ES projekti

Latvijas Samariešu apvienība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektus sadarbībā ar reģionālajiem partneriem dala 4 izdales punktos:

  • Rīgā, Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, otrdienās un ceturtdienās plkst. 10 – 16, tel. 25409838 No 25. līdz 31.martam - SLĒGTS!
  • Jēkabpilī, Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, pirmdiena – ceturtdiena plkst. 10 – 14, tel. 28311319
  • Viļānu novadā, Viļānu BUJIB „Saulstariņi", Liepu iela 2b, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena plkst. 8:30 – 14, tel. 29149795
  • Taurupes pagasts (zupas virtuve), Fonds "Zied ģimene", "Kurmis", Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., pirmdiena - sestdiena, plkst. 13 – 15, tel. 26445791  

Pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču komplekti, skolas somas un individuālie mācību piederumi, mazuļu pārtikas pakas un higiēnas un saimniecības preču komplekti tiek dalīti ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām personām, kurām piešķirts trūcīgās statuss, kā arī maznodrošinātām personām ar ienākumiem līdz 242 eur/ personu un krīzes/ ārkārtas situācijā nonākušajiem.

Vairāk par EAFVP www.atbalstapakas.lv 

 

EAFVP pārtikas paku izdales papildpasākumi (2020)

Latvijas Samariešu apvienība, līdzdarbojoties Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izdalē, organizē papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai.

Plānotajām aktivitātēm jāpiesakās uz norādītajiem tālruņa numuriem un tās notiks šādos izdales punktos:

Jēkabpils pilsētas izdales punkts (Invalīdu apmācības un dienas centrs ""Ausma", Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, tel. 27755362):

  • Informatīvs pasākums par pieejamo sociālo palīdzību Jēkabpilī un Jēkabpils novadā dažādām sociālajām grupām.

Viļānu novada izdales punkts (Viļānu BUJIB "Saulstariņi", Liepu iela 2b, Viļāni, tel. 29149795):

  • Radošās nodarbības

Ogres novada zupas virtuve (Fonds “Zied ģimene”, “Kurmis”, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., tel. 26445791)

  • Kulinārijas nodarbības.

Rīga, Latgales priekšpilsētas izdales punkts (Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, Rīga, tel. 25409838):

  • Otrdienās un ceturtdienās plkst. 12:00 – 13:00 konsultācijas par slimību profilaksi, veselīgu uzturu, dažādu atkarību ārstēšanu.

Vairāk par EAFVP sniegto atbalstu un aktivitātēm – www.atbalstapakas.lv

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā