Grupu dzīvoklis Rīgā - atgriežas izremontētās telpās

Latvijas Samariešu apvienība kopš 2003. gada Rīgā sniedz Grupu dzīvokļa pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un 2. grupas invaliditāti, kur viņiem tiek nodrošinātas telpas un pakalpojumi, lai cilvēki apgūtu patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas. Tā kā telpas laika gaitā bija morāli un tehniski novecojušas, pateicoties Rīgas domes Mājokļu un vides departaments šī gada pavasarī tika uzsākts telpu remonts. Decembra sākumā grupu dzīvokļa iemītnieki un personāls nu atgriezās gaišās, patīkamās un ērti iekārotās telpās Dzērvju ielā 1. Šonedēļ Grupu dzīvoklī viesojās RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes vadība, kā arī pārstāvji no citām NVO, kuri Rīgā nodrošina līdzīgus pakalpojumus, lai apskatītu nule izremontētās telpas, aprunātos ar Grupu dzīvokļa iemītniekiem un personālu, kā arī diskutētu par ciešākām sadarbības iespējām un risinājumiem, kā uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Rīgā.

Tā kā daudziem Latvijas Samariešu apvienības pakalpojumiem ir doti nosaukumi, tad šajā reizē pie sava nosaukuma - "Dzērves" - tika arī Rīgas Grupu dzīvoklis. 

  

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā