ES projekti

No 2015.gada 5.maija visā Latvijā tiek uzsākta Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) pārtikas paku izdale. Latvijas Samariešu apvienība atbalsta komplektus sadarbībā ar reģionālajiem partneriem dalīs 9 izdales punktos visā Latvijā.

  • Rīgā, ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, otrdienās un ceturtdienās plkst. 10 – 17, tel. 25409838
  • Jēkabpilī, Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, pirmdiena – ceturtdiena plkst. 10 – 14, tel. 28311319, 27755362
  • Balvu novadā, LSA Balvu nodaļa, Krasta iela 1, pirmdienās, plkst. 10 – 15, tel. 25691312
  • Ogres novadā - Madliena, biedrība "Otrās mājas", "Zālītes", otrdiena, ceturtdiena plkst. 9 – 14, tel. 26335363;
  • Smiltenes novadā, LSA Smiltenes nodaļa, Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, pirmdienās plkst. 9 – 10, tel. 25691392
  • Viļānu novadā, Viļānu BUJIB „Saulstariņi", Liepu iela 2b, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena plkst. 9 – 14, tel. 29149795

Pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču komplekti, skolas somas un individuālie mācību piederumi tiek dalīti ģimenēm un atsevišķi dzīvojošām personām, kurām piešķirts trūcīgās statuss, kā arī krīzes/ ārkārtas situācijā nonākušajiem.

Vairāk par EAFVP www.atbalstapakas.lv 

 

Aptauja

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām: Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Aptauja - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b8906109-22e6-44e5-b3fd-b964ef714765?draftid=d0bde8a5-d8f2-4946-b9a5c222ce67a745&surveylanguage=LV

 

 

 

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā