Diskusija par saziņas iespējām ar sabiedrības mazaizsargātajām grupām katastrofu gadījumos

Latvijas Samariešu apvienība šodien rīkoja tikšanos kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons", biedrību "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"", Latvijas sieviešu invalīdu asociāciju "Aspazija", Pārtikas banku "Paēdušai Latvijai" un Dienestu "Samariešu atbalsts mājās", lai diskutētu par sabiedrības mazaizsargāto grupu apzināšanu un spēju reaģēt katastrofu gadījumos. Diskusija notika starptautiskā pārrobežu sadarbības projekta "INDRIX" ietvaros, kurā piedalās arī Itālijas un Vācijas organizācijas ar mērķi kopīgi izstrādāt vienotu reaģēšanas sistēmu ārkārtas gadījumos, kas vērsts tieši uz mazaizsargātajām grupām.

Jaunumi

Esi mums draugos

Jaunumi e-pastā