2020-01-17
Latvijas Samariešu apvienība kopš 2003. gada Rīgā sniedz Grupu dzīvokļa pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un 2. grupas invaliditāti, kur viņiem tiek nodrošinātas telpas un pakalpojumi, lai cilvēki apgūtu patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas. Tā kā telpas laika gaitā bija morāli un tehniski novecojušas, pateicoties Rīgas domes Mājokļu un vides departaments šī...

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā