2017-11-23
24. novembrī Rīgā, Vaidelotes ielā 13, tiks atklāta Latvijas Samariešu apvienības Jauniešu rehabilitācijas un atbalsta nodaļa “Palēciens”, kurā ar jaunām metodēm strādā ar sociālā riska jauniešiem vecumā no 13-18 gadiem, lai mazinātu deviantu uzvedību un sekmētu pozitīvu sociālo prasmju attīstību. Realitāte rāda, ka sociālā riska jaunieši ir pakļauti sociālai atstumtībai, kas tikai vēl vairāk...

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā