1000 gardas dāvanu paciņas valsts svētkos!

Pateicoties cilvēku labestībai, iejūtībai un atsaucībai, arī šogad 18. novembrī - valsts svētkos - Latvijas Samariešu apvienības brīvprātīgo komandai izdevās sagatavot 1000 svētku paciņas vientuļiem un grūtībās nonākušiem cilvēkiem visā Latvijā!
Sirsnīgs paldies valsts Prezidentam un Prezidenta kancelejas darbiniekiem, Hromets poligrāfijai, Latvijas Kristīgajam Radio
par sniegto palīdzību un atbalstu labdarības akcijas tapšanā!
Pateicamies visiem ziedotājiem, izglītības iestādēm, privātpersonām un uzņēmumiem par Jūsu nesavtīgo atbalstu! Paldies jums visiem - Rīgas Teikas vidusskolai, Privātai pirmsskolai "CreaKids", Rīgas 1. Tālmācības vidusskolai, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12.klašu skolēniem, Rīgas 63. vidusskolai, Ādažu Valdorfa skolai, LLU veterinārmedicīnas anatomikumam, RSU ārvalstu medicīnas studentiem, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolai, Latvijas Valsts prezidenta kancelejai, Spānijas vēstniecībai Latvijā, Swedbank Latvia, BN Kurši, Saules aptiekai!
Sirsnīgs paldies arī mūsu čaklajiem brīvprātīgiem (Inetai, Renātam, Vittorio, Janusch, Ruth, Edgaram, Markusam, Leldei, Līvai, Malin, Lienei L., Elzai, Hannai)!
Jaunumi

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos