Aicinām pieteikties/ pieteikt pilngadīgas personas ar GRT dalībai izmēģinājumprojektā par Atelpas brīdi

Atelpas brīža pakalpojuma mājoklī (turpmāk - AB pakalpojums mājoklī)  pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – pilngadīgām personām ar GRT) apraksta izstrāde un aprobācija tiek veikta Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda projekta (ESF) nr. 9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros ar ESF līdzfinansējumu.

AB pakalpojuma mājoklī pilngadīgām personām ar GRT apraksta izstrādi un aprobēšanu izmēģinājumprojektā veic biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

AB pakalpojums mājoklī personām ar GRT ir īslaicīgs sociālās aprūpes un uzraudzības pasākumu kopums personas ar GRT dzīvesvietā vai citā personai ar GRT drošā vidē, kas nav institūcija. AB pakalpojums mājoklī personām ar GRT paredz kvalificēta aprūpes un uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, kā arī drošu, saturīgu un lietderīgu dienas organizēšanu, sekmējot personas ar GRT vispusīgu attīstību un nodrošinot personas ar GRT īslaicīgu aprūpi, atslogojot personas ar GRT ikdienas aprūpes nodrošinātājus no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.

Izmēģinājumprojektam var pieteikties pilngadīgas personas ar GRT, kas:

  • ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai personai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja;
  • ir pilngadīga (no 18 gadiem);
  • ir persona ar GRT un VDEĀVK ir noteikusi smagu vai ļoti smagu invaliditāti (I vai II invaliditātes grupa);
  • persona ir izteikusi vēlmi saņemt AB pakalpojumu mājoklī:

Pieteikties izmēģinājumprojektam var :

  • aizpildot tiešsaistes (google.doc) pieteikšanās anketu dalībai izmēģinājumprojektā, kurā norāda atbilstību iepriekš minētajiem atlases kritērijiem;
  • sazinoties telefoniski ar LSA speciālistu, kurš aizpilda tiešsaistes (google.doc) pieteikšanās anketu dalībai izmēģinājumprojektā, pamatojoties uz personas sniegto informāciju;
  • personas ar GRT atbalsta personai vai aizgādnim aizpildot tiešsaistes (google.doc) pieteikšanās anketu vai telefoniski sazinoties ar LSA speciālistu, kurš aizpilda tiešsaistes (google.doc) pieteikšanās anketu dalībai izmēģinājumprojektā.

Dalībai izmēģinājumprojektā kopumā tiks reģistrēti 50 pilngadīgas personas ar GRT(10 personas no katra Plānošanas reģiona), dalībnieki tiks reģistrēti pieteikšanās secībā, izvērtējot atbilstību izmēģinājumprojekta kritērijiem un nodrošinot iespējami plašu reģionālo pārklājumu.

AB pakalpojuma mājoklī laikā ikdienas aprūpes nodrošinātājs nedrīkst atrasties AB pakalpojuma mājoklī sniegšanas vietā.

AB pakalpojums mājoklī izmēģinājumprojektā tiek nodrošināts 15 diennaktis vienai pilngadīgai personai ar GRT, no kurām :

* līdz 72 stundām -  tiek izmantotas iepazīšanās periodam un piesaistes veidošanai starp pilngadīgu personu ar GRT un AB pakalpojuma mājoklī pakalpojuma sniedzēju. Tās tiek dalītas pa stundām, atbilstoši pilngadīgas personas ar GRT individuālajām vajadzībām.

* 12 diennaktis tiek nodrošinātas diennakts apjomā un netiek paredzēta iespēja tās dalīt pa stundām.

Pietikšanās būs aktīva līdz 2022.gada 28.februārim

Kontaktinformācija:

Projekta sociālā darbiniece - Vita Romanovska, k.t. 28701084, vitavildina@inbox.lv

Projekta vadītāja -  Inga Brente - Mieze, k.t. 26600331, inga.brente.mieze@samariesi.lv

Saite tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanai:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJCeIbM9FBdtaAUHjQEG_TgZkY-wTT8MHDbi0OKo2t3BYzYQ/viewform?usp=sf_link

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos