ES projekti

No 2015.gada 5.maija visā Latvijā tiek uzsākta Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) pārtikas paku izdale. Latvijas Samariešu apvienība atbalsta komplektus sadarbībā ar reģionālajiem partneriem dalīs 5 izdales punktos:

 • Rīgā, ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, otrdienās un ceturtdienās plkst. 10 – 17, tel. 25409838
 • Jēkabpilī, Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, pirmdiena – ceturtdiena plkst. 10 – 14, tel. 28311319, 27755362
 • Balvu novadā, LSA Balvu nodaļa, Krasta iela 1, pirmdienās, plkst. 10 – 15, tel. 25691312
 • Viļānu novadā, Viļānu BUJIB „Saulstariņi", Liepu iela 2b, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena plkst. 9 – 14, tel. 29149795
 • Madlienas un Ķeipenes izdales punkts (“Zālītes”, Madliena, tel. 26335363; 29920123).

Pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču komplekti, skolas somas un individuālie mācību piederumi tiek dalīti ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām personām, kurām piešķirts trūcīgās statuss, kā arī krīzes/ ārkārtas situācijā nonākušajiem.

Vairāk par EAFVP www.atbalstapakas.lv 

 

Aptauja

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām: Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Aptauja - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b8906109-22e6-44e5-b3fd-b964ef714765?draftid=d0bde8a5-d8f2-4946-b9a5c222ce67a745&surveylanguage=LV

 

 

 

EAFVP pārtikas paku izdales papildpasākumi (2017)

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta mērķis ir mazināt nabadzības ļaunākās formas, sniedzot nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām personām. Ar fonda atbalstu paredzēts mazināt vistrūcīgāko iedzīvotāju nenodrošinātību ar pārtiku, mājsaimniecībām ar bērniem arī materiālo nenodrošinātību. Vairāk par EAFVP sniegto atbalstu un aktivitātēm – www.atbalstapakas.lv

Plānotajām aktivitātēm jāpiesakās uz norādītajām tālruņa numuriem un tās notiks šādos Latvijas Samariešu apvienības Eiropas paku izdales punktos:

Madlienas un Ķeipenes izdales punkts (“Zālītes”, Madliena, tel. 26335363; 29920123)

 • 6. aprīlī plkst. 9:00  kulinārijas nodarbība,
 • 11. aprīlī plkst. 9:00 -11:00 pavasaris latviešu folklorā,        
 • 13. aprīlī plkst. 9:00 – 11:00 radošā darbnīca.

Jēkabpils pilsētas izdales punkts (Invalīdu apmācības un dienas centrs ""Ausma", Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, tel. 27755362):

 • 12. un 26.aprīlī plkst. 9:00 – 15:00 "Portāla Latvija.lv” iespējas un konsultācijas par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu.

Viļānu novada izdales punkts (Viļānu BUJIB "Saulstariņi", Liepu iela 2b, Viļāni, tel. 29149795)

 • Aprīļa otrā puse (datums un laiks vēl tiks precizēts) seminārs par dārza sagatavošanu sējai

Balvu novada izdales punkts (Krasta iela 1, Balvi, tel. 25691312):

 • Aprīļa pirmdienās plkst. 10:00 – 15:00 konsultācijas par dārza iekopšanu un sēšanu.

Rīga, Latgales priekšpilsētas izdales punkts (Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, Rīga, tel. 25409838):

 • Aprīļa otrdienās un ceturtdienās plkst. 12:00 – 13:00 EAFVP atbalsta komplektu izdales nosacījumi, konsultācijas par maltītes pagatavošanas iespējām no pārtikas pakā esošajiem produktiem, konsultācijas par darba sludinājumiem, atbilstoši trūcīgā prasmēm un zināšanām, atbildes uz citiem neskaidriem jautājumiem.

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā