Mācību centrs

Informācija par pakalpojumu

Diennakts tālrunis: 
8898 vai 67518151
Par mācību centru

Mācību centra pašnovērtējuma ziņojums

Mācību centrs piedāvā:

"Latvijas Samariešu apvienība" ir viena no lielākajām un pieredzes bagātākajām nevalstiskajām organizācijām, kas jau no 1995. gada piedāvā modernus sertificētus Pirmās palīdzības kursus gan topošajiem autovadītājiem, gan dažādu profesiju pārstāvjiem: jūrniekiem, elektriķiem, aprūpes un apsardzes darbiniekiem u.c.

Kopš 2007. gada LSA piedāvā arī divas Aprūpes kursu programmas – „Aprūpes kursi ar pirmās palīdzības elementiem" un „Aprūpes pamati darbam ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām", kas ir pieejami ne tikai aprūpes darba speciālistiem, bet arī cilvēkiem, kuriem nepieciešamas iemaņas, lai aprūpētu savus tuviniekus.

Kopš 2013. gada Samarieši piedāvā apgūt arī apmācības auklītēm un vecākiem programmā „Pirmā palīdzība bērniem un zīdaiņiem", kas izstrādāta ņemot vērā jaunos Ministru Kabineta noteikumus Nr.404, kuri paredz, ka auklītēm būs jāprot sniegt pirmo palīdzību. Jaunajā apmācību programmā galvenais uzsvars tiks likts tieši uz palīdzības sniegšanu, t.sk., atdzīvināšanas pasākumiem.

LSA Mācību programmas iespējams apgūt Mācību centrā Rīgā vai kādā no Samariešu reģionālajām nodaļām visā Latvijā. Regulāri tiek ieguldīts darbs un līdzekļi, lai uzlabotu apmācības kvalitāti - piedāvātu modernus mācību līdzekļus (manekeni, vizuālie materiāli, transports), pilnveidotu pasniedzēju kvalifikāciju un attīstītu mācības metodes.

Mācību programma "Pirmā palīdzība ar aprūpes pamatelementiem"

Mērķis - sniegt zināšanas un prasmes pirmajā palīdzībā, kā arī primārās praktiskās iemaņas aprūpē, lai nodrošinātu kvalitatīvu palīdzību personām, kurām ir grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Auditorija:

 • sociālie darbinieki darbam ar veciem cilvēkiem;
 • personas, kas aprūpē savus piederīgos

Programmas apjoms - 24 akadēmiskās stundas  - teorētiskās nodarbības un praktiskie treniņi

Ilgums - 3 dienu apmācība (8 stundas katrā dienā)

Saturs:

 • Novecošanas psiholoģija
 • Vecu cilvēku organisma fizioloģiskās īpatnības
 • Vecu cilvēku personības izmaiņas, iespējamās patoloģiskās psihes izmaiņas
 • Vecu cilvēku pašnāvības
 • Nelaimes gadījuma atpazīšana. Glābēja motivācija
 • Universālais pirmās palīdzības algoritms – glābšanas ķēdīte
 • ABC algoritms un tā specifika veciem cilvēkiem
 • Vecs cilvēks kā cietušais nelaimes gadījumā
 • Komunikācija ar vecu cilvēku, nelaimes gadījuma anamnēzes noskaidrošana
 • Šoks un tā profilakses pasākumi mājas apstākļos
 • Psiholoģiskā pirmā palīdzība
 • Dzīvībai bīstama asiņošana, tās apturēšana
 • Termiskie bojājumi; Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi
 • Ugunsgrēks un izturēšanās ugunsgrēka gadījumā
 • Traumas; Slimības; Cietušā pārvietošanas paņēmieni

Jūsu ieguvumi - mācību kursu rezultātā Jūs spēsiet sniegt pirmo palīdzību mājas, dzīvokļa vai aprūpes iestādes apstākļos; kā arī izpildīt dažādus cilvēka pārvietošanas paņēmienus, nekaitējot savai un aprūpējamās personas veselībai

Autors - Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

Kursu cena: 55.00 eur (ieskaitot PVN) 


Ja Jūs nevēlaties uzreiz apmeklēt visu kursu, pastāv iespēja pieteikties uz atsevišķu moduli, un kursu iziet pakāpeniski. Viena moduļa mācību maksa ir 30,00 EUR

1.modulis. Vecu cilvēku psiholoģija un aprūpe

2.modulis. Pirmā palīdzība 

Mācību programma "Aprūpes pamati darbā ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām"

Mērķis - sniegt aprūpes pamatzināšanas un pamatprasmes sociālā darba speciālistiem darbam ar pacientiem ar hroniskām slimībām

Auditorija

 • Sociālā darba speciālisti bez medicīniskās izglītības                          
 • Aprūpētāji bez medicīniskās izglītības
 • Tuvinieki un ģimenes locekļi bez medicīniskās izglītības

Programmas apjoms - 24 akadēmiskās stundas (teorija un praktiskās nodarbības)

Ilgums - 3 dienu apmācība (8 stundas katrā dienā)

Saturs

 • Mācība par slimību
 • Slimības iemesli
 • Slimības izpausmes šūnās un audos
 • Iekaisums
 • Audzēji
 • Slimības gaita
 • Aprūpes pamati pacientiem ar hroniskām slimībām
 • Ikdienas dzīves aktivitāšu (IDA) vitālās funkcijas
 • IDA Ķermeņa temperatūras regulācija
 • IDA Kustības
 • Kinestētika
 • Biežāko komplikāciju profilakse

Autors - Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas docents Igors Ivanovs

Kursu cena - 55,00 Eur (ar PVN)


Ja Jūs nevēlaties uzreiz apmeklēt visu kursu, pastāv iespēja pieteikties uz atsevišķu moduli, un kursu iziet pakāpeniski. Viena moduļa mācību maksa ir 20,00 Eur

1.modulis. Aprūpes pamati dzīvībai svarīgu funkciju uzturēšanai (8 stundas)

2.modulis. Mācība par slimību. Aprūpes pamati ķermeņa temperatūras uzturēšanai (8h)

3.modulis. Aprūpes pamati mazkustīgiem pacientiem (8h)

Mācību programma "Pirmā palīdzība" - 12h

Mērķis - sniegt zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā

Auditorija

 • Transporta līdzekļu vadītāji
 • Apsardzes darbinieki, mednieki (ieroču nēsātāji)
 • Izglītības darbinieki, vecāki, jebkura persona, kas vecāka par 12 gadiem

Programmas apjoms - 2 akadēmiskās stundas bez triju stundu pārbaudes zināšanu pārbaudi – 6h teorētiskās nodarbības un 6h praktiskā apmācība

Ilgums - 2 dienas

Saturs

 • Rīcība negadījuma vietā, autoavārija, steidzams izsaukums
 • ABC praktiskais demonstrējums
 • Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana
 • Termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi
 • Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes
 • Elektrotraumas
 • Slīkšana
 • Dažādas traumas, amputācijas
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
 • Svešķermeņi
 • Cietušā transportēšana
 • Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem
 • Slimības
 • Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība

Jūsu ieguvumi - kursus beidzot jūs iegūsiet dzelteno apliecību, kas paredzētas Darba aizsardzības likumā noteiktajām vajadzībām (MK noteikumi Nr. 557, no 14.augusta 2012.gada).

Autors - Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

Kursu cena - 25,00 EUR

Mācību programma "Pirmā palīdzība" - 12h + 3h

Mērķis - sniegt zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā

Auditorija

 • Transporta līdzekļu vadītāji
 • Apsardzes darbinieki, mednieki (ieroču nēsātāji)
 • Izglītības darbinieki, vecāki, jebkura persona, kas vecāka par 12 gadiem

Programmas apjoms - 12 akadēmiskās stundas ar triju stundu pārbaudes zināšanu pārbaudi – 6h teorētiskās nodarbības un 6h praktiskā apmācība

Ilgums - 2 dienas

Saturs

 • Rīcība negadījuma vietā, autoavārija, steidzams izsaukums
 • ABC praktiskais demonstrējums
 • Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana
 • Termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi
 • Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes
 • Elektrotraumas
 • Slīkšana
 • Dažādas traumas, amputācijas
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
 • Svešķermeņi
 • Cietušā transportēšana
 • Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem
 • Slimības
 • Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība

Jūsu ieguvumi - kursus beidzot jūs iegūsiet sarkano apliecību, kas derīga autovadītāja tiesību un ieroča nēsāšanas atļaujas iegūšanai (MK noteikumi Nr. 557, no 14.augusta 2012.gada)

Autors - Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

Kursu cena - 30,00 EUR

Mācību programma "Pirmā palīdzība" - 40h

Mērķis - sniegt padziļinātas zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā. Nobeigumā kursanti kārto ieskaiti un saņem zilo apliecību (MK noteikumi Nr. 557, no 14.augusta 2012.gada)

Auditorija

 • Policisti, ugunsdzēsēji un glābēji uz ūdens, jūrnieki, zemessargi
 • Apliecība derīga arī autovadītāja tiesību un ieroča nēsāšanas atļaujas iegūšanai

Programmas apjoms - 40 akadēmiskās stundas – 15h teorētiskās nodarbības un 25h praktiskā apmācība

Ilgums - 5 dienas, 8 akadēmiskās stundas katru dienu

Saturs

 • Rīcība negadījuma vietā, steidzams izsaukums, autoavārija, ABC shēma - viena un divu glābēju tehnika, bērnu un zīdaiņu atdzīvināšana
 • ABC praktiskais demonstrējums
 • Šoks
 • Dzīvībai bīstama asiņošana
 • Termiskie bojājumi - pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi
 • Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi - acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes
 • Elektrotraumas
 • Slīkšana
 • Dažādas traumas, amputācijas
 • Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi
 • Svešķermeņi
 • Cietušā transportēšana
 • Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem
 • Slimības
 • Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība

Autors - Rīgas Stradiņa universitātes docents Leons Blumfelds

Kursu cena - 85,00 EUR

 

Cenas
 • Mācību programma "Pirmā palīdzība ar aprūpes pamatelementiem" - 55.00 EUR (ieskaitot PVN)  (izvēloties apgūt atsevišķi pa daļām - katras daļas cena 30 EUR)

 • Mācību programma "Aprūpes pamati darbā ar pacientiem ar diagnosticētām hroniskām slimībām" - 55,00 EUR (ar PVN) (izvēloties apgūt atsevišķi pa daļām - katras daļas cena 20 EUR)

 • Mācību programma "Pirmā palīdzība ar aprūpes pamatelementiem" - 55.00 EUR(ieskaitot PVN)  (izvēloties apgūt atsevišķi pa daļām - katras daļas cena 30 EUR)

 • Mācību programma "Pirmā palīdzība" 12h - 25,00 EUR

 • Mācību programma "Pirmā palīdzība" 12h + 3h - 30,00 EUR

 • Mācību programma "Pirmā palīdzība" - 40h - 85,00 EUR

 

Pieteikuma anketa

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā