodarbībā, kopā uzdziedot “Aprīļa pilienus”.

Savu jauno komandu, kas strādās biroja administratores Santas Vētras gādībā, uzrunāja arī LSA Kurzemes Sociālo pakalpojumu vadītāja Lolita Grīnvalde: “Lai veicinātu sadarbību, ir svarīgi komunicēt, pastāvīgi. Tas ir tas, uz ko mēs aicināsim ikvienu no savas komandas – runāt skaļi gan par labām, gan ne tik labām situācijām. Teiksim to, kas izdodas, un arī to, kas noiet greizi – lai citam tā negadās. Kopīgiem spēkiem mēs paveiksim daudz!”

Sveikt kolēģus un veiksmes darbos vēlēt bija atbraukuši arī citi samariešu kolēģi – dienesta attīstības vadītājs Viesturs Kleinbergs, Kurzemes aprūpes darbu koordinatore Melita Buholca un kvalitātes vadītājs Gundars Riekstiņš, kā arī pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai”vadītāja Agita Kraukle.

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos