ES projekti

EAFVP atbalsta komplektu izdales punkti

Latvijas Samariešu apvienība Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) ietvaros veic atbalsta komplektu izdali 7 izdales punktos: 

 • Biedrība "Baltā māja", Stacijas iela 2, LĪVĀNI, tel. 26191652, e-pasts: inguna@baltamaja.lv
  Trešdiena, plkst. 9 - 14
 • Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, RĪGA, tel. 25409838, e-pasts: majaatbalstam@samariesi.lv 
  Otrdiena un ceturtdiena, plkst. 9 - 15 
 • Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis", Daugavpils iela 2, PREIĻI, tel. 26315587, e-pasts: pukuzirnis3@inbox.lv 
  Ceturtdiena, plkst. 16 - 18
 • Inčukalna invalīdu biedrība, Plānupes iela 15, INČUKALNS, Siguldas nov., tel. 26703834, e-pasts: pavlovica@tvnet.lv 
  Pirmdiena un trešdiena, plkst. 10 - 13
 • Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, JĒKABPILS, tel. 28311319, e-pasts: iadcausma@inbox.lv 
  Pirmdiena līdz ceturtdiena, plkst. 10 -14
 • Mamma mammai fonds, Ventspils iela 15, KULDĪGA, tel. 26640256, e-pasts: mammufonds@inbox.lv 
  Ceturtdiena, plkst. 13:30 - 15 
 • Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Liepu iela 2b, VIĻĀNI, Rēzeknes nov. tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv
  Otrdiena, ceturtdiena un piektdiena plkst. 8 - 14
 • Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", "Gaisma", Strupļi, SOKOLKU PAG.., Rēzeknes nov., tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv
  Katra mēneša 1. un 3. ceturtdiena, plkst. 9 - 13 
 • Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Nākotnes iela 6, DEKŠĀRES, Dekšāres pag., Rēzeknes nov., tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv
  Katra mēneša 2. un 4. ceturtdiena, plkst. 9- 13 

 

Pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču komplektus, skolas somas un individuālos mācību piederumus, mazuļu pārtikas pakas un mazuļu higiēnas un saimniecības preču komplektus var saņemt:

 • trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 190 eiro
 • maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.
 • mājsaimniecības krīzes situācijā.

Vairāk par EAFVP www.atbalstapakas.lv 

Informatīvais materiāls par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, izdales biežumu un atbalsta komplektu saturu ŠEIT 

Informatīvais materiāls par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem/ Інформаційний матеріал про умови отримання підтримки цивільному населенню України ŠEIT

EAFVP papildpasākumi (2022)

Latvijas Samariešu apvienība, līdzdarbojoties Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izdalē, organizē papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai.

INČUKALNA pagasta izdales punkts - Inčukalna invalīdu biedrība, Plānupes iela 15, Inčukalns, tel. 26703834, e-pasts: pavlovica@tvnet.lv

• Konsultācijas par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu


JĒKABPILS izdales punkts - Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, tel. 28311319, e-pasts: iadcausma@inbox.lv 

• Šūšanas kursi, konsultācijas par rēķinu apmaksu internetbankā un elektroniski parakstītiem dokumentiem


KULDĪGAS novada izdales punkts - Mamma mammai fonds, Ventspils iela 15, Kuldīga, tel. 26640256, e-pasts: mammufonds@inbox.lv 

•  Ceturtdienās, plkst. 11:30- 12:30 - individuālas konsultācijas par veselīgas maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem.


LĪVĀNU novada izdales punkts - Biedrība "Baltā māja", Stacijas iela 2, Līvāni, tel. 26191652, e-pasts: inguna@baltamaja.lv

• Individuālas konsultācijas par piena produktiem, to uzturvērtību un izmantošanu maltītes pagatavošanā


PREIĻU novada izdales punkts - Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis", Daugavpils iela 2, Preiļi, tel. 26315587, e-pasts: pukuzirnis3@inbox.lv 

• Individuālas konsultācijas par personīgo higiēnu / kā pavadīt laiku ar ģimeni.


RĪGA, Latgales priekšpilsētas izdales punkts - Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", Ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam", Tallinas iela 81, Rīga, tel. 25409838, e-pasts: majaatbalstam@samariesi.lv 

• Otrdienās un ceturtdienās plkst. 12:00 – 13:00 konsultācijas par juridiska satura jautājumiem (līgumi, iesniegumi, gada ienākumu deklarācija)


VIĻĀNU pagasta izdales punkts - Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Liepu iela 2b, Viļāni, tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv

• 1.aprīlis - nodarbība par veselības uzlabošanu pēc pārslimota Covid - 19 
• 2.maijs - nodarbība par imunitātes stiprināšanu
• 3.jūnijs - nodarbība par pirti, pirts rituāliem un to labvēlīgo ietekmi uz veselību un pašsajūtu


SOKOLKU pagasta izdales punkts - Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", "Gaisma", Strupļi, Sokolku pag., Rēzeknes nov., tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv

•  Individuālas konsultācijas par maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem


DEKŠĀRU pagasta izdales punkts - Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pag., Rēzeknes nov. tel. 29149795, e-pasts: saulstarini@inbox.lv

•  Individuālas konsultācijas par maltītes pagatavošanu no pārtikas pakā esošajiem produktiem

 

Par precīziem papildpasākumu norises laikiem lūdzam interesēties izdales punktā. 

Vairāk par EAFVP sniegto atbalstu un aktivitātēm – www.atbalstapakas.lv

Nozaru sadarbība darba integrācijas sociālajos uzņēmumos (B-WISE)

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” ir viens no 30 partneriem starptautiskā projektā “Nozaru sadarbība darba integrācijas sociālajos  uzņēmumos” (B-WISE). Projekts tiek īstenots sadarbībā ar EASPD (Eiropas pakalpojumu sniedzēju asociācija personām ar invaliditāti). Finansējums - no Eiropas Savienības programmas Erasmus +, kas laika periodā no 2021.–2027. g. programma ir īpaši orientēta uz sociālo iekļautību. Projekta norises laiks: 2021.- 2024. gads.

B-WISE projekta mērķis ir izstrādāt Eiropā vienotu stratēģiju, lai novērstu digitālo prasmju trūkumus darba integrācijas sociālo uzņēmumu (WISE) nozarē.

Darba integrācijas sociālie uzņēmumi tiek veidoti, lai risinātu bezdarba problēmu noteiktām sociālām grupām, uzlabot šo personu dzīves kvalitāti caur nodarbināšanu. Projekts ir vērsts uz nelabvēlīgā situācijā esošu darba ņēmēju vajadzībām, kā arī uz viņu atbalsta personālu un viņu darba vadītājiem.

Projekts veicinās arī WISE sektora kā karjeras izvēles pievilcību un vairos izpratni par digitālo tehnoloģiju izmantošanas nozīmi nelabvēlīgā situācijā esošo darba ņēmēju atbalstam darbā.

Galvenās projekta mērķgrupas:

 1. Nelabvēlīgā situācijā esošie darba ņēmēji: personas ar īpašām vajadzībām; ilgstošie bezdarbnieki; jaunieši, kas nemācās un nestrādā; migranti.
 2. Atbalsta personāls: mentors darba vietā.
 3. Tiešais vadītājs darbā.

Ieguvumi – būs izveidota partnerība Eiropas Savienībā B-WISE sektorā prasmju attīstībai, atbalstot sektora vispārējo izaugsmi.  Vissvarīgākais ir tas, ka projekts apvienos visas attiecīgās ieinteresētās puses, lai atbalstītu nelabvēlīgā situācijā esošos darba ņēmējus, sniegtu atbalstu darba meklējumos un izvairītos no jauniem šķēršļiem un sociālas atstumtības riskiem digitālo prasmju trūkuma dēļ.

Sociālās līdzdalības projekti

Esi mums draugos