Aicinām piedalīties aptaujā par atelpas brīža pakalpojumu mājoklī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Tas ir īslaicīgs sociālās aprūpes un uzraudzības pasākumu kopums personas dzīvesvietā vai citā drošā vidē, kas nav institūcija, atslogojot personas ar invaliditāti ikdienas aprūpes nodrošinātājus no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas. Pakalpojums tiek nodrošināts pa diennaktīm (ne mazāk kā viena diennakts vienā pakalpojuma sniegšanas reizē), kamēr aprūpes un atbalsta sniedzēji, kuri nodrošina personas aprūpi ikdienā, neatrodas vienā mājoklī ar personu.

Pakalpojuma izstrādi un aprobāciju izmēģinājumprojektā nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Aptaujas anketa pieejama ŠEIT 

 

Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos